Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Jondal

Nybygg av oppdrettsanlegg i Jondal
Omfatter sjøareal mellom Byrkjebein og Solesnes.
Nybygg av kraftverk ved Jondal
Inntak på kote 560, utløp på kote 5. Vannvei består av 220 meter nedgravd trykkrør, 700 meter tunnel og 750 meter boret sjakt ø700. Det skal også etableres ca 600 meter vei til kraftstasjon og tullelpåhugg. 29,6 GWh. Fallhøyde 560 m. Vannvei 1680 m.
Nybygg av flerbrukshall i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule.
Til- og ombygging av skole i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule.
Rassikring for bustadshus i Jondal sentrum
Rassikring av 5 bustadhus i byggjefeltet Hestahagen langs nordre dalside av Jondal sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: