Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øygarden

Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av to firemannsboliger i Øygarden
Gnr/bnr: 38/662, 38/663 og 38/622.
Nybygg av barnehage på Svanevågen i Øygarden
Norlandia svanenvågen gårds- og friluftsbarnehage.
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Øygarden
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av infrastruktur for nv barnehage i Rong
Tiltaket omfatter i hovedsak etablering av fortau, parkeringsplasser, droppsoner, bro med tilhørende fundamenter og oppkjøringsramper, fundament og gulv for trafokiosk, bossbu samt komplett VA-anlegg frem til barnehagetomten og frem til fremtidig påkobling for skolen.
Levering og legging av ny sjøledning i Øygarden
Levering og legging av ny DN OD 250 mm PE 100 ferdig vektet sjøledning fra Heggøyvegen til Svanevågen, samt ny DN 200 PE 100 ferdig vektet sjøledning fra Dåvøy til Ådnavika. Totallengde ca. 3.150 meter for DN 250 og 800 meter for DN 200. I tillegg omfatter entreprisen ventilkummer på land, samt forlengelse av avløpsledning i Svanevågen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: