Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fitjar

Til- og ombygg av bo- og behandlingssenter i Fitjar
Riving av eksisterende fløy ca 232 m², tilbygg ny fløy ca 637 m², nybygg av 11 nye boenheter à 29 m², nybygg av atrium ca 60 m².
Nytt kunststoffdekke på idrettspark i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Ombygg av kloakkenlegg ved Øvrebygda skule
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Oppgradering av vei i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nye lekeapparater ved barnehage i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: