Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fjell

Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av barnehage i Fjell
Planområdet er på om lag 13,0 daa
K4 Sotrasambandet, Kabeltrase på Sotrabrua i Knarrevik, Fjell
Entreprisen omfatter arbeider på Sotrabrua: Deler av fagverket på Sotrabrua skal overflatebehandles. Det skal produseres og monteres kabelkanaler for høyspentkabler. Det skal produseres og monteres bærebjelker.
Utviding av kirkegård i Ågotnes
770 nye gravplasser.
Utbedring av vei, Fv. 209 i Fjell kommune
Utbetring av Fv 209 Foldnesvegen, omlag 840 m (kan kortast ned til 725 m om naudsynt). Prosjektet omfattar 2 køyrefelt, gang- og sykkelveg, busstopp og sanering av avkøyrslar.
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.
Ombygg av golfbane på Straume
Flytting av to hull på grunn av nybygg av motorvei. Finansieres av Statens veivesen.
Rehabilitering av barneskole i Straume
Tilbygg av inngangsparti.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Bildøy i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Straume-området i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Ågotnes i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av rundkjøring i Straume
Permanent rundkjøring med armer. Denne skal erstatter den midlertidige rundkjøringen krysset mellom KV 1136 Grønamyrvegen, Fv 209 Arefjordvegen og nedkjøring til Kystbygarasjen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: