Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fitjar

Stord Vestside, utbedring av Stord-Fitjar grense
Asfalt ca. 9000 m2. Utstrakt bruk av granittstein og –heller ca. 800 m2. Opparbeiding av fortau ca. 1000 m. Oppgradering og nytt VA-anlegg ca. 1700 m. Omlegging av el-anlegg i grunn. Grøntarbeider/ planter/ busker ca. 4000 stk.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Ny høydebassseng i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nytt kunststoffdekke på idrettspark i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: