Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fjell

Nybygg av flerbolighus i Straume, trinn 2 mfl.
Total utbygging 250-300 leiligheter. Byggestart er antatt av redaksjonen. Ukjent kostnad.
Nybygg av flerbolighus i Straume, trinn 1
1 bygg med 4 etasjer + 2 kjelleretasjer, 1 bygg 6 etasjer uten kjeller. Total utbygging 250-300 leiligheter.
Nybygg av rekkehus på Ågotnes
Godkjent regulering. Ca. 20 mål. 70 boenheter.
Nybygg av hovedavløprenseanlegg i fjellrom i Fjell
Entreprise F2: utsprengning, utlasting og transport sprengsteinsmasser for rensehall og tunneler i forbindelse med etablering av fjellrom for hovedrenseanlegg Storanipa. Arbeidsoppgaver for entreprise P1 vil være planlegging, prosjektering og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag/ tegninger for følgende hovedanlegg: Renseanlegg/fjellrom, Bygningsmessige arbeider knyttet til prosessteknisk, RIB, Byggelektro for rensehall og tunneler samt anlegg for belysning i fjellrom/ tunneler og ute i dagen, Ventilasjon i rensehall, tunneler, RIBr, VVA-anlegg, Ferdigstillelse av vei og plasser i dagen og kjørebaner i tunnelene, VA-anlegg i tilkomsttunnel inn til rensehallen, Utslippledninger fra renseanlegget via rømningstunnel fram til sjø, Sjøledning.
Til- og ombygging av grunnskole i Fjell
Prosjektet innefatter riving av frittliggande skolebygg for at gi plass til tilbygg. Når tilbygget er klart for inflytting skal delar av skolen bygges om.
Nybygg av 4-mannsboliger i Fjell kommune
Bygges etter Valderhaug KB7.
Ny- og ombygg av vei samt nye VA-ledninger i Fjell
I samband med bygging av nytt renseanlegg på Krekjebærneset, Ågotnes. Naustvikvegen og Vintraleitet skal utbedres med større bredde og fortau, samt bygging av ny vei. Grovplanering av felt for fremtidig renseanlegg, ca 5000 m2.
Etablering av reservekraftanlegg ved legesenter i Straume
Det skal etableres mindre lokale permanent installerte aggregat for å ivareta de viktigste funksjoner for kommunen i tilfelle et større strømbrudd over tid rammer området.
Etablering av reservekraftanlegg ved rådhus i Straume
Det skal etableres mindre lokale permanent installerte aggregat for å ivareta de viktigste funksjoner for kommunen i tilfelle et større strømbrudd over tid rammer området.
Etablering av reservekraftanlegg ved sykehjem i Straume
Det skal etableres mindre lokale permanent installerte aggregat for å ivareta de viktigste funksjoner for kommunen i tilfelle et større strømbrudd over tid rammer området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: