Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bergen

Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 2 mfl
Fase 1 er prosjektet "S2 Wergeland" med FM Strand AS som totalentreprenør. Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Nybygg av lokalsenter i Myrsæter
Gnr/bnr 199/121 m.fl
Nybygg av leiligheter, kontor og barnehage i Sandsli
Lokalisering nær det nye bybanestoppet i Sandslivegen. 128 dekar, totalt cirka 389 nye boenheter i form av boligblokker på fra 5-8 etasjer, og noe næringsareal inkludert barnehage. Antall nytt næringsareal (BRA): 5 500 m2 kontor.
Nybygg av boliger og forretninger på Minde i Bergen
Mulighet for utvikling av ca. 40.000 kvadratmeter på eiendommen. Ca. 12 000 kvm nye eller rehabiliterte kontorlokaler.
Nybygg av boligområde i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on ZEB. Med ca 80.000-100.000 m2 med nullutslippstandard vil Zero Village Bergen bli et foregangseksempel for energiløsninger i boliger og skal vise vei for framtidens boligkrav som støtter statens mål om energieffektivisering i bygg. 500-800 boliger.
Rehabilitering av høyskole i Bergen
Rehabilitering av hovedbygget.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Nybygg av boliger og hotellrom på Breivik
5 stk frittliggende eneboliger, 26 stk eneboliger i kjede, 23 stk eneboliger i tun, 27 stk leiligheter, 50 stk hotellrom (25 stk i hotellbygg, 15 stk separate til utleie og 10 stk separate sovebokser.), 200 stk båtplasser og en barnehage. Gnr/bnr 45/1 m.fl.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer. Konsulent for betongfasade: Betong Consult AS.
Ombygg av høyskole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av Wigandgården i Bergen
Planlegger å etablere kontor, forretning, undervisningslokaler, hotell og boliger samt annen tjenesteyting i bygget. Planforslaget oppgir ikke antall nye boliger, men planbeskrivelsen opererer med et boligtall på inntil 110 enheter.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen, trinn 1
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Nybygg av kontor i Laksevåg
Total utbygging på området er planlagt: Langs Kringsjåveien og Vågsgaten: Nye bygg med sokkeletasje på 7000m² som egner seg godt til produksjons- eller lagerlokale. Tre kontor-/næringsbygg i 5-6. etasjer bygges på toppen. De tre byggene er totalt på ca 30 000m². Mot Vågsgaten (i nord): Tre kontor-/næringsbygg med totalt ca 19 000m² næringsareal. Et fleksibelt bygg (kafé, kantine, velferdstilbud) på ca 1000m² kommer i tillegg. Smien ytterst på kaien erstattes med et nytt næringsbygg i 3 etasjer på totalt 2700m². Dette kan inneholde kontor, kantine og lignende. Nybygget vil bli tilpasset Personalbygget.
Nybygg av kontor og boliger i Bergen, trinn 2
40000 kvm tomt gjenstår. (Tiltakshaver for trinn 1 er Ferd Eiendom AS).
Nybygg av kjøpesenter, næring og bolig i Paradis
Ca. 3500 kvm næringsareal. Gnr/bnr 13/127,137,146 m.fl.
Rehabilitering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Nybygg av boligområde på Fana i Bergen
3-4 etasjer. Gnr/bnr 41/670 mfl
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Om- og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av leiligheter, næring og promenade i Bergenhus bydel
4-6 etasjer. 50-70 leiligheter. Gnr/bnr: 163720, 579.
Nybygg av næring og boliger i Bergen, trinn 1
Prosjektet er oppdelt. 72 leiligheter og 3500 kvm næring.
Nybygg av parkeringshus i Nesttun
200000 kubikk sprenging.
Ombygging av badehus til scenekunsthus
BIT Teatergarasjen og Carte Blanche vil bruke bygget.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Skjold i Bergen
Ca. 4409 m2 forretning. Gnr/bnr: 40/1 ,4, 1708 m.fl.
Ombygg av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. Leverandør av baderomskabiner: Parmarine OY.
Nybygg av leiligheter, kontor og butikk i Nyhavn, trinn 5
Utbygger er Barlindhaug Eiendom AS (70 prosent) og Brynjulfsen Eiendom AS (30 prosent) gjennom utbyggingselskapet Nyhavn Bergen AS.
Nybygg av leiligheter i Bergen
Regulering er godkjent.
Ny- og ombygging av kontor og flerbolighus på Kalfaret i Bergen
Riving er utført av Pewe Entreprenør AS. 2 hus bygges om til 1 hus. Nybygg 37 leiligheter, ombygg 7 leiligheter. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av flerbolighus og parkeringsanlegg i Bergen
Planforslaget viser riving av eksisterende villa og utbygging av en boligblokk (39 boenheter) i inntil 7 etasjer. Parkeringsanlegg i underetasjen.
Nybygg av blokkleiligheter på Årstad, Bergen
Ladestasjoner for el-bil. Gnr/bnr 160/674 m.fl
Nybygg av boliger på Sandsli, trinn 4
Sandlihøyden vil bli delt opp i 4 byggetrinn og består av sammenlagt 116 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Bergen, trinn 1
35 daa. Rammetillatelse er gitt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: