Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Jondal

Nybygg av kraftverk ved Jondal
Inntak på kote 560, utløp på kote 5. Vannvei består av 220 meter nedgravd trykkrør, 700 meter tunnel og 750 meter boret sjakt ø700. Det skal også etableres ca 600 meter vei til kraftstasjon og tullelpåhugg. 29,6 GWh. Fallhøyde 560 m. Vannvei 1680 m.
Nybygg av kraftledning i Jondal
Vil knyttes på Obos Energi AS planlagte kraftverket i Herand.
Nybygg av flerbrukshall i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule.
Til- og ombygging av skole i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule. Total 1400 kvm i til- og ombygg.
Utbygging av bredbånd i Jondal
Områder: Myra-Hessvik, Torsnes. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: