Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bergen

Nybygg av videregående skole med kulturhus og bibliotek i Bergen
Norconsult utfører programmering av prosjektet.
Nybygg av leiligheter, kontor og barnehage i Sandsli
Lokalisering nær det nye bybanestoppet i Sandslivegen. 128 dekar, totalt cirka 389 nye boenheter i form av boligblokker på fra 5-8 etasjer, og noe næringsareal inkludert barnehage. Antall nytt næringsareal (BRA): 5 500 m2 kontor.
Nybygg av produksjonslokale, lager, kontor mm i Bergen
Sweco Norge AS er totalrådgiver i prosjektet; SØK, BIM, Infrastruktur, IKT, Logistikk, Prosessfag og automasjon og byggfag. Solkjerming: T. Aasen Solskjerming, Håvard Fosså, Stavanger.
Tilknytning til vegnettet på Nyborg (kryss) i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer. Konsulent for betongfasade: Betong Consult AS.
Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier i Åsane i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 2
Reguleringsplan godkjent. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av undervisnings- og kontorbygg for Høgskolen på Kronstad i Bergen
Rigg: Ramirent AS, Bergen Solceller: Siv Ing Carl Christian Strømberg, Kråkerøy
Rehabilitering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Ombygg til hotell, mm i Bergen
Ombygge av gammelt fryselager. Fryselagerets kubiske form vill bevares.
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av flerbolighus på Åsane, Bergen
Totalt 125 leiligheter i blokkbebyggelse på 5-6 etasjer. Ca. 18 dekar areal.
Nybygg av eneboliger, flerbolighus og rekkehus i Arna
Uregulert. 56 daa. 120-150 boenheter.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av parkeringshus i Nesttun
200000 kubikk sprenging.
Nybygg av leilighets- og næringbygg samt barnehage i Damsgårdssundet, Bergen
Rekkverk: Montal Systems AS, Vik i Sogn Baderomskabiner: Norac AS, Arendal Låser: Heikki Bruvik, Bergen
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje.
Nybygg av forretninger/senter og kontorbygg i Åsane, Bergen
160 parkeringsplasser under bakkeplan.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Nyborg i Åsane bydel, Bergen, trinn 1
Lås og beslag: Låssenteret AS, Søreidgrend Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS, Arendal Brakkerigg: Ramirent AS, Minde Stikking: Exact Geosurvey, Nesttun Web-hotell: Infotech AS, Bergen Rekkverk: Rekkverkspesialisten AS, Knarrevik 2-4 rom. 43-128 kvm per leilighet.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. Leverandør av baderomskabiner: Parmarine OY
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 2
Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt.
Nybygg av leiligheter på Nyborg i Åsane bydel, Bergen, trinn 2
Lås og beslag: Låssenteret AS, Søreidgrend Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS, Arendal Brakkerigg: Ramirent AS, Minde Stikking: Exact Geosurvey, Nesttun Web-hotell: Infotech AS, Bergen Rekkverk: Rekkverkspesialisten AS, Knarrevik
Utbedring av vei, Espeland-Herland
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 2
Ca 60-70 boliger. Sammenlagt 174 boliger i Gartnerløkken.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 3
Ca 60-70 boliger. Sammenlagt 174 boliger i Gartnerløkken.
Nybygg av leiligheter i Bergen
Regulering er godkjent.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Bergen
Skole spesialtilpasset for elever med autisme.
Rehabilitering av høyskole i Bergen
Rehabilitering av hovedbygget.
Oppgradering av E16 Arnanipatunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2133m.
Nybygg av boliger på Sandsli, trinn 1
Sandlihøyden vil bli delt opp i 4 byggetrinn og består av sammenlagt 116 leiligheter. Rammeavtale med HTH.
Nybygg av idrettshall ved skole på Tunesflaten i Bergen
Dale Entreprenør er engasjert for grunnentreprisen ved Tunesflaten skole. I kontraktet inngår masseutskifting for dette prosjektet. Passivhus. Aktivitetsflate på 25 x 45 meter.
Etablering av trolleybussystem i Bergen
Forlengelse av linjen med ca 5,5 km, med parallelle linjer.
Ombygging til flerbolighus i Bergen, trinn 2
Totalt 30 lgh. Fredet bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: