Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Jondal

Nybygg av kraftledning i Jondal
Vil knyttes på Obos Energi AS planlagte kraftverket i Herand.
Opprusting av Fv 107/550 Jondal ferjekai
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av eldrebustader i Jondal
Prosjekt i tidlig fase. Fra økonomiplan 2014-2017. Byggestart tidligst 2018.
Ny industriareal i Jondal
Fra økonomiplan 2014-2017. Byggestart tidligst 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: