Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidfjord

Nybygg av hytter i Eidfjord, trinn 2
Tomtene selges til private.
Nytt overbygg på Rv 7 Kyskredo i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 7. Skredtype tørrsnø. 190m.
Utbedring av Vøringsfossen turistplass
Turistveg Hardanger. 47 meter lang trappebru. Underentreprenører er Hogst og rydding, Fjerby, Haug og Blom Bakke og Stal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: