Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bergen

Nybygg av videregående skole med kulturhus og bibliotek i Bergen
Norconsult utfører programmering av prosjektet.
Nybygg av sykehjem, Sandsli i Bergen
120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger. Lås og beslag: Heikki Bruvik AS, Bergen
Nybygg av boliger, kontor og næring i Bergen
25000 kvm næring, fordelt på flere bygg. Antatt byggestart.
Nybygg av operahus/musikalteater i Bergen
Avventer politisk behandling. Byggestart er ikke fastsatt. 8700-10300 m2.
Tilknytning til vegnettet på Nyborg (kryss) i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier i Åsane i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Nybygg av kontor og boliger i Bergen, trinn 2
40000 kvm tomt gjenstår. (Tiltakshaver for trinn 1 er Ferd Eiendom AS).
Nybygg av undervisnings- og kontorbygg for Høgskolen på Kronstad i Bergen
Rigg: Ramirent AS, Bergen Solceller: Siv Ing Carl Christian Strømberg, Kråkerøy
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av flerbolighus på Åsane, Bergen
Totalt 125 leiligheter i blokkbebyggelse på 5-6 etasjer. Ca. 18 dekar areal.
Nybygg av eneboliger, flerbolighus og rekkehus i Arna
Uregulert. 56 daa. 120-150 boenheter.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av barneskole og gymsal i Laksevåg, Bergen
Oppstart riving juni 2016. 450 elever. Passivhus.
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje.
Nybygg av kontor, flerbolighus og næring i Bergen
3 punkthus påbygg på kontor/lager.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Til- og ombygg av skole på Godvik
Tilbygg 1600-1800 kvm, ferdigstilles til sommer 2017. Ombygg ferdigstilles til sommer 2018. Passivhus/lavenergihus, universell utforming. Riving er utført i egen entreprise.
Nybygg av leiligheter på Nyborg i Åsane bydel, Bergen, trinn 1
Lås og beslag: Låssenteret AS, Søreidgrend Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS, Arendal Brakkerigg: Ramirent AS, Minde Stikking: Exact Geosurvey, Nesttun Web-hotell: Infotech AS, Bergen Rekkverk: Rekkverkspesialisten AS, Knarrevik 2-4 rom. 43-128 kvm per leilighet.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Nyborg i Åsane bydel, Bergen, trinn 2
Lås og beslag: Låssenteret AS, Søreidgrend Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS, Arendal Brakkerigg: Ramirent AS, Minde Stikking: Exact Geosurvey, Nesttun Web-hotell: Infotech AS, Bergen Rekkverk: Rekkverkspesialisten AS, Knarrevik
Utbedring av vei, Espeland-Herland
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 2
Ca 60-70 boliger. Sammenlagt 174 boliger i Gartnerløkken.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 3
Ca 60-70 boliger. Sammenlagt 174 boliger i Gartnerløkken.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer.
Nybyggg av brannstasjon i Fana
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av boliger, kontor og butikk i Nyhavn, trinn 4
Utbygger er Barlindhaug Eiendom AS (70 prosent) og Brynjulfsen Eiendom AS (30 prosent) gjennom utbyggingselskapet Nyhavn Bergen AS
Nybygg av barneskole på Tunesflaten i Bergen
Modulene kommer med ferdige gulv og overflater fra fabrikk. Modulbasert bygg for ca. 200 elever i to trinn. Prefabrikkerte brakkemoduler.
Oppgradering av E16 Arnanipatunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2133m.
Nybygg av boliger på Sandsli, trinn 1
Sandlihøyden vil bli delt opp i 4 byggetrinn og består av sammenlagt 116 leiligheter. Rammeavtale med HTH.
Ombygg av terminalbygg i Bergen
15432 m2 tomteareal. Området inneholder: skur 1 og skur 2-3, samt kaiarealer. Utgangspunkt for utvikling av området er BHOs ønske im å vitalisere Skur 1 og Skur 2-3, samt kaiområdene rundt, som del av en fremtidsrettet utvikling av området. Kaien skal primert være cruisehavn, men utvikles også mot kultur og turisme.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives.
Nybygg av idrettshall ved skole på Tunesflaten i Bergen
Dale Entreprenør er engasjert for grunnentreprisen ved Tunesflaten skole. I kontraktet inngår masseutskifting for dette prosjektet. Passivhus. Aktivitetsflate på 25 x 45 meter.
Nybygg av transformatorstasjon i Ytrebygda
Entreprenører/leverandører innen apperatanlegg, tranformator, kontrollanlegg mm tas fra rammeavtaler. 132/11 kV. Ny kabelforbindelse fra eksisterende 132 kV kabelforbindelse Dolvik - Rå og frem til den nye stasjonen, ca. 1,3 km.
Ombygging til flerbolighus i Bergen, trinn 2
Totalt 30 lgh. Fredet bygg.
Om- og påbygg til hotell i Bergen
Påbygg av 2 etasjer.
Innvendig og utvendig vedlikehold av adm.bygg/kontor i Bergen
Tiltakene vil utføres under en 10-års periode.
Nybygg av flerbolighus på Bønesberget i Bergen
19 leiligheter fordelt på 4-5 hus med parkeringskjeller.
Nybygg av barnehage i Laksevåg bydel, Bergen
Lett-Tak Systemer AS - takleverandør. Plass for 75 barn. 1-2 etasjer. Uteareal 2160 m2.
Nyb av flerbolighus og parkeringskjeller i Arna bydel, Bergen
Planforslaget er bygging op til maksimalt 16 boenheter fordelt på tre etasjer over parkeringskjeller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: