Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Austevoll

Rehabilitering av kirke i Austevoll kommune
Utvendig: Utskifting av taktekking på alle takflater, takrenner og nedløpsrør. Utskifting av ei yttersperre og montering av nye fasadeovalar fasade sør. Utskifting av vindauge, og ovalar på veggfasade. Reparasjon smijernsport og gjerde. Og ny rampe for rullestolbrukarar. Innvendig: Utskifting av golvteppe (hovedplan og galleri).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: