Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Granvin

Nybygg av boligområde i Granvin herad
30-35 boenheter fordelt på eneboliger, 2-mannsboliger, 3-mannsboliger, 4-mannsboliger og rekkehus.
Rassikringstiltak på FV 7 Granvin sentrum-Haukanes
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 2170m. Skredtype is, tørrsnø, stein.
Rassikringstiltak på Fv 7 mellom Granvin sentrum og Haukanes
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 1000m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: