Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bømlo

Nybygg av industriområde ved Bømlo
15 mål på en halvøy sentralt i Sunnhordland. ISPS godkjent.
Nybygg av boliger, Hidlesneset Aust i Bømlo kommune
Totalt ca. 20 boenheter fordelt på eneboliger og leiligheter.
Utbedring av vei langs Fv 19 på Rolfsnes i Bømlo
Punktutbedring av eksisterande veg og møteplassar, samt siktutbedring. Ca 6,5 km vei.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Bremnes
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Riving og nybygg av SFO og utelager på Folderøy i Bømlo
Eksisterende kjelleretasje skal stå igjen og eksisterende kjellervegger skal brukes til fundamentering av nytt bygg. I tilknytning til nytt SFO bygg er det planlagt et utelager på ca. 7,9 m2.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttfelt i Bømlo
Infrastruktur for 12-14 tomter, (ca. 30 000 m2).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: