Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lindås

Nybygg av kraftledning Modalen-Mongstad via Matre
Prosjektet berører kommunene Austrheim, Gulen, Lindås, Masfjorden og Modalen. 420 kV kraftledning.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Lindås
Barneskule for 450 elever. Flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Areal til fritidsklubb.
Nybygg av barneskole i Lindås, trinn 1
Solskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland Klatrevegg: Top 30 Norge AS, Beisfjord Lås og beslag: Dormakabra AS Leieutstyr: UCO Brakkevask: RTBC Rigg & renhold AS, Godvik Porter og branngardinger: Norsk Portservice Vest AS, Arnatveit RTB: RTBC Rigg & renhold AS, Godvik Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Nybygg av barneskole i Eikanger
Reguleringen utføres i samarbeid med SVV.
Nybygg av eneboliger, tomannsbolig og firemannsboliger på Myksvoll i Lindås
10 eneboliger, 1 tomannsbolig, 2 firemannsboliger og 5 sekundærbueiningar.
Nybygg av idrettshall på Ostereidet
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av overføringsledning i Lindås
I forbindelse med Kvassneset renseanlegg.
Nybygg av uteleieboliger i Lindås
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger i Lindås, trinn 2
7-9 byggeklara tomter selges til private utbyggere.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Nybygg av sjøledning i Lindås
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Bygging av betongplate ved avfallsanlegg i Lindås
Inne på avfallsanlegget skal det etablerast ei ny betongplate på ca. 5000 m2 for lagring og sortering av avfall. Ved enden av plata skal det byggast ein støttemur med oppstillingsplassar for containarar. Arbeidet omfattar også etablering av sandfang og leidningsgrøfter for drenering av plata, i tillegg til oljeutskiljar. Ved eksisterande bygg like ved skal det også fjernast og reetablerast ei betongplate.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: