Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bømlo

Nybygg av industriområde ved Bømlo
15 mål på en halvøy sentralt i Sunnhordland. ISPS godkjent.
Nybygg av boliger, Hidlesneset Aust i Bømlo kommune
Totalt ca. 20 boenheter fordelt på eneboliger og leiligheter.
Nybygg av eneboliger i Bømlo kommune
Detaljregulering er vedtatt. Grunneier er Egil Velde.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttfelt i Bømlo
Infrastruktur for 12-14 tomter, (ca. 30 000 m2).
Ny hovedvannledning ved Vorland i Bømlo
Utbygging av nytt vann- og avløpsanlegg Vorland, søre Bømlo. Om lag 380 lm kombinerte vann- og avløpsgrøfter mellom Andalsvegen og Vorlandsvågen ved Vorland på søre Bømlo. Fortrinnsvis fjellgrøfter i terreng, i Vorlandsvågen går gravearbeidene noe ut i sjø for tilrettelegging for senere legging av sjøledning. Legging og montering av trykkledninger med dimensjon opp til Ø225 mm. Det skal også graves grøft for, og monteres to større stikkrenner av betongrør med dimensjon Ø1200 mm. Levering av rør og materiell besørges av BVA. Arbeidene inkluderer reetablering av alle berørte arealer og bygging av jordbruksveg over deler av traseen. Entreprenør skal minimum kunne dokumentere å inneha kompetanse tilsvarende ansvarsrett klasse 2 som definert i plan og bygningsloven.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: