Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fjell

Nybygg av næringsområde på Eide
Ca 540 mål tomteområde som skal utvikles til næringsområde.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Riving-og nybygg av kontor på Knarrevik i Fjell
Eksisterende kontorbygg i Valaskiftet 6 på Knarrevik skal rives som følge av fremføring av Rv 555 (Sotrasambandet). Nytt kontorbygg skal oppføres på tilliggende eiendom nord for Mustadvatnet.
Nybygg av barnehage i Fjell
Planområdet er på om lag 13,0 daa
K4 Sotrasambandet, Kabeltrase på Sotrabrua i Knarrevik, Fjell
Entreprisen omfatter arbeider på Sotrabrua: Deler av fagverket på Sotrabrua skal overflatebehandles. Det skal produseres og monteres kabelkanaler for høyspentkabler. Det skal produseres og monteres bærebjelker.
Utviding av kirkegård i Ågotnes
770 nye gravplasser.
Utbedring av vei, Fv. 209 i Fjell kommune
Utbetring av Fv 209 Foldnesvegen, omlag 840 m (kan kortast ned til 725 m om naudsynt). Prosjektet omfattar 2 køyrefelt, gang- og sykkelveg, busstopp og sanering av avkøyrslar.
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.
Ombygg av golfbane på Straume
Flytting av to hull på grunn av nybygg av motorvei. Finansieres av Statens veivesen.
Rehabilitering av barneskole i Straume
Tilbygg av inngangsparti.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Bildøy i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Straume-området i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Ågotnes i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: