Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Austrheim

Nybygg av boliger, småbåthavn og næring på Mastrevik i Austrheim
Reguleringsplan åper for mellom 20-50 boenheter.
Nybygg av boliger på Mastrevik
Ikke behov for RIB.
Vegutbedring/ny gangbru over Fv 565 i Nordre Fonnesvågen i Austrheim
Gang- og sykkelsti mellom Mastrevik og Kilstraumen.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg og sanitæranlegg for skole i Austrheim
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: