Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvam

Opprusting av Tørvikbygd ferjekai i Kvam Herad
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Tilbygg av familie-og læringssenter i Norheimsund
Nytt familie og læringssenter som et integrert tilbygg til dagens rådhus.
Nybygg av fritidsboliger og vei på Floten
Fritisdsboligene er på 62 m2 og 80 m2.
Riving og nybygg av bru i Norheimsund
Dagens bru skal rivast og eksisterande landkar skal senkast i toppen og skal brukast opp att. Ny bru skal etablerast med prefabrikerte spennarmerte betongelementer (PLA –elementer). Ny vassleidning skal hengast under ny bru. Det skal lagast nye vingemurar ut frå landkar nedstrøms.
Utvidelse av bru i Norheimsund
Dette er ei gammal platebru som skal utvidast

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: