Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fitjar

Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Fitjar
Landbassert fiskeoppdrett for laks. Planen er å bygge et landbasert, lukket anlegg med fem haller på en 35 mål stor tomt.
Stord Vestside, utbedring av Stord-Fitjar grense
Asfalt ca. 9000 m2. Utstrakt bruk av granittstein og –heller ca. 800 m2. Opparbeiding av fortau ca. 1000 m. Oppgradering og nytt VA-anlegg ca. 1700 m. Omlegging av el-anlegg i grunn. Grøntarbeider/ planter/ busker ca. 4000 stk.
Ny høydebassseng i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nytt kunststoffdekke på idrettspark i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Ny lagerplass i Årskog
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Utvidelse av kirkegård i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: