Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvam

Nybygg av leiligheter i Norheimsund
SHA-koordinator: Novaform Bergen AS, Bergen
Opprusting av Tørvikbygd ferjekai i Kvam Herad
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Tilbygg av familie-og læringssenter i Norheimsund
Nytt familie og læringssenter som et integrert tilbygg til dagens rådhus.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 50 enheter.
Utfylling i sjø ved nye Hardangerbadet i Norheimsund
Ca. 3,9 mål. Området for utfylling strekker seg fra Øysteseelva i vest og til eksisterede sandstrand i øst, fyllingen er ca. 170m lang og med en utfyllingsbredde på ca. 25m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: