Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lindås

Nybygg av kraftledning Modalen-Mongstad via Matre
Prosjektet berører kommunene Austrheim, Gulen, Lindås, Masfjorden og Modalen. 420 kV kraftledning.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.
Nybygg av barneskole i Lindås, trinn 1
Solskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland Klatrevegg: Top 30 Norge AS, Beisfjord Lås og beslag: Dormakabra AS Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Nybygg av leiligheter i Lindås
Tomtene er opparbeided med VVA-anlegg.
Nybygg av overføringsledning i Lindås
I forbindelse med Kvassneset renseanlegg.
Nybygg av eneboliger i Lindås, trinn 1
8-10 byggeklara tomter selges til private utbyggere.
Riving av barneskole i Lindås
Planlagt prosjekt. Antydet start.
Fv. 404 Feste og Fv. 57 Vatne, oppgradering av busslommer, fortau og parkering mm i Lindås kommune
På Feste kai skal det etableres ny bussnusløyfe. Ca. 3800 fm3 skal sprenges, ca. 1500 m2 skal asfalteres og det skal etableres fortau, parkeringsplasser og trafikkøy belagt med rullestein. Fylkesvegen ut mot Feste kai skal punktutbedres og masser fra Feste kai skal brukes til dette. På fv. 57 Vatne skal eksisterende busslomme oppgraderes med kantstein, fortau og leskur.
Oppgradering av kunstgressbane og løpebane i flerbrukshall i Knarvik
Utskifting av kunstgressbane og løpebane, samt flytting av hoppegrop.
Ombygging av vei i Lindås
Bergåsveien - kv1089-hp01 – 1031m, 3.0m bredde = 3093 m2.
Ombygging av vei i Bjørnevoll, Lindås
Bjørnevoll - kv1091-hp01 – 1245m, 3.5m bredde = 4358 m2
Forsterkning av vei i Lindås
Bjørgo - kv1090-hp01 – 2794m, 2.9m bredde = 8103 m2.
Forsterkning av vei i Lindås
Isdalvegen - kv1135-hp01 – 500m, 3.2m bredde = 1600 m2.
Forsterkning av vei i Lindås
Titlandsvegen - kv1199-hp02 – 597m, 3.5m bredde = 2090 m2.
Utbedring av Fv 402 Seim mot Feste i Lindås
Bergnabb, rekkverk, utvidelse av sving, sikt og fjerning av vegetasjon.
E39 kryss til Fyllingsnes, utvidelse av kurve og ny busskur.
Det skal utvides i kurve mot bergskjæring for å sette opp et busskur.
Fv. 397 Eikangervåg, etablering av sirkelhumper
Fra kryss E 39 og ca. 800 meter innover Fv. 397 skal det etableres 6 stk. modifiserte sirkelhumper.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: