Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvinnherad

Ny bru og rasteplass, Fureberg i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. 60m. Skredtype stein. Skredsikringsplanen er under revisjon i fylkeskommunen, fremdrift avklares etter det.
Ombygging og tilbygg nytt tjenestesenter i Husnes
Mellombygget vil bli rivet, ny tilbygg i 3 etasjar er planlagt. Hovuddel får innvendig total ombygging. Nytt teknisk anlegg og nye isolasjonskrav. Utvendig isolering av fasade og skifting av kledning.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av kollektivterminal i Rosendal, trinn 3
Samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.
Tilbygg av barneskole i Dimmelsvik
Tilbygg av paviljong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: