Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fedje

Ny- og ombygging av omsorgsboliger i Fedje
1,5 etasje (delvis kjeller med tekniskt rom, leilighet mm).
Vegutbedring på Fv 423 i Fedje
Totalt 13 punkter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: