Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fjell

Nybygg av rekkehus på Ågotnes
Godkjent regulering. Ca. 20 mål. 70 boenheter.
Nybygg av hovedavløprenseanlegg i fjellrom i Fjell
Entreprise F2: utsprengning, utlasting og transport sprengsteinsmasser for rensehall og tunneler i forbindelse med etablering av fjellrom for hovedrenseanlegg Storanipa. Arbeidsoppgaver for entreprise P1 vil være planlegging, prosjektering og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag/ tegninger for følgende hovedanlegg: Renseanlegg/fjellrom, Bygningsmessige arbeider knyttet til prosessteknisk, RIB, Byggelektro for rensehall og tunneler samt anlegg for belysning i fjellrom/ tunneler og ute i dagen, Ventilasjon i rensehall, tunneler, RIBr, VVA-anlegg, Ferdigstillelse av vei og plasser i dagen og kjørebaner i tunnelene, VA-anlegg i tilkomsttunnel inn til rensehallen, Utslippledninger fra renseanlegget via rømningstunnel fram til sjø, Sjøledning.
Nybygg av boliger på Fjell
Ca. 56-60 boliger.
Til- og ombygging av grunnskole i Fjell
Prosjektet innefatter riving av frittliggande skolebygg for at gi plass til tilbygg. Når tilbygget er klart for inflytting skal delar av skolen bygges om.
Nybygg av 4-mannsboliger i Fjell kommune
Bygges etter Valderhaug KB7.
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.
Nybygg av eneboliger i Trettevika, Bjorøyna
4-5 eneboliger. Privat grunneiere: Thorbjørn Vågenes
Nybygg av VA-ledning i Fjell kommune
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny- og ombygg av vei samt nye VA-ledninger i Fjell
I samband med bygging av nytt renseanlegg på Krekjebærneset, Ågotnes. Naustvikvegen og Vintraleitet skal utbedres med større bredde og fortau, samt bygging av ny vei. Grovplanering av felt for fremtidig renseanlegg, ca 5000 m2.
Ombygg av golfbane på Straume
Flytting av to hull på grunn av nybygg av motorvei. Finansieres av Staten veivesen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: