Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Jondal

Nybygg av kulturhus mm i Jondal
Eit slags kulturhus med bresenter, museum, konsertsal, kontor, restaurant etc. Eventuelt legge rette for en kai i tiilknyting til bygget. Gnr/bnr: 31/1, 22, 27, 163 m. fl.
Nybygg av kraftverk i Jondal
Produksjon 78,0 GWh.
Nybygg av kraftledning i Jondal
Vil knyttes på Obos Energi AS planlagte kraftverket i Herand.
Nybygg av flerbrukshall i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule.
Til- og ombygging av skole i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule.
Nybygg av lager i Torsnes
4 tomter. Gnr/bnr 36/30, 90 og 12, 89
Rassikring for bustadshus i Jondal sentrum
Rassikring av 5 bustadhus i byggjefeltet Hestahagen langs nordre dalside av Jondal sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: