Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Askøy

Rehabilitering og tilbygg av videregående skole i Askøy
Fra investeringsbudsjett 2017-2020. Planlagt byggestart i 2018.
Nybygg av flerbolighus ved Askøy
Reguleringsplan er godkjent. 30 daa.
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.
Etablering av paviljonger ved skole i Askøy
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Tilrettelegging for tjenestelokaler i omsorgsbygg på Kleppestø
2. etajse tilrettelegges for tjenestelokaler. Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Opprusting av busslommer mm. på Askøy
Flagget: Busskantstien ca 40 m. Masseflytting jord ca 700 m3. Slitelag ca 2500 m2. Natursteinsmur ca 300 m2. Grusing gangsti 10 m3. Trapeshump 100 m2 slitelag. Grensedalen: Busskantstein ca 12 m. Vegetasjonsrydding ca 140 m2. Jordmasser i linjen ca 255 m3. Slitelag ca 1219 m2.
Nybygg av infrastruktur i Lyngneset
Etablere parkeringsplass til 40 biler, ny innkjørsel, omlegging av vannledning og etablere gangvei. Parkeringsplassen vil være tilknyttet Strusshamn kultursenter, Sjoddien.
Ombyggingsarbeider ved kai i Askøy
Kleppestø hurtigbåtkai: Ombygging til hydraulisk drift av bru. Inkluderer produksjon og montasje av nye heisetårn og ny heisebjelke. Eksisterende flytepontonger i sjø fjernes. Levering av sylindere, hydraulisk røropplegg og styreskap elektro. Aggregat leveres fra byggherrens lager. Aggregat og styreskap monteres i eksisterende motorhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: