Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvam

Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 15-20 enheter.
Sanering av va-ledninger i Øystese
Sanering av kommunale hovedleidninger for vann, spill- og overvann i og ved øvre del av den kommunale vegen Nedre Vik.
Rensing av sigevatn ved avfallsplass på Tolomarka
Anbudet omfatter følgende hovedelementer: Midlertidig omlegging av sigevannsledninger. Graving bak fangdam for etblering av luftebasseng, plassering tilpasses på stedet. Sikring av graveskråning med storstein eller tilsvarende. Betongarbeid for luftebasseng. Nye grøfter og ledninger for sigevassledninger, antatt ca. 50 m. Løsning tilpasses på stedet.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hordaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: