Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bømlo

Omlegging/utbedring av vei ved Bømlo (bømlopakken)
8450 meter. Del 1: Våge-Hestaneset. Del 2 (opsjon): Sakseid-Våge.
Nybygg av eneboliger på Bømlo, trinn 2
Fortløpende utbygging, boligene bygges etter salg. Totalt skal det bygges 154 enheter på området.
Nybygg av industriområde i Rubbestadneset
266 daa. Gnr/bnr 83/682 mfl.
Nybygg av hytter i Bømlo
12-14 tomter, (ca. 30 000 m2).
Nybygg av firemannsbolig i Bømlo
Totalt kan det bygges ut ca. 200 boenheter i området.
Utvidelse av gravplass i Lykling
Demontering, lagring og remontering av gravminner, avskaving av vekstjord, oppfylling med ca. 700m3 nye gravemasser, utvidelse av driftsveg med kantstein og 170 m2 belegg, belysning, tilsåing og beplantning mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: