Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hordaland fylke

Askøy (27)
Austevoll (5)
Austrheim (4)
Bergen (242)
Bømlo (21)
Eidfjord (10)
Etne (17)
Fedje (2)
Fitjar (12)
Fjell (33)
Fusa (7)
Granvin (3)
Jondal (8)
Kvam (14)
Kvinnherad (25)
Lindås (38)
Masfjorden (10)
Meland (11)
Modalen (1)
Odda (21)
Os (26)
Osterøy (13)
Radøy (9)
Samnanger (3)
Stord (24)
Sund (9)
Sveio (9)
Tysnes (5)
Ulvik (3)
Vaksdal (25)
Voss (42)
Øygarden (8)
Nybygg av videregående skole med kulturhus og bibliotek i Bergen
Norconsult utfører programmering av prosjektet.
Nybygg av leiligheter, kontor og barnehage i Sandsli
Lokalisering nær det nye bybanestoppet i Sandslivegen. 128 dekar, totalt cirka 389 nye boenheter i form av boligblokker på fra 5-8 etasjer, og noe næringsareal inkludert barnehage. Antall nytt næringsareal (BRA): 5 500 m2 kontor.
Nybygg av produksjonslokale, lager, kontor mm i Bergen
Sweco Norge AS er totalrådgiver i prosjektet; SØK, BIM, Infrastruktur, IKT, Logistikk, Prosessfag og automasjon og byggfag. Solkjerming: T. Aasen Solskjerming, Håvard Fosså, Stavanger.
Tilknytning til vegnettet på Nyborg (kryss) i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Bergen
Totalt skal det bygges 400-500 leiligheter i området, fordelt mellom Sandviksboder 78 AS og Lehmkuhlstranden AS.
Nybygg av leiligheter (blokk) i Sandviken
Totalt skal det bygges 400-500 leiligheter i området, fordelt mellom Sandviksboder 78 AS og Lehmkuhlstranden AS.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier i Åsane i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 2
Reguleringsplan godkjent. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av undervisnings- og kontorbygg for Høgskolen på Kronstad i Bergen
Rigg: Ramirent AS, Bergen Solceller: Siv Ing Carl Christian Strømberg, Kråkerøy
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av gymbygg, kulturbygg og servicekontorer i Os
Godkjent detaljregulering. Promenade langs elvebredden, ny gymnastikksal til skolen, ca. 110 parkeringsplasser i parkeringsgarasje og 90 parkeringsplasser i terreng.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Lindås
Barneskule for 450 elever. Flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Areal til fritidsklubb.
Ny Fv 212 på Slettebrekka-Hetlevika i Askøy
2.3 km, herav 580 m tunnel.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av flerbolighus på Åsane, Bergen
Totalt 125 leiligheter i blokkbebyggelse på 5-6 etasjer. Ca. 18 dekar areal.
Nybygg av eneboliger, flerbolighus og rekkehus i Arna
Uregulert. 56 daa. 120-150 boenheter.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av parkeringshus i Nesttun
200000 kubikk sprenging.
Nybygg av leilighets- og næringbygg samt barnehage i Damsgårdssundet, Bergen
Rekkverk: Montal Systems AS, Vik i Sogn Baderomskabiner: Norac AS, Arendal Låser: Heikki Bruvik, Bergen
Utbedring av E39 gjennom Knarvik sentrum i Lindås
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av barneskole i Lindås, trinn 1
Solskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland Klatrevegg: Top 30 Norge AS, Beisfjord Lås og beslag: Dormakabra AS Leieutstyr: UCO Brakkevask: RTBC Rigg & renhold AS, Godvik Porter og branngardinger: Norsk Portservice Vest AS, Arnatveit RTB: RTBC Rigg & renhold AS, Godvik Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Riving og nybygg av aldershjem og omsorgsboliger i Eidfjord
Prosjektet utføres i 2 faser. Fase 1: Riving og nybygg av aldershjem. Fase 2: Riving og nybygg av omsorgsbolig.
Nybygg av sykehjem i Stord
Engelsen Entreprenør ansvarer for oppkjøp av RIB.
Nybygg av boliger på Søfteland
2 utbyggingstomter på sammen 15 daa. Ca. 80 leiligheter.
Nybygg av barnehage i Fjell
Planområdet er på om lag 13,0 daa
Nybygg av boliger og næring i Storebø
Total utbygging 12-13000 kvm leiligheter, 2500 kvm næring. Høyeste bygget 8 etasjer. Parkeringshus i fjell.
Nybygg av barneskole i Skogsvåg
Skolen skal dimensjoneres for 300 elever.
Nybygg av forretninger/senter og kontorbygg i Åsane, Bergen
160 parkeringsplasser under bakkeplan.
Nybygg av kraftverk i Jondal
Produksjon 74,0 GWh.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: