Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvinnherad

Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Nytt ferjeleie på Varaldsøy fergekai
Kommunedelplaner for Fylkesvei 48 Løfallstrand og Varaldsøy ferjekai.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Fatland
Reguleringsplan og teknisk plan er godkjent. Infrastruktur utføres i egen regi alternativt av kjøperen.
Opprusting av Austrepollen-Nordrepollen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Utvidelse av kirkegård i Husnes
Utvidelse med ca 760 gravplasser. Det skal etableres veier, natursteinsmurer, vannposter, beplantning samt ny tilførselvei.
Nybygg av kollektivterminal i Rosendal, trinn 3
Samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.
Nybygg av parkeringsplass, ombygging av kai mm i Rosendal, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.
Rehabilitering av aktivitets- og dagsenter i Kvinnherad
Ved Herøysund Kompetansesenter skal Aktivitetssenter og Dagsenter rehabiliterast. Ved Dagsenteret skal eksisterande kjøkken byggjast om til sløyd/forming/maskinrom. Vidare nye golvbelegg / dører, måling av vegger, oppgradering av ljos, el, vvs, mm. Ved Aktivitetssenter vert nytt teknisk rom ventilasjon, mindre ombygging av tolett/dusj, nytt vaskeri, samt nye belegg/dører, malingsarbeid, el. vvs. mm.
Tilbygg av barneskole i Dimmelsvik
Tilbygg av paviljong.
Nybygg av høydebasseng og nytt teknisk bygg for vannverk i Kvinnherad
Omfatter forespørsel om etablering av 1 stk. høydebasseng og nytt teknisk bygg for vassverk, med tilhørende grøfte- og ledningsarbeider. Disse er på 2 forskjellige lokasjoner. Høydebasseng skal etableres og idriftsettes før vassverk settes i drift.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Husnes
Infrastruktur for 17 boenheter.
Ombygg av rensesystem for vannrenseanlegg på Matre
Ombygging av dagens vannrensesystem for å sikre en kontinuerlig vannforsyning med jevn og god kvalitet. Både ferskvannsanlegget og sjøvannsanlegget må bygges med to separate systemer som hver har kapasitet på 2/3 av det totale ferskvanns- og sjøvannsbehovet.
Etablering av nytt kaldtlager ved idrettspark i Husnes
Vedlikeholdsfrie materialer. Lagerbygg for utstyr og materiell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: