Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lindås

Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.
Ny veg fra Hagelsundet bru til Isdalstø i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024. Nordhordalandspakken.
Nybygg av hytteområde i Lindås
Totalt 64 tomter, 80 boenheter.
Ombygging av kommunal del av E39 gjennom sentrum i Knarvik
Ombygging av kommunal del av E39, kommunal vei skal bygges sammen med E39.
Nybygg av leiligheter i Lindås
Tomtene er opparbeided med VVA-anlegg.
Oppgradering av Fv 57 Skodvin-Austrheim grense i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Lindås, trinn 1
Tomter for eneboliger og firemannsboliger.
Punktvis utbedring på Fv 404 Lygra-Feste gjennom Seim i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: