Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidfjord

Nybygg av hytter i Eidfjord, trinn 1
Tomtene selges til private.
Nybygg av hytteby i Eidfjord, trinn 1
Nøkkelferdige seksmanns- og tomannsboliger. Ikke behov for maling.
Nybygg av VA-anlegg på Garen, Eidfjord
Legging av ca 2200 meter med preisolerte vann- og avløpsledninger i grunne grøfter i hyttefelt i Feetalia i Eidfjord kommune. Inklusiv varmekabler og elektrikerarbeider. I tilleg skal det leveres en prefabrikert pumpestasjon for 400 pe med overbygg og overløpstank.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: