Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fusa

Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Asfaltarbeider i Fusa kommune
Det skal asfalterast og reasfalterast om lag 21 km, av varierande lengde – deriblant punktutbetringar.
Etablering av belysning i Hovdatunnelen langs Fv. 121 i Fusa
Byggherren har demontert kabelstige og armaturer fra annen tunnel, som er i god stand og skal benyttes på dette anlegget. Oppheng for og montering av kabelstige – lengde 460 meter. Skifte av lyskilde eventuelt batteripakke etc. og montasje av lysrørarmaturer og NaH armaturer – til sammen 212 stk. Kabler for belysning – ca. 3000 meter. En fordelingstavle/skap og jording.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: