Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fusa

Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Ny vannledning i Fusa
1200-1300 meter.
Etablering av belysning i Hovdatunnelen langs Fv. 121 i Fusa
Byggherren har demontert kabelstige og armaturer fra annen tunnel, som er i god stand og skal benyttes på dette anlegget. Oppheng for og montering av kabelstige – lengde 460 meter. Skifte av lyskilde eventuelt batteripakke etc. og montasje av lysrørarmaturer og NaH armaturer – til sammen 212 stk. Kabler for belysning – ca. 3000 meter. En fordelingstavle/skap og jording.
Utvidelse av eksisterende elvekanal i Fusa kommune
Denne totalentreprisen omfatter utføring av komplett elveforbygning, bakkeplanering, oppbygning for etablering av amfi, gangveg, betongdekke for skøytebane og samlingssone m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: