Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fusa

Opprusting av Fv 48 Mundheimsdalen-Holdhus
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Skifte av tak på kirke i Fusa
Skifting av taktekking, takrenner, nedløp og beslag på kirken. På redskaps- og bårehuset skal takstein, lekter, rekter og sutakspapp skiftast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: