Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvinnherad

Portal og isnett på Fv 40 Sundalstunnelen II nord i Kvinnherad, Dimmelsvik-Åkra
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 80m.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Isnett på Fv 40 Sundalstunnelen sør i Kvinnherad, Dimmelsvik-Åkra
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 60m.
Tilbygg av barneskole i Dimmelsvik
Tilbygg av paviljong.
Oppgradering av museum i Kvinnherad
2 delkontrakt, fellesutlysning for Sunde kyst- og litteratursenter utomhusanlegg og kai samt renovering av hovedbygg.
Fangnett på Fv 40 Sunndalstunnelen I og II (mellom tunnelene), Dimmelsvik-Åkra
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is,stein. 30m.
Oppgradering av utomhusanlegg og kai i Kvinnherad
2 delkontrakt, fellesutlysning for Sunde kyst- og litteratursenter utomhusanlegg og kai samt renovering av hovedbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: