Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hordaland fylke

Askøy (44)
Austevoll (2)
Austrheim (4)
Bergen (263)
Bømlo (17)
Eidfjord (7)
Etne (18)
Fedje (0)
Fitjar (15)
Fjell (24)
Fusa (15)
Granvin (1)
Jondal (10)
Kvam (19)
Kvinnherad (40)
Lindås (48)
Masfjorden (15)
Meland (8)
Modalen (2)
Odda (20)
Os (37)
Osterøy (14)
Radøy (14)
Samnanger (7)
Stord (26)
Sund (5)
Sveio (7)
Tysnes (2)
Ulvik (4)
Vaksdal (20)
Voss (14)
Øygarden (16)
Nybygg av boliger i Bergen
1000-2000 boliger. Skal reguleres.
Nybygg av dobbeltspor, UBF 34 og UBF 35 Bergen-Fløen i Bergen
Delkontraktnummer: 1 UBF 34 KL/Spor. Riving av gammelt anlegg. Etablering av dobbeltspor fra Ulriken tunnel til Bergen stasjon. Endringer i KL-anlegg. Rigg og drift: Spor - bygging av spor og sporveksler, isolerte skjøter, justering og stabilisering samt sveising av spor og sporveksler. KL-anlegg - master og barduner, åk og uteliggere, kontaktledning, avspenninger, bryterarrangementer og jording. Delkontraktnummer: 2 UBF 35 Høyspent, lavspent, tele. Riving av gemmelt anlegg. Endringer i lavspenningsanlegg og høyspenningsanlegg. Tele: oppgradering av kabelanlegg, rigg og drift, sporvekselvarme, belysningsanlegg, kabelanlegg, adgangskontrollanlegg. Brannalarmanlegg, varme- og kjeøleanlegg, luftbehandlingsanlegg, jording, transmisjons- og dataanlegg og bygningsinstallasjoner.
Nybygg av sykehjem, Sandsli i Bergen
120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger.
Nybygg av produksjonslokale, lager, kontor mm i Bergen
Sweco Norge AS er totalrådgiver i prosjektet; SØK, BIM, Infrastruktur, IKT, Logistikk, Prosessfag og automasjon og byggfag.
Nybygg av hotell i Bergen
Flytende hotell. Hotellet blir på cirka 30.000 kvm, cirka 200 hotellrom. Flytedelen utførs i betong, og vil ha en diameter på cirka 100 meter.
Nybygg av kontor og verksted i Florvåg
Antatt kostnad og byggestart.
Nybygg av næringsbygg i Bergen
Tomten er leiet ut t.o.m. 2017. Planlegging av 20-30000m2 næringsbygg vil starte tidligst 2017. Byggestart er ikke avklart.
Nybygg av kraftledning Modalen-Mongstad via Matre
Prosjektet berører kommunene Austrheim, Gulen, Lindås, Masfjorden og Modalen. 420 kV kraftledning.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer.
Nybygg av sykehjem, Åsane i Bergen
Lokalisering er ikke avklart. 90 senger.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 1
NCC Norge AS er hovedentreprenør for miljølokk over motorveien. Miljølock ferdigstilles ultimo 2018. Bruttoareal 8700 m2 + parkeringskjeller. 2-5 etasjer. Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt.
Nybygg av boliger og hotellrom på Breivik
5 stk frittliggende eneboliger, 26 stk eneboliger i kjede, 23 stk eneboliger i tun, 27 stk leiligheter, 50 stk hotellrom (25 stk i hotellbygg, 15 stk separate til utleie og 10 stk separate sovebokser.), 200 stk båtplasser og en barnehage.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Nybygg av fergeleie i Stord, fergesambandet Stord-Kvinnherad
3 alt: Jektevik, Kvernaneset og Sævarhagsvikjo.
Nybygg av kraftverk i Etne
Fortløpende utbygging.
Nybygg av flerbolighus i Straume, trinn 2 mfl.
Total utbygging 250-300 leiligheter. Byggestart er antatt av redaksjonen. Ukjent kostnad.
Nybygg av hovedavløpsrenseanlegg i Os
Totalkostnad for renseanlegg, administrasjonsbygg, samt sjøledninger og pumpestasjoner er ca. 371 MNOK.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Ny lysrigg, veggtepper og lys i Bergen
Universitetet i Bergen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har flyttet deler av sin aktivitet til Media City Bergen. I tillegg til omtrent 230 studenter på programmene vil pågående og nye forskningsprosjekt være knyttet til lokalene. I den forbindelse skal vi gå til anskaffelse av lysrigg, veggtepper og lys til et av våre studioer. I tillegg skal et påsynsrom ha tepper på tre av veggene.
Nybygg av sykehjem i Fana
Lås og beslag: Certego As Planlagt for 90 beboere. Parkeringskjeller. 2. stk innvendige hager med glasstak. Takterrasse.
Nybygg av gymbygg, kulturbygg og servicekontorer i Os
Godkjent detaljregulering. Promenade langs elvebredden, ny gymnastikksal til skolen, ca. 110 parkeringsplasser i parkeringsgarasje og 90 parkeringsplasser i terreng.
Utvidelse av grunnskole i Hauglandshella, trinn 2
Nybygget har et areal på ca 5100 m2 fordelt på 4 etasjer, ombygging i eksisterende skoler omfatter ca. 1500 m2. Solskjerming: Bergen Markiseindustri AS, Nesttun Rekkverk: Hamre A/S, Etne Lås og beslag: Låssenteret AS
Rehabilitering og tilbygg av leiligheter i Bergen
3 høyblokker og 5 lavblokker. Rehabilitering av 320 eksisterende leiligheter. 30 nye leiligheter i eksisterende kjelleretasje og 9 nye Penthouse-leiligheter på taket av de tre høyblokkene. Nye felles takterrasser for alle åtte blokker.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Om- og tilbygg av skole i Ytre Arna
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg rekkehus, flerbolighus mm i Torvhustjørna, Sund kommune
Totalt ca. 100 boenheter fordelt på rekkehus, firemannsboliger og blokkbygg.
Nybygg av næring og boliger i Bergen, trinn 1
Projsektet er oppdelt. 72 leiligheter og 3500 kvm næring.
Nybygg av barneskole i Skogsvåg
Skolen vil dimensjoneres for 200-300 elever.
Nybygg av idrettsanlegg på Myrane, Askøy
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Områderegulering for Almås utmark
3 grunneier. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 1
Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av studenthybler og barnehage i Fantoft
Barnehage for 80 barn. 8400 bruksareal for studentboligerne. Totalentreprisekostnad 170 millioner.
Nybygg av flerbolighus i Straume, trinn 1
1 bygg med 4 etasjer + 2 kjelleretasjer, 1 bygg 6 etasjer uten kjeller. Total utbygging 250-300 leiligheter.
Nybygg av kontor, flerbolighus og næring i Bergen
3 punkthus påbygg på kontor/lager.
Nybygg av kvartal i Os
70 boenheter fordelt på 4 boligblokker. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av barneskole i Lindås, trinn 1
Solskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland Klatrevegg: Top 30 Norge AS, Beisfjord Lås og beslag: Dormakabra AS Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Riving og nybygg av aldershjem og omsorgsboliger i Eidfjord
Prosjektet utføres i 2 faser. Fase 1: Riving og nybygg av aldershjem. Fase 2: Riving og nybygg av omsorgsbolig.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Nybygg av flerbolighus i Bergen
Leverandør av klatrevegg: Scandi Sport AS
Overføring av Horgaset mfl til Evanger kraftverk
Overføring av bekkar i Teigdalsvassdraget inn på drifttunnelen til Evanger kraftverk. Det ska bygges 4 bekkeinntak og 4,3 km ny tunnel.
Tildekkingstiltak av nedlagt avfallsdeponi samt oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen
Totalt 450 000 m2 havsbotten skal renses og dekkes med 220 000 m3 steinmasser.
Nybygg av rekkehus på Ågotnes
Godkjent regulering. Ca. 20 mål. 70 boenheter.
Nybygg av forretninger/senter og kontorbygg i Åsane, Bergen
160 parkeringsplasser under bakkeplan.
Nybygg av flerbolighus og tomannsboliger i Austmarka, trinn 4 mfl
Trinn 4 mfl består av 63 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av hytter i Eidfjord, trinn 1
Tomtene selges til private.
Ny bru på Fjelbergsambandet, Fjelbergøy-Borgundøy
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av boligområde i Kuventræ
60-70 bustader med vekt på bustader for unge i etableringsfasen i lavblokker og horisontaldelte/vertikaldelte bustader. 2-3 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: