Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvam

Nybygg av kraftverk i Kvam kommune
75,6 GWh. Fjellanlegg.
Nybygg av leiligheter i Norheimsund
SHA-koordinator: Novaform Bergen AS, Bergen
Nybygg av kraftverk ved Skulafossen i Strandebarm
- Etablering av 0,7km skogsbilvei kl. 7 ved Byrkjenesvatnet på HRV +192,7 - Sjaktboring for vannvei ca. 540m, og etablering av nytt inntak i tunnel - Etablering av ny vannvei; trykkrør DN1200 - Grunnarbeider for ny kraftstasjon og for trykkrør og sjaktboring - Bygging nytt kraftstasjonsbygg - Miljøsanering og rivingsarbeider mm.
Sanering av VA-ledning i Norheimsund
Anbudet omfatter følgende hovedelementer: * Etablering av VA-grøfter, om lag 900 m. * 46 prefabrikert VA-kummer og 15 sandfang * Stikkledninger VA for om lag 28 eiendommer * Etablering av kabelgrøfter. Antydningsvis 700 m * Dokumentasjon av nye anleggselementer. Nøyaktige mengder per post oppgjøres etter oppmåling.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 15-20 enheter.
Utfylling i sjø ved nye Hardangerbadet i Norheimsund
Ca. 3,9 mål. Området for utfylling strekker seg fra Øysteseelva i vest og til eksisterede sandstrand i øst, fyllingen er ca. 170m lang og med en utfyllingsbredde på ca. 25m.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hordaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: