Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øygarden

Nybygg av boliger og rekkehus på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl.
Nybygg av barnehage i Rong
4-avdelings barnehage.
Rehabilitering av kunstgressdekke på Tjeldstø i Øygarden kommune
Rehabiliteringen omfatter bl.a. fjerning av det gamle kunstgresset, finavretting av underliggende masser, fjerning av betongheller, høydejustering av kumrammer samt asfaltdekke rundt banen. Banebredden skal på grunn av eksisterende kummer som ligger i kunstgressarealet reduseres noe. Bane skal oppmerkes for en 11-er bane med spillebane på 63 x 100 m samt baner for aldersbestemt fotball. Det skal leveres kunstgress uten plastholdig fyllmateriale som tilfredsstiller kravene til breddefotball.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: