Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Etne

Nybygg av hytter og eneboliger i Etne
Detaljregulering er vedtatt. 30 tomter, 90% hytter.
Til- og påbygg av brannstasjon i Etne
Garasjedelen skal gjøres større og det skal ominnredes for nye garderober og personalrom. Ombygget areal for garasje/ personal/garderober er ca. 260m2 og tilbygg ca. 85m2. Arbeidet omfatter en del riving, ombygging og nybygg. Nye yttervegger av bindingsverk av tre, bærekonstruksjon for tak av stålsøyler og gitterdragere med selvbærende stålplater med overliggende isolasjon og tekking. Det skal monteres nytt ventilasjonsanlegg og mye nytt vedr elektro.
Nybygg av fortau ved Gjerde kyrkje på E134 i Etne sentrum
Nybygg av fortau ved Gjerde kyrkje på E134 i Etne sentrum. I forbindelse med dette skal ca. 20 m av kirkegårdsmuren ved Gjerde kyrkje flyttes lenger inn på kirkegården for å gi plass til nytt fortau.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: