Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvinnherad

Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Nybygg av boliger i Husnes
Oppstart for infrastruktur på eget prosjekt.
Nybygg av avløpsledning på Ølve
Nytt trinn etter Ølve Avløpsanlegg som ble ferdigstilt i 2015.
Nybygg av parkeringsplass, ombygging av kai mm i Rosendal, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Husnes
Infrastruktur for 17 boenheter.
Ombygg av rensesystem for vannrenseanlegg på Matre
Ombygging av dagens vannrensesystem for å sikre en kontinuerlig vannforsyning med jevn og god kvalitet. Både ferskvannsanlegget og sjøvannsanlegget må bygges med to separate systemer som hver har kapasitet på 2/3 av det totale ferskvanns- og sjøvannsbehovet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: