Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fusa

Riving og nybygg av internat/boligdel i Bergen
Grunnarbeider starter uke 37. Ibrukstagelse 01.04.2013.
Ny vannledning i Fusa
1200-1300 meter.
Nybygg av ridehall i Fusa
Tre-/stålkonstruksjon.
Mindre vegtiltak 2017 i Kvam og Fusa kommune, Hordaland
Delprosjekt Norheimsund – Fv. 49, ca. 100 meter fra Fv. 7. Prosjektets hovedformål er å laget et gangfelt opphøyd med intensivbelysning. Medfølgende arbeider er små tiltak med veg, kantsteins- og belegning, flytting av 2 lysmaster, kabelgrøfter og el-tekniske arbeider, arbeider med ov-kummer etc., beplanting og rekkverk. Delprosjekt Tørvikbygd – ved kryss Fv. 49 og veg til fergeleie på Tørvikbygd. Prosjektets hovedformål er utvidelse av vegen i kryss Fv. 49 og Fv 555, slik at trafikkøy kan etableres for å senke hastigheten gjennom krysset. Videre å etablere et midlertidig krysningspunkt med intensivbelysning. Dette innebærer utvidelse av vegen i kryssområde, rekkverksarbeider, arbeider med kabelgrøfter etc. Delprosjekt Eikelandsosen – ved kryss 552 og lokalveg Leitet, innenfor senteret i Eikelandsosen. Prosjektets hovedformål er å lage et opphøyd gangfelt med intensivbelysning. Medfølgende arbeider er små tiltak med grunnarbeid, vegarbeid. over-vannskum etc.
Nybygg av gangbru i Fusa
Prosjektering pågår. Konkurranse mot generalentreprenør utlyses tidligst februar 2012. Antatt byggestart. Betongbru.
Nybygg av gangvegbru i Fusa
Åpen konkurranse mot generalentreprenør med tilbudsfrist 15.02.2012 kl 14. Antatt byggestart.
Skifte av tak på kirke i Fusa
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: