Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fjell

Nybygg av tunnel og motorvei i Fjell og Øygarden kommune, Sotrasambandet del 2
21-22 km strekning. Sotrasambandet, delprosjekt 2 av 3.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av barnehage i Fjell
Planområdet er på om lag 13,0 daa
Til- og ombygging av grunnskole i Fjell
Prosjektet innefatter riving av frittliggande skolebygg for at gi plass til tilbygg. Når tilbygget er klart for inflytting skal delar av skolen bygges om.
Nybygg av hytteområde på Fjell
Totalt ca. 40 hytter.
K4 Sotrasambandet, Kabeltrase på Sotrabrua i Knarrevik, Fjell
Entreprisen omfatter arbeider på Sotrabrua: Deler av fagverket på Sotrabrua skal overflatebehandles. Det skal produseres og monteres kabelkanaler for høyspentkabler. Det skal produseres og monteres bærebjelker.
Utviding av kirkegård i Ågotnes
770 nye gravplasser
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.
Nybygg av eneboliger i Trettevika, Bjorøyna
4-5 eneboliger. Privat grunneiere: Thorbjørn Vågenes
Ombygg av golfbane på Straume
Flytting av to hull på grunn av nybygg av motorvei. Finansieres av Staten veivesen.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Bildøy i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Straume-området i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Ågotnes i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Sanering samt mindre ombygg av barneskole i Straume
Miljøsanering av et bygg innvendig fra 1975 på Foldnes Skule. I konkurransen inngår også en mindre ombygging av et annet bygg på Foldnes skole.
Etablering av rundkjøring i Straume
Permanent rundkjøring med armer. Denne skal erstatter den midlertidige rundkjøringen krysset mellom KV 1136 Grønamyrvegen, Fv 209 Arefjordvegen og nedkjøring til Kystbygarasjen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: