Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bergen

Nybygg av boliger i Bergen
1000-2000 boliger. Skal reguleres.
Nybygg av dobbeltspor, UBF 34 og UBF 35 Bergen-Fløen i Bergen
Delkontraktnummer: 1 UBF 34 KL/Spor. Riving av gammelt anlegg. Etablering av dobbeltspor fra Ulriken tunnel til Bergen stasjon. Endringer i KL-anlegg. Rigg og drift: Spor - bygging av spor og sporveksler, isolerte skjøter, justering og stabilisering samt sveising av spor og sporveksler. KL-anlegg - master og barduner, åk og uteliggere, kontaktledning, avspenninger, bryterarrangementer og jording. Delkontraktnummer: 2 UBF 35 Høyspent, lavspent, tele. Riving av gemmelt anlegg. Endringer i lavspenningsanlegg og høyspenningsanlegg. Tele: oppgradering av kabelanlegg, rigg og drift, sporvekselvarme, belysningsanlegg, kabelanlegg, adgangskontrollanlegg. Brannalarmanlegg, varme- og kjeøleanlegg, luftbehandlingsanlegg, jording, transmisjons- og dataanlegg og bygningsinstallasjoner.
Nybygg av boliger og kontor på Ytrebygda i Brakhaugen, Bergen
650-700 stk leiligheter totalt. Fordelning av antal leiligheter i byggetrinnen er ikke fastsatt. 75,8 daa.
Nybygg av leiligheter og kontor på Ytrebygda i Brakhaugen, Bergen
650-700 stk leiligheter totalt. Fordelning av antal leiligheter i byggetrinnen er ikke fastsatt. 75,8 daa.
Nybygg av videregående skole med kulturhus og bibliotek i Bergen
Norconsult utfører programmering av prosjektet.
Nybygg av sykehjem, Sandsli i Bergen
120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger. Lås og beslag: Heikki Bruvik AS, Bergen
Tilknytning til vegnettet på Nyborg (kryss) i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av næringsbygg i Bergen
Tomten er leiet ut t.o.m. 2017. Planlegging av 20-30000m2 næringsbygg vil starte tidligst 2017. Byggestart er ikke avklart.
Nybygg av næring og boligbygg i Bergen
Ca. 77 boligenheter og ca. 600 m2 næring (salgslokaler). Riving av 3 stk eneboliger.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer.
Nybygg av sykehjem, Åsane i Bergen
100 sengeplasser. Passivhus. BREEAM-NOR Very Good.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Bergen
Totalt skal det bygges 400-500 leiligheter i området, fordelt mellom Sandviksboder 78 AS og Lehmkuhlstranden AS.
Nybygg av leiligheter (blokk) i Sandviken
Totalt skal det bygges 400-500 leiligheter i området, fordelt mellom Sandviksboder 78 AS og Lehmkuhlstranden AS.
Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier i Åsane i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Ombygg av høyskole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av boligområde i Bergen, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Ny lysrigg, veggtepper og lys i Bergen
Universitetet i Bergen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har flyttet deler av sin aktivitet til Media City Bergen. I tillegg til omtrent 230 studenter på programmene vil pågående og nye forskningsprosjekt være knyttet til lokalene. I den forbindelse skal vi gå til anskaffelse av lysrigg, veggtepper og lys til et av våre studioer. I tillegg skal et påsynsrom ha tepper på tre av veggene.
Nybygg av undervisnings- og kontorbygg for Høgskolen på Kronstad i Bergen
Rigg: Ramirent AS, Bergen Solceller: Siv Ing Carl Christian Strømberg, Kråkerøy
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av flerbolighus på Åsane, Bergen
Totalt 125 leiligheter i blokkbebyggelse på 5-6 etasjer. Ca. 18 dekar areal.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av ungdomsskole på Søreide, Bergen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021. Plass for 400 elever.
Ombygging av museum/storstue (midtbygg og nordfløy) i Bergen
Oppdragsgiver Kunskapsdepartemanget Oslo. Lås og beslag: Heikki Bruvik AS, Bergen. Solavskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland AS, Bergen.
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje.
Nybygg av kontor, flerbolighus og næring i Bergen
3 punkthus påbygg på kontor/lager.
Vedlikehold av skole og svømmehall på Fyllingsdalen i Bergen
Det er behov for oppgradering av innvendige overflater særlig knyttet til svømmehall, garderober og rom for kunst og håndverk i underetasje. Ventilasjonsanleggene i bygget er med få unntak fra byggeår og i dårlig stand.
Rehabilitering av ungdomsskole på Slåtthaug, Nesttun
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Tildekkingstiltak av nedlagt avfallsdeponi samt oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen
Totalt 450 000 m2 havsbotten skal renses og dekkes med 220 000 m3 steinmasser.
Rehabilitering av skole, Ulset i Bergen
Skolen skal dimensjoneres for 400 elever.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Nybygg av kontorbygg, butikk og forretninger/senter i Bergen
2 tomter for sentrumsformål, ca. 4 mål/tomt.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk.
Utbedring av vei, Espeland-Herland
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer.
Nybygg av boligblokker i Bergen
Rivingsentreprisen ligger under Fyllingen Maskin. Kontakt Fyllingen Maskin for videre informasjon.
Miljøtiltak i Vågen i Bergen
Spredning av miljøgifter i Vågen skal reduseres med 80 prosent. Ny tilførsel av miljøgifter fra land skal minimaliseres. Tiltak skal utføres skånsomt for å bidra til bevarelse av kulturminner i området.
Nybyggg av brannstasjon i Fana
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny- og ombygging av kontor og flerbolighus på Kalfaret i Bergen
Riving er utført av Pewe Entreprenør AS. 2 hus bygges om til 1 hus. Nybygg 37 leiligheter, ombygg 7 leiligheter. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger, kontor og butikk i Nyhavn, trinn 4
Utbygger er Barlindhaug Eiendom AS (70 prosent) og Brynjulfsen Eiendom AS (30 prosent) gjennom utbyggingselskapet Nyhavn Bergen AS
Nybygg av boliger på Sandsli, trinn 3
Sandlihøyden vil bli delt opp i 4 byggetrinn og består av sammenlagt 116 leiligheter.
Nybygg av boliger på Sandsli, trinn 4
Sandlihøyden vil bli delt opp i 4 byggetrinn og består av sammenlagt 116 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Bergen, trinn 1
35 daa. Rammetillatelse er gitt.
Oppgradering av E16 Arnanipatunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2133m.
Nybygg av barneskole på Tunesflaten i Bergen
Modulene kommer med ferdige gulv og overflater fra fabrikk. Modulbasert bygg for ca. 200 elever i to trinn. Prefabrikkerte brakkemoduler.
Nyb av forretnings-, kontors-, industribygg i Bergen
Planforslaget regulerer eiendommen til kombinert byggeformål for forretning/kontor/industri. Nybygget har 5 etasjer med "innskutt" 5. etasje. Det er satt av totalt 48 overflateparkeringsplasser og 31 stk. sykkelparkeringsplasser på eiendommen. Antatt byggestart.
Nybygg av flerbolighus og grøntområden i Bergen
Tomt ved utløpet av Møllendalselven ved Store Lundegårdsvann. Europankonkurransen skal gi forslag til et nytt boligbygg, samt utvikling av en ny, ung og kulturell bydel som vokser fram rundt den nye kunsthøgskolen i Grønneviksøren.
Nybygg av boliger på Sandsli, trinn 1
Sandlihøyden vil bli delt opp i 4 byggetrinn og består av sammenlagt 116 leiligheter. Rammeavtale med HTH.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: