Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Jondal

Nybygg av kraftverk ved Jondal
Inntak på kote 560, utløp på kote 5. Vannvei består av 220 meter nedgravd trykkrør, 700 meter tunnel og 750 meter boret sjakt ø700. Det skal også etableres ca 600 meter vei til kraftstasjon og tullelpåhugg. 29,6 GWh. Fallhøyde 560 m. Vannvei 1680 m.
Nybygg av kraftledning i Jondal
Vil knyttes på Obos engeri AS planlagte kraftverket i Herand.
Nybygg av kraftverk i Jondal
Prosjektet er utsatt. Uklar fremdrift. Elvekraftverk.
Opprusting av Fv 107/550 Jondal ferjekai
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Etablering av servicebygg og rehabilitering av kaianlegg/uteområder i Jondal
Ruste opp sjøfront og areal mellom ferjekai (pir) og biloppstillingsplass på land. Sjøfront skal opprustes med ny natursteinsmur og betongmur mot sjø, bærekonstruksjon i stål, samt trebrygge over. Det skal bygges servicebygg. Uteområdet skal tilretteleggas med torgareal, noe i betong, noe tredekke, samt planteområde og utemøbler/utstyr.
Nybygg av eldrebustader i Jondal
Prosjekt i tidlig fase. Fra økonomiplan 2014-2017. Byggestart tidligst 2018.
Ny industriareal i Jondal
Fra økonomiplan 2014-2017. Byggestart tidligst 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: