Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Askøy

Nybygg av hovedrenseanlegg i Kleppestø
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av storskole i Strusshamn
OPS-prosjekt. Antatt byggestart.
Utvidelse av grunnskole i Hauglandshella, trinn 2
Nybygget har et areal på ca 5100 m2 fordelt på 4 etasjer, ombygging i eksisterende skoler omfatter ca. 1500 m2. Solskjerming: Bergen Markiseindustri AS, Nesttun Rekkverk: Hamre A/S, Etne Lås og beslag: Låssenteret AS
Nybygg av infrastruktur og blokker på Askøy
Regulering er godkjent. Trinnvis utbygging.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Nybygg av barnehage i Askøy
Fra økonomiplan 2018-2021. Antatt byggestart.
Nybygg av barnehage i Florvåg
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2018-2021. Tomt må avsettes. Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad.
Utbedring/omlegging av fv 218, Horsøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av ungdomsskole i Erdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av omsorgsboliger på Askøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av flerbolighus ved Askøy
Reguleringsplan er godkjent. 30 daa.
Nybygg av barneskole på Askøy
Fra budsjett 2017-2020. Lokalisering er ikke fastsatt.
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.
Nybygg av barnehage i Askøy
Mest sannsynligvis 3 avdelninger.
Etablering av paviljonger ved skole i Askøy
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Tilrettelegging for tjenestelokaler i omsorgsbygg på Kleppestø
2. etajse tilrettelegges for tjenestelokaler. Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Opprusting av busslommer mm. på Askøy
Flagget: Busskantstien ca 40 m. Masseflytting jord ca 700 m3. Slitelag ca 2500 m2. Natursteinsmur ca 300 m2. Grusing gangsti 10 m3. Trapeshump 100 m2 slitelag. Grensedalen: Busskantstein ca 12 m. Vegetasjonsrydding ca 140 m2. Jordmasser i linjen ca 255 m3. Slitelag ca 1219 m2.
Ombygg av barnehage ved Askøy
Fra økonomiplan 2018-2021.
Etablering av brakker ved skole i Askøy
Brakker for garderobe og arbeidsplasser for lærere. Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av kirkegård ved Askøy
Tidlig prosjekt. Antatt kostnad og byggestart.
Ombyggingsarbeider ved kai i Askøy
Kleppestø hurtigbåtkai: Ombygging til hydraulisk drift av bru. Inkluderer produksjon og montasje av nye heisetårn og ny heisebjelke. Eksisterende flytepontonger i sjø fjernes. Levering av sylindere, hydraulisk røropplegg og styreskap elektro. Aggregat leveres fra byggherrens lager. Aggregat og styreskap monteres i eksisterende motorhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: