Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvinnherad

Ny bru og rasteplass, Fureberg i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. 60m. Skredtype stein. Skredsikringsplanen er under revisjon i fylkeskommunen, fremdrift avklares etter det.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Kvinnherad
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 150 MW. Produksjon 70,00 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Ombygging og tilbygg nytt tjenestesenter i Husnes
Mellombygget vil bli rivet, ny tilbygg i 3 etasjar er planlagt. Hovuddel får innvendig total ombygging. Nytt teknisk anlegg og nye isolasjonskrav. Utvendig isolering av fasade og skifting av kledning.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Fatland
Reguleringsplan og teknisk plan er godkjent. Infrastruktur utføres i egen regi alternativt av kjøperen.
Nybygg av kollektivterminal i Rosendal, trinn 3
Samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.
Utbygging av bredbånd i Matre
Minimum 30 Mbit/s.
Fortetting av boligområde i Kvinnherad
Under regulering. Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Husnes
Infrastruktur for 17 boenheter.
Ny slamavskiller ved Bygdavågen på Vardalsøy
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: