Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bergen

Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, del 1
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av boligområde i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on ZEB. Med ca 80.000-100.000 m2 med nullutslippstandard vil Zero Village Bergen bli et foregangseksempel for energiløsninger i boliger og skal vise vei for framtidens boligkrav som støtter statens mål om energieffektivisering i bygg. 500-800 boliger.
Nybygg av kontor, forretning mm i Ulset
Gnr/bnr. 181/1, 2 og 27 mfl.
Nybygg av videregående skole med kulturhus og bibliotek i Bergen
Norconsult utfører programmering av prosjektet.
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Bergen
19 boligbygg fordelt på 37 stk rekkehus, 46 stk duplexleiligheter og 98 stk leiligheter.
Jernbaneteknikk for Arna-Fløen UUT31
Arna stasjon og den opprinnelige Ulriken tunnel. Spor, telekomunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg.
Rehabilitering av høyskole i Bergen
Rehabilitering av hovedbygget.
Nybygg av kontor i Solheimsviken, Bergen
Bærende konstruksjoner er av massivtre og limtre. BREEAM Excellent. Lading av elbil.
Nybygg av sykehjem, Åsane i Bergen
100 sengeplasser. Passivhus. BREEAM-NOR Very Good.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer. Gnr/bnr: 120/10, 415 mfl.
Nybygg av boliger og hotellrom på Breivik
5 stk frittliggende eneboliger, 26 stk eneboliger i kjede, 23 stk eneboliger i tun, 27 stk leiligheter, 50 stk hotellrom (25 stk i hotellbygg, 15 stk separate til utleie og 10 stk separate sovebokser.), 200 stk båtplasser og en barnehage. Gnr/bnr 45/1 m.fl.
Ombygging av museum/storstue (midtbygg og nordfløy) i Bergen
Oppdragsgiver Kunskapsdepartemanget Oslo. Lås og beslag: Heikki Bruvik AS, Bergen. Solavskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland AS, Bergen.
Ombygg av høyskole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av Wigandgården i Bergen
Planlegger å etablere kontor, forretning, undervisningslokaler, hotell og boliger samt annen tjenesteyting i bygget. Planforslaget oppgir ikke antall nye boliger, men planbeskrivelsen opererer med et boligtall på inntil 110 enheter.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen, trinn 1
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 2
Reguleringsplan godkjent. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av kjøpesenter, næring og bolig i Paradis
Ca. 3500 kvm næringsareal. Gnr/bnr 13/127,137,146 m.fl.
Nybygg av kontor og boliger i Bergen, trinn 2
40000 kvm tomt gjenstår. (Tiltakshaver for trinn 1 er Ferd Eiendom AS).
Nybygg av kontor og universitet i Bergen
Tomt sør for Overlege Danielsens hus. Idag parkeringsplass.
Nybygg av kontor i Laksevåg, trinn 1
Total utbygging på området er planlagt: Langs Kringsjåveien og Vågsgaten: Nye bygg med sokkeletasje på 7000m² som egner seg godt til produksjons- eller lagerlokale. Tre kontor-/næringsbygg i 5-6. etasjer bygges på toppen. De tre byggene er totalt på ca 30 000m². Mot Vågsgaten (i nord): Tre kontor-/næringsbygg med totalt ca 19 000m² næringsareal. Et fleksibelt bygg (kafé, kantine, velferdstilbud) på ca 1000m² kommer i tillegg. Smien ytterst på kaien erstattes med et nytt næringsbygg i 3 etasjer på totalt 2700m². Dette kan inneholde kontor, kantine og lignende. Nybygget vil bli tilpasset Personalbygget.
Rehabilitering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Riving og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av leiligheter på Fana i Bergen
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/670 mfl. SHA: OTC AS ved Ove Takvam. Gass: Gasservice AS ved Sevre Hopp.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 1
NCC Norge AS er hovedentreprenør for miljølokk over motorveien. Miljølock ferdigstilles ultimo 2018. Bruttoareal 8700 m2 + parkeringskjeller. 2-5 etasjer. Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt.
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av leiligheter på Straumsfjellet i Fjell
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/578, 579.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 2 mfl.
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Nøttveit
Gnr/bnr: 88/1, 2, 3 mfl.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Riving-og nybygg av barne- og ungdomsskole i Bergen
Skole spesialtilpasset for elever med autisme.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Avventer politisk behandling. Omfang og byggestart er ikke bestemt. Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter.
Nybygg av parkeringshus i Nesttun
200000 kubikk sprenging.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 2
Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt.
Rehabilitering av ungdomsskole på Slåtthaug, Nesttun
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av idrettshall og barnehage mm i Sandviken
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bergen
4-7 etasjer. 220 boliger totalt.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 1
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Ombygg av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: