Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvam

Nybygg av fritidsboliger i Norheimsund i Kvam
Totalt 42 boenheter. Gnr/bnr: 26/48, 26/49, 26/50, 26/53, 26/54.
Nybygg av kraftverk ved Skulafossen i Strandebarm
- Etablering av 0,7km skogsbilvei kl. 7 ved Byrkjenesvatnet på HRV +192,7 - Sjaktboring for vannvei ca. 540m, og etablering av nytt inntak i tunnel - Etablering av ny vannvei; trykkrør DN1200 - Grunnarbeider for ny kraftstasjon og for trykkrør og sjaktboring - Bygging nytt kraftstasjonsbygg - Miljøsanering og rivingsarbeider mm.
Ny infrastruktur for hytteområde på Kvamskogen
Gnr/bnr 26/48, 26/49, 26/50, 26/53, 26/54
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 15-20 enheter.
Sanering av va-ledninger i Øystese
Sanering av kommunale hovedleidninger for vann, spill- og overvann i og ved øvre del av den kommunale vegen Nedre Vik.
Rensing av sigevatn ved avfallsplass på Tolomarka
Anbudet omfatter følgende hovedelementer: Midlertidig omlegging av sigevannsledninger. Graving bak fangdam for etblering av luftebasseng, plassering tilpasses på stedet. Sikring av graveskråning med storstein eller tilsvarende. Betongarbeid for luftebasseng. Nye grøfter og ledninger for sigevassledninger, antatt ca. 50 m. Løsning tilpasses på stedet.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hordaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: