Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bømlo

Nybygg av tomannsbolig, enebolig og flerbolighus i Bømlo, tr 2
Totalt 107 boenheter fordelt på 24 tomannsboliger, 23 eneboliger og 60 leiligheter. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av boliger på Bømlo, trinn 2 m.fl.
Fortløpende utbygging, boligene bygges etter salg. Totalt skal det bygges 154 enheter på området.
Utbedring/omlegging av vei og ny gs-vei, Bømlo
5600m. Lagt til grunn for bygging av tunnel på ca 500m.
Nybygg av boliger, Hidlesneset Aust i Bømlo kommune
Totalt ca. 20 boenheter fordelt på eneboliger og leiligheter. Gnr/bnr 4/7 og 8
Etablering av brakkerigg for vegprosjekt ved fv. 541 ved Bømlo
Opsjon på 12 måneder. Brakkerigg med kontor, møterom, garderober, toalett, teknisk rom og lager til div utstyr.
Rehabilitering av skole i Bømlo
Rehabiliteringen gjelder innvendig riving og ombygging av eksisterende klasseromsfløy i den ene bygningskroppen, utskifting av vindu og dører i fasade og forlengelse av bygg med nytt teknisk rom. I tillegg til rehabiliteringen skal utomhusarealer bygges om med nytt kjøremønster for buss, parkering og gangsti.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttfelt i Bømlo
Infrastruktur for 12-14 tomter, (ca. 30 000 m2).
Nybygg av urnefelt i Fagervoll, Bømlo
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av urnefelt i Moster
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av urnefelt i Vorland
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: