Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bømlo

Nybygg av tomannsbolig, enebolig og flerbolighus i Bømlo, tr 2
Totalt 107 boenheter fordelt på 24 tomannsboliger, 23 eneboliger og 60 leiligheter. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Omlegging/utbedring av vei ved Bømlo (bømlopakken)
8450 meter. Del 1: Våge-Hestaneset. Del 2 (opsjon): Sakseid-Våge.
Nybygg av boliger på Bømlo, trinn 2 m.fl.
Fortløpende utbygging, boligene bygges etter salg. Totalt skal det bygges 154 enheter på området.
Utbedring/omlegging av vei og ny gs-vei, Bømlo
5600m. Lagt til grunn for bygging av tunnel på ca 500m.
Rehabilitering av skole i Bømlo
Rehabiliteringen gjelder innvendig riving og ombygging av eksisterende klasseromsfløy i den ene bygningskroppen, utskifting av vindu og dører i fasade og forlengelse av bygg med nytt teknisk rom. I tillegg til rehabiliteringen skal utomhusarealer bygges om med nytt kjøremønster for buss, parkering og gangsti.
Nybygg av firemannsbolig i Bømlo
Totalt kan det bygges ut ca. 200 boenheter i området.
Etablering av brakkerigg for vegprosjekt ved fv. 541 ved Bømlo
Opsjon på 12 måneder. Brakkerigg med kontor, møterom, garderober, toalett, teknisk rom og lager til div utstyr.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttfelt i Bømlo
Infrastruktur for 12-14 tomter, (ca. 30 000 m2).
Nybygg av urnefelt i Fagervoll, Bømlo
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av urnefelt i Moster
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av urnefelt i Vorland
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: