Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Askøy

Nybygg av storskole i Strusshamn
OPS-prosjekt. Antatt byggestart.
Utbedring/omlegging av fv 218, Horsøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.
Etablering av paviljonger ved skole i Askøy
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Tilrettelegging for tjenestelokaler i omsorgsbygg på Kleppestø
2. etajse tilrettelegges for tjenestelokaler. Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger på Kollevåg i Askøy
Totalt 91 stk boenheter på Fureneset Sør. Gnr/bnr 18/233 mfl
Etablering av brakker ved skole i Askøy
Brakker for garderobe og arbeidsplasser for lærere. Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: