Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Etne

Nybygg av kraftverk i Etne
Fortløpende utbygging.
Nybygg av hytter og eneboliger i Etne
Detaljregulering er vedtatt. 30 tomter, 90% hytter.
Nybygg av fortau ved Gjerde kyrkje på E134 i Etne sentrum
Nybygg av fortau ved Gjerde kyrkje på E134 i Etne sentrum. I forbindelse med dette skal ca. 20 m av kirkegårdsmuren ved Gjerde kyrkje flyttes lenger inn på kirkegården for å gi plass til nytt fortau.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: