Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvam

Nybygg av leiligheter i Norheimsund
SHA-koordinator: Novaform Bergen AS, Bergen
Nybygg av bru i Kvam kommune
Føremålet med planen er å regulere inn ny bru for å bedre trafikksituasjonen i området. Ved å regulere og bygga ny bru for køyretilkomst til Rosseland og Fjærabygda, kan dagens bru fungere som gang- og sykkelveg uten trafikk med biler eller landbruksmaskiner. Ei slik løsning vil skapa en tryggere, mer attraktiv og mer oversiktlig situasjon for både turister og fastboende.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 30-35 enheter.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 15-20 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: