Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lindås

Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.
Nybygg av eneboliger, tomannsbolig og firemannsboliger på Myksvoll i Lindås
10 eneboliger, 1 tomannsbolig, 2 firemannsboliger og 5 sekundærbueiningar.
Nybygg av eneboliger i Lindås, trinn 2
7-9 byggeklara tomter selges til private utbyggere.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Bygging av betongplate ved avfallsanlegg i Lindås
Inne på avfallsanlegget skal det etablerast ei ny betongplate på ca. 5000 m2 for lagring og sortering av avfall. Ved enden av plata skal det byggast ein støttemur med oppstillingsplassar for containarar. Arbeidet omfattar også etablering av sandfang og leidningsgrøfter for drenering av plata, i tillegg til oljeutskiljar. Ved eksisterande bygg like ved skal det også fjernast og reetablerast ei betongplate.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: