Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øygarden

Nybygg av boliger og rekkehus på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl.
Nybygg av barnehage på Svanevågen i Øygarden
Norlandia svanenvågen gårds- og friluftsbarnehage.
Nybygg av barnehage i Rong
4-avdelings barnehage.
Rehabilitering av kunstgressdekke på Tjeldstø i Øygarden kommune
Rehabiliteringen omfatter bl.a. fjerning av det gamle kunstgresset, finavretting av underliggende masser, fjerning av betongheller, høydejustering av kumrammer samt asfaltdekke rundt banen. Banebredden skal på grunn av eksisterende kummer som ligger i kunstgressarealet reduseres noe. Bane skal oppmerkes for en 11-er bane med spillebane på 63 x 100 m samt baner for aldersbestemt fotball. Det skal leveres kunstgress uten plastholdig fyllmateriale som tilfredsstiller kravene til breddefotball.
Etablering av infrastruktur for nv barnehage i Rong
Tiltaket omfatter i hovedsak etablering av fortau, parkeringsplasser, droppsoner, bro med tilhørende fundamenter og oppkjøringsramper, fundament og gulv for trafokiosk, bossbu samt komplett VA-anlegg frem til barnehagetomten og frem til fremtidig påkobling for skolen.
Levering og legging av ny sjøledning i Øygarden
Levering og legging av ny DN OD 250 mm PE 100 ferdig vektet sjøledning fra Heggøyvegen til Svanevågen, samt ny DN 200 PE 100 ferdig vektet sjøledning fra Dåvøy til Ådnavika. Totallengde ca. 3.150 meter for DN 250 og 800 meter for DN 200. I tillegg omfatter entreprisen ventilkummer på land, samt forlengelse av avløpsledning i Svanevågen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: