Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øygarden

Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av fritidsbustader og lagerbygg mm på Hellesund i Øygarden
110 daa. 4610 m2 næringsareal. Gnr/bnr: 971, 14, 17 og 222.
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.
Nybygg av barnehage i Rong
4-avdelings barnehage.
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Øygarden
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av infrastruktur for nv barnehage i Rong
Tiltaket omfatter i hovedsak etablering av fortau, parkeringsplasser, droppsoner, bro med tilhørende fundamenter og oppkjøringsramper, fundament og gulv for trafokiosk, bossbu samt komplett VA-anlegg frem til barnehagetomten og frem til fremtidig påkobling for skolen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: