Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fusa

Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Fusa
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 19,00 MW. Produksjon 68,60 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Ny vannledning i Fusa
1200-1300 meter.
Vegutbetring i Fusa kommune
Vegutviding, opprusting / utbetring av veg/dekke, nytt slitedekke, rekkverksarbeid, utbetring av tørrmur og veggrøft.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: