Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (29)
Austevoll (4)
Austrheim (7)
Bergen (329)
Bømlo (28)
Eidfjord (8)
Etne (13)
Fedje (4)
Fitjar (14)
Fjell (30)
Fusa (8)
Granvin (3)
Jondal (14)
Kvam (19)
Kvinnherad (42)
Lindås (37)
Meland (27)
Modalen (5)
Odda (37)
Os (37)
Osterøy (8)
Radøy (11)
Samnanger (6)
Stord (42)
Sund (10)
Sveio (11)
Tysnes (6)
Ullensvang (12)
Ulvik (3)
Vaksdal (14)
Voss (39)
Øygarden (16)
Nybygg av næringsområde i Os
Kommunen er grunneier. CA 800 daa. Eventuelt 6000-8000 nye arbeidsplasser.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, del 1
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Rassikring på Rv 13 Mørkdalen-Håhå-Vikafjellet
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tiltak vil sikre Kvassdalen, Skredene, Svaet, Skjelingavatnet, Ygningsdalshamrane og Halsabakkane
Nybygg av boligområde i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on ZEB. Med ca 80.000-100.000 m2 med nullutslippstandard vil Zero Village Bergen bli et foregangseksempel for energiløsninger i boliger og skal vise vei for framtidens boligkrav som støtter statens mål om energieffektivisering i bygg. 500-800 boliger.
Rassikring av E16 Gudvangen-Stallheim i Nærøydalen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype is, stein. 110m
Nybygg av kontor, forretning mm i Ulset
Gnr/bnr. 181/1, 2 og 27 mfl.
Nybygg av videregående skole med kulturhus og bibliotek i Bergen
Norconsult utfører programmering av prosjektet.
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Bergen
19 boligbygg fordelt på 37 stk rekkehus, 46 stk duplexleiligheter og 98 stk leiligheter.
Jernbaneteknikk for Arna-Fløen UUT31
Arna stasjon og den opprinnelige Ulriken tunnel. Spor, telekomunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Fitjar
Landbassert fiskeoppdrett for laks. Planen er å bygge et landbasert, lukket anlegg med fem haller på en 35 mål stor tomt.
Rehabilitering av høyskole i Bergen
Rehabilitering av hovedbygget.
Nybygg av kontor i Solheimsviken, Bergen
Bærende konstruksjoner er av massivtre og limtre. BREEAM Excellent. Lading av elbil.
Nybygg av næringsområde på Eide
Ca 540 mål tomteområde som skal utvikles til næringsområde.
Nybygg av sykehjem, Åsane i Bergen
100 sengeplasser. Passivhus. BREEAM-NOR Very Good.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer. Gnr/bnr: 120/10, 415 mfl.
Nybygg av storskole i Strusshamn
OPS-prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Gnr/bnr 388/323,395
Nybygg av boliger og hotellrom på Breivik
5 stk frittliggende eneboliger, 26 stk eneboliger i kjede, 23 stk eneboliger i tun, 27 stk leiligheter, 50 stk hotellrom (25 stk i hotellbygg, 15 stk separate til utleie og 10 stk separate sovebokser.), 200 stk båtplasser og en barnehage. Gnr/bnr 45/1 m.fl.
Ombygging av museum/storstue (midtbygg og nordfløy) i Bergen
Oppdragsgiver Kunskapsdepartemanget Oslo. Lås og beslag: Heikki Bruvik AS, Bergen. Solavskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland AS, Bergen.
Ombygg av høyskole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av hotell på Almerket i Odda
Ved bobilscampen. Gondolbane til Rossnos.
Utvidelse av Wigandgården i Bergen
Planlegger å etablere kontor, forretning, undervisningslokaler, hotell og boliger samt annen tjenesteyting i bygget. Planforslaget oppgir ikke antall nye boliger, men planbeskrivelsen opererer med et boligtall på inntil 110 enheter.
Nybygg av hovedavløpsrenseanlegg i Os
Totalkostnad for renseanlegg, administrasjonsbygg, samt sjøledninger og pumpestasjoner er ca. 371 MNOK. BTA cirka 150000-20000. Tunnelduk: W. Giertsen Tunnel AS, Bergen Fjellbolting: Wimo AS, Nesttun Ramirent AS: Utleie brakker, Bergen
Ny Fv 565 over Radøy fase 1, Marås-Soltveit i Radøy
Ca 15km. Del av Nordhordlandpakken. Også arm til Manger. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen, trinn 1
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 2
Reguleringsplan godkjent. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av kontor og universitet i Bergen
Tomt sør for Overlege Danielsens hus. Idag parkeringsplass.
Nybygg av kontor i Laksevåg, trinn 1
Total utbygging på området er planlagt: Langs Kringsjåveien og Vågsgaten: Nye bygg med sokkeletasje på 7000m² som egner seg godt til produksjons- eller lagerlokale. Tre kontor-/næringsbygg i 5-6. etasjer bygges på toppen. De tre byggene er totalt på ca 30 000m². Mot Vågsgaten (i nord): Tre kontor-/næringsbygg med totalt ca 19 000m² næringsareal. Et fleksibelt bygg (kafé, kantine, velferdstilbud) på ca 1000m² kommer i tillegg. Smien ytterst på kaien erstattes med et nytt næringsbygg i 3 etasjer på totalt 2700m². Dette kan inneholde kontor, kantine og lignende. Nybygget vil bli tilpasset Personalbygget.
Nybygg av kjøpesenter, næring og bolig i Paradis
Ca. 3500 kvm næringsareal. Gnr/bnr 13/127,137,146 m.fl.
Nybygg av kontor og boliger i Bergen, trinn 2
40000 kvm tomt gjenstår. (Tiltakshaver for trinn 1 er Ferd Eiendom AS).
Rehabilitering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Riving og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av leiligheter på Fana i Bergen
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/670 mfl. SHA: OTC AS ved Ove Takvam. Gass: Gasservice AS ved Sevre Hopp.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 1
NCC Norge AS er hovedentreprenør for miljølokk over motorveien. Miljølock ferdigstilles ultimo 2018. Bruttoareal 8700 m2 + parkeringskjeller. 2-5 etasjer. Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt.
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av gymbygg, kulturbygg og servicekontorer i Os
Godkjent detaljregulering. Promenade langs elvebredden, ny gymnastikksal til skolen, ca. 110 parkeringsplasser i parkeringsgarasje og 90 parkeringsplasser i terreng.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av leiligheter på Straumsfjellet i Fjell
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/578, 579.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 2 mfl.
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Lindås
Barneskule for 450 elever. Flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Areal til fritidsklubb.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av fritidsbustader og lagerbygg mm på Hellesund i Øygarden
110 daa. 4610 m2 næringsareal. Gnr/bnr: 971, 14, 17 og 222.
Nybygg av eneboliger i Nøttveit
Gnr/bnr: 88/1, 2, 3 mfl.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Riving-og nybygg av barne- og ungdomsskole i Bergen
Skole spesialtilpasset for elever med autisme.
Ny tunnel på Fv 51 Flatebøsvoene i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 550m.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Avventer politisk behandling. Omfang og byggestart er ikke bestemt. Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter.
Nybygg av parkeringshus i Nesttun
200000 kubikk sprenging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: