Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lindås

Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Gnr/bnr 388/323,395
Nybygg av barneskole og idrettshall i Lindås
Barneskule for 450 elever. Flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Areal til fritidsklubb.
Utbedring av E39 gjennom Knarvik sentrum i Lindås
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av verksted og lager mm på Mongstad
For strømlinjeformet vedlikehold av brønnkontrollutstyr, ivaretakelse av nye kontrakter og leietakere, samt til lagring, vedlikehold og testing av Ultra Deepwater Blowout Preventers (BOP).
Oppgradering av infrastruktur og ombygging av kommunal del av E39 gjennom sentrum i Knarvik
Samarbeidsprosjekt mellom Lindås kommune og Statens vegvesen om utbygging av offentlig infrastruktur i Knarvik sentrum. Ombygging av kommunal del av E39, kommunal vei skal bygges sammen med E39.
Nybygg av leiligheter i Lindås
Tomtene er opparbeided med VVA-anlegg.
Trafikksikring av Vatnekrysset på Fv 57/Fv 402 i Lindås
Mellom Herlandstunnelen og Vatnetunnelen.
Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 10 eneboligtomter.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Nybygg av sjøledning i Lindås
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av sigevannsanlegg med ledningsanlegg på land og i sjø i Lindås
Bygging av sigevannsanlegg med leidningsanlegg på land og i sjø, tilkomstveg, ca. 450 m. Arbeida omfattar såleis m.a masseflytting, betongarbeid og sikring av deponifront med natursteinsmur.
Bygging av betongplate ved avfallsanlegg i Lindås
Inne på avfallsanlegget skal det etablerast ei ny betongplate på ca. 5000 m2 for lagring og sortering av avfall. Ved enden av plata skal det byggast ein støttemur med oppstillingsplassar for containarar. Arbeidet omfattar også etablering av sandfang og leidningsgrøfter for drenering av plata, i tillegg til oljeutskiljar. Ved eksisterande bygg like ved skal det også fjernast og reetablerast ei betongplate.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: