Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bergen

Nybygg av boliger i Bergen
1000-2000 boliger. Skal reguleres.
Nybygg av dobbeltspor, UBF 34 og UBF 35 Bergen-Fløen i Bergen
Delkontraktnummer: 1 UBF 34 KL/Spor. Riving av gammelt anlegg. Etablering av dobbeltspor fra Ulriken tunnel til Bergen stasjon. Endringer i KL-anlegg. Rigg og drift: Spor - bygging av spor og sporveksler, isolerte skjøter, justering og stabilisering samt sveising av spor og sporveksler. KL-anlegg - master og barduner, åk og uteliggere, kontaktledning, avspenninger, bryterarrangementer og jording. Delkontraktnummer: 2 UBF 35 Høyspent, lavspent, tele. Riving av gemmelt anlegg. Endringer i lavspenningsanlegg og høyspenningsanlegg. Tele: oppgradering av kabelanlegg, rigg og drift, sporvekselvarme, belysningsanlegg, kabelanlegg, adgangskontrollanlegg. Brannalarmanlegg, varme- og kjeøleanlegg, luftbehandlingsanlegg, jording, transmisjons- og dataanlegg og bygningsinstallasjoner.
Nybygg av sykehjem, Sandsli i Bergen
120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger.
Nybygg av produksjonslokale, lager, kontor mm i Bergen
Sweco Norge AS er totalrådgiver i prosjektet; SØK, BIM, Infrastruktur, IKT, Logistikk, Prosessfag og automasjon og byggfag.
Nybygg av hotell i Bergen
Flytende hotell. Hotellet blir på cirka 30.000 kvm, cirka 200 hotellrom. Flytedelen utførs i betong, og vil ha en diameter på cirka 100 meter.
Nybygg av næringsbygg i Bergen
Tomten er leiet ut t.o.m. 2017. Planlegging av 20-30000m2 næringsbygg vil starte tidligst 2017. Byggestart er ikke avklart.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer.
Nybygg av sykehjem, Åsane i Bergen
Lokalisering er ikke avklart. 90 senger.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 1
NCC Norge AS er hovedentreprenør for miljølokk over motorveien. Miljølock ferdigstilles ultimo 2018. Bruttoareal 8700 m2 + parkeringskjeller. 2-5 etasjer. Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt.
Nybygg av boliger og hotellrom på Breivik
5 stk frittliggende eneboliger, 26 stk eneboliger i kjede, 23 stk eneboliger i tun, 27 stk leiligheter, 50 stk hotellrom (25 stk i hotellbygg, 15 stk separate til utleie og 10 stk separate sovebokser.), 200 stk båtplasser og en barnehage.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Ny lysrigg, veggtepper og lys i Bergen
Universitetet i Bergen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har flyttet deler av sin aktivitet til Media City Bergen. I tillegg til omtrent 230 studenter på programmene vil pågående og nye forskningsprosjekt være knyttet til lokalene. I den forbindelse skal vi gå til anskaffelse av lysrigg, veggtepper og lys til et av våre studioer. I tillegg skal et påsynsrom ha tepper på tre av veggene.
Nybygg av sykehjem i Fana
Lås og beslag: Certego As Planlagt for 90 beboere. Parkeringskjeller. 2. stk innvendige hager med glasstak. Takterrasse.
Rehabilitering og tilbygg av leiligheter i Bergen
3 høyblokker og 5 lavblokker. Rehabilitering av 320 eksisterende leiligheter. 30 nye leiligheter i eksisterende kjelleretasje og 9 nye Penthouse-leiligheter på taket av de tre høyblokkene. Nye felles takterrasser for alle åtte blokker.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Om- og tilbygg av skole i Ytre Arna
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av næring og boliger i Bergen, trinn 1
Projsektet er oppdelt. 72 leiligheter og 3500 kvm næring.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 1
Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av studenthybler og barnehage i Fantoft
Barnehage for 80 barn. 8400 bruksareal for studentboligerne. Totalentreprisekostnad 170 millioner.
Nybygg av kontor, flerbolighus og næring i Bergen
3 punkthus påbygg på kontor/lager.
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Nybygg av flerbolighus i Bergen
Leverandør av klatrevegg: Scandi Sport AS
Tildekkingstiltak av nedlagt avfallsdeponi samt oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen
Totalt 450 000 m2 havsbotten skal renses og dekkes med 220 000 m3 steinmasser.
Nybygg av forretninger/senter og kontorbygg i Åsane, Bergen
160 parkeringsplasser under bakkeplan.
Nybygg av leiligheter, kontor og butikk i Nyhavn, trinn 5
Utbygger er Barlindhaug Eiendom AS (70 prosent) og Brynjulfsen Eiendom AS (30 prosent) gjennom utbyggingselskapet Nyhavn Bergen AS.
Nybygg av leiligheter på Nyborg i Åsane bydel, Bergen, trinn 1
Lås og beslag: Låssenteret AS, Søreidgrend Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS, Arendal Brakkerigg: Ramirent AS, Minde Stikking: Exact Geosurvey, Nesttun 2-4 rom. 43-128 kvm per leilighet.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk.
Nybygg av flerbolighus i Bergen
Nordvestvinduer levererer dører og vinduer
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Nybygg av boligblokker i Bergen
Rivingsentreprisen ligger under Fyllingen Maskin. Kontakt Fyllingen Maskin for videre informasjon.
Nybygg av boliger, kontor og butikk i Nyhavn, trinn 4
Utbygger er Barlindhaug Eiendom AS (70 prosent) og Brynjulfsen Eiendom AS (30 prosent) gjennom utbyggingselskapet Nyhavn Bergen AS
Tilbygg av barneskole i Nesttun
Byggherreombud: Terje Johannesen
Nybygg av flerbolighus i Bergen, trinn 1
35 daa. Rammetillatelse er gitt.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
Dagligvarebutikk i underetasje på bygg 1.
Oppgradering av E16 Arnanipatunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2133m.
Nyb av forretnings-, kontors-, industribygg i Bergen
Planforslaget regulerer eiendommen til kombinert byggeformål for forretning/kontor/industri. Nybygget har 5 etasjer med "innskutt" 5. etasje. Det er satt av totalt 48 overflateparkeringsplasser og 31 stk. sykkelparkeringsplasser på eiendommen. Antatt byggestart.
Nybygg av barneskole på Tunesflaten i Bergen
Modulbasert bygg for ca. 200 elever i to trinn. Prefabrikkerte brakkemoduler.
Nybygg av flerbolighus og grøntområden i Bergen
Tomt ved utløpet av Møllendalselven ved Store Lundegårdsvann. Europankonkurransen skal gi forslag til et nytt boligbygg, samt utvikling av en ny, ung og kulturell bydel som vokser fram rundt den nye kunsthøgskolen i Grønneviksøren.
Nybygg av boliger på Sandsli, trinn 1
Sandlihøyden vil bli delt opp i 4 byggetrinn og består av sammenlagt 116 leiligheter.
Ombygg av terminalbygg i Bergen
15432 m2 tomteareal. Området inneholder: skur 1 og skur 2-3, samt kaiarealer. Utgangspunkt for utvikling av området er BHOs ønske im å vitalisere Skur 1 og Skur 2-3, samt kaiområdene rundt, som del av en fremtidsrettet utvikling av området. Kaien skal primert være cruisehavn, men utvikles også mot kultur og turisme.
Innvendig og utvendig vedlikehold av adm.bygg/kontor i Bergen
Tiltakene vil utføres under en 10-års periode.
Nybygg av transformatorstasjon i Ytrebygda
132/11 kV. Ny kabelforbindelse fra eksisterende 132 kV kabelforbindelse Dolvik - Rå og frem til den nye stasjonen, ca. 1,3 km.
Nybygg av leiligheter i Ytrebygda, Bergen
Godkjent reguleringsplan.
Ny midlertidig paviljong ved Eidsvåg skole i Bergen kommune
Den nye skolepaviljongen skal oppføres av prefabrikkerte moduler og det forutsettes at skolepaviljongen skal være i drift januar 2018. 350 elever ifra 1.-7. skoletrinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: