Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Askøy

Nybygg av boliger på Hanøy i Askøy
Eneboliger, tomannsboliger, tremannsboliger, firemannsboliger og leilighetsbygg. Gnr/bnr: 19/454, 461.
Nybygg av kontor og leiligheter i Strusshamn
Ca 10 mål. Reguleringsplan er godkjent.
Utvidelse av ungdomsskole i Erdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av forretningsbygg i Juvik
Gnr/bnr: 9/121, 212 mfl.
Sanering av va-ledninger i Hetlevik
Arbeidene oppsummeres slik: Avløpssanering av ledningsanlegg på Basneset: Ny vannkum og tilknytninger til private eksisterende vannledninger. To nye minipumpestasjoner som pumper spillvann til trykkum. To borehull i fjell med lengde ca. 25 meter pr. stykk. 70 meter grøft for vann og spillvann. Omfang av tiltaket vises på tegning H103. Omlegging og Avløpssanering av ledningsanlegg Hetlevik Nord: Tilknytning til eksisterende VA i terreng nedenfor Fv. 212. Ny VA-trasé ned til ny pumpestasjon i vika ved siden av Kulturfabrikken. Sprengningsarbeider og murarbeid for tomt for pumpestasjon. To borehull i fjell med lengde ca. 25 meter pr. stykk. 100 meter grøft for vann, spillvann og overvann. Omfang av tiltaket vises på tegning H101, H102, H400 og H401. Ledningsarbeid Eide: Pumpeledning i veg og tilknytning til eksisterende kum. 140 meter grøft for pumpeledning spillvann Omfang av tiltaket vises på tegning H104. Sjøledninger: Vannforsyning PE160 fra Hetlevik Nord til Basneset - 310 meter i sjø. Pumpeledning spillvann fra Eide til Hetlevik Nord - 640 meter i sjø. Dykkerledning spillvann fra Basneset til Hetlevik Nord - 310 meter i sjø. Opsjon: Følgende sjøledninger er tatt inn som opsjon: Vannforsyning Ø225 fra Krokåsdalen til Hetlevik Nord - 1065 meter i sjø. Pumpeledning spillvann fra Hetlevik Nord til Horsøy - 1100 meter i sjø

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: