Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Øygarden

Fortetning av boligområde i Torsteinsvik
Totalt antall boenheter: 14-16 stk, fordelt på 9-11 tomter.
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.
Oppussing/rehabilitering av kirke i Hellesøy
1. Utbedre taket for å stoppe lekkasjer. Dette gjelder i hovedsak kobbertak, men også tak med skifertekking. 2. Utbedre konstruktive skader som følge av fuktinntrenging i reisverk/konstruksjon i tårn. 3. Restaurering av vinduer. 4. Ettergå pipene, vurdere og utføre evt. tiltak. 5. Ettergå det elektriske anlegget og utføre nødvendige tiltak av for å imøtekomme bygningens funksjon og gjeldende forskrifter. 6. Utbedre og male kledning. 7. Sikre og reparere deler av kirkegårdsmuren. Prioriteringslisten detaljeres ytterligere i samspillsfasen og kan bli noe endret.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: