Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Askøy

Nybygg av kontor og verksted i Florvåg
Antatt kostnad og byggestart.
Utvidelse av grunnskole i Hauglandshella, trinn 2
Nybygget har et areal på ca 5100 m2 fordelt på 4 etasjer, ombygging i eksisterende skoler omfatter ca. 1500 m2. Solskjerming: Bergen Markiseindustri AS, Nesttun Rekkverk: Hamre A/S, Etne Lås og beslag: Låssenteret AS
Nybygg av idrettsanlegg på Myrane, Askøy
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av barnehage i Florvåg
Fra utbyggingstiltak 2013-2025. Tomt må avsettes. Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av barnehage i Askøy
Fra utbyggingstiltak i perioden 2013-2025. Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av høydebasseng og oppgradering av veg ved Flossmyrane
Åmodt Entreprenør AS utfører arbeider med høydebasseng og VA. Hanøy Riggboring AS utfører arbeider med vei.
Nybygg av tomannsboliger på Askøy
Byggtid 1,5-2 år. Antatt kostnad og byggestart.
Etablering av kloakkpumpestasjoner og rørledninger i Askøy
Etablering av to kloakkpumpestasjoner i Settebrekkdalen. Samt etablering av rørledninger fra eksisterende anlegg og frem til pumpestasjonene.
Utvidelse av kirkegård ved Askøy
Tidlig prosjekt. Antatt kostnad og byggestart.
Etablering av ny helsestasjon i omsorgsbygg på Kleppestø
Ny helsestasjon i 3.etasje. 10 stk omsorgsboliger som skal bygges om til kontorer. Inklusive riving.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: