Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fitjar

Utvidelse av vindpark i Fitjar
Apply TB utfører prosjektering, oppkobling og test av fiberanlegget. Norconsult AS har utarbeidet designmanualen og analyser for skyggekast, samt fotomontasje.
Nybygg av hytter på Kråko
8 stk utsiktstomter på Høgakråko, 6 stk tomter på Hellandsstraumen.
Nybygg av hytter på Kråko
Byggeklare tomter.
Nybygg av hytter på Kråko
5 tomter gjenstår. Uten byggeklausul.
Til- og ombygg av bo- og behandlingssenter i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Ny- eller tilbygg av gymnastikksal på Sælevik skole
Fra forslag til investeringsbudsjett 2013-2016. Antatt start.
Nybygg av gs-vei og utbedring av parsell og kryss i Vestbøstad
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022. 5 mill. kr eller 14,5 mill. kr ved utbedring av heile vegen. Antatt byggestart og kostnad.
Utbedring av vei i Fitjar
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022. Planen ligger ute på høring. Antatt byggestart og kostnad.
Utbedring av vei i Vestbøstad
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022. Planen ligger ute på høring. Antatt byggestart og kostnad.
Utbedring av vei, Vik-Rydland
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022. Planen ligger ute på høring. Antatt byggestart og kostnad.
Utbedring av vei i Fitjar
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022. Planen ligger ute på høring. Tongane og kv 17 Tongane-Vik. Antatt byggestart og kostnad.
Utskifting av lysarmatyr i gymsal i Rimbareid
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: