Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hordaland fylke

Askøy (38)
Austevoll (5)
Austrheim (2)
Bergen (303)
Bømlo (14)
Eidfjord (5)
Etne (8)
Fedje (0)
Fitjar (16)
Fjell (24)
Fusa (5)
Granvin (3)
Jondal (10)
Kvam (16)
Kvinnherad (32)
Lindås (31)
Masfjorden (13)
Meland (9)
Modalen (1)
Odda (17)
Os (31)
Osterøy (13)
Radøy (6)
Samnanger (6)
Stord (24)
Sund (6)
Sveio (9)
Tysnes (5)
Ulvik (3)
Vaksdal (12)
Voss (31)
Øygarden (15)
Nybygg av boliger i Bergen
1000-2000 boliger. Skal reguleres.
Nybygg av dobbeltspor, UBF 34 og UBF 35 Bergen-Fløen i Bergen
Delkontraktnummer: 1 UBF 34 KL/Spor. Riving av gammelt anlegg. Etablering av dobbeltspor fra Ulriken tunnel til Bergen stasjon. Endringer i KL-anlegg. Rigg og drift: Spor - bygging av spor og sporveksler, isolerte skjøter, justering og stabilisering samt sveising av spor og sporveksler. KL-anlegg - master og barduner, åk og uteliggere, kontaktledning, avspenninger, bryterarrangementer og jording. Delkontraktnummer: 2 UBF 35 Høyspent, lavspent, tele. Riving av gemmelt anlegg. Endringer i lavspenningsanlegg og høyspenningsanlegg. Tele: oppgradering av kabelanlegg, rigg og drift, sporvekselvarme, belysningsanlegg, kabelanlegg, adgangskontrollanlegg. Brannalarmanlegg, varme- og kjeøleanlegg, luftbehandlingsanlegg, jording, transmisjons- og dataanlegg og bygningsinstallasjoner.
Nybygg av boliger og kontor på Ytrebygda i Brakhaugen, Bergen
650-700 stk leiligheter totalt. Fordelning av antal leiligheter i byggetrinnen er ikke fastsatt. 75,8 daa.
Nybygg av leiligheter og kontor på Ytrebygda i Brakhaugen, Bergen
650-700 stk leiligheter totalt. Fordelning av antal leiligheter i byggetrinnen er ikke fastsatt. 75,8 daa.
Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av videregående skole med kulturhus og bibliotek i Bergen
Norconsult utfører programmering av prosjektet.
Nybygg av sykehjem, Sandsli i Bergen
120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger. Lås og beslag: Heikki Bruvik AS, Bergen
Nybygg av hovedrenseanlegg i Kleppestø
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Tilknytning til vegnettet på Nyborg (kryss) i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av næringsbygg i Bergen
Tomten er leiet ut t.o.m. 2017. Planlegging av 20-30000m2 næringsbygg vil starte tidligst 2017. Byggestart er ikke avklart.
Nybygg av næring og boligbygg i Bergen
Ca. 77 boligenheter og ca. 600 m2 næring (salgslokaler). Riving av 3 stk eneboliger.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer.
Nybygg av sykehjem, Åsane i Bergen
100 sengeplasser. Passivhus. BREEAM-NOR Very Good.
Nybygg av storskole i Strusshamn
OPS-prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.
Nybygg av boligområde i Bømlo
Totalt kan det bygges ut ca. 200 boenheter i området. 4 enheter blir utført i del 1.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Bergen
Totalt skal det bygges 400-500 leiligheter i området, fordelt mellom Sandviksboder 78 AS og Lehmkuhlstranden AS.
Nybygg av leiligheter (blokk) i Sandviken
Totalt skal det bygges 400-500 leiligheter i området, fordelt mellom Sandviksboder 78 AS og Lehmkuhlstranden AS.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Nybygg av fergeleie i Stord, fergesambandet Stord-Kvinnherad
3 alt: Jektevik, Kvernaneset og Sævarhagsvikjo.
Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier i Åsane i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Ombygg av høyskole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av boligområde i Bergen, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Nybygg av hovedavløpsrenseanlegg i Os
Totalkostnad for renseanlegg, administrasjonsbygg, samt sjøledninger og pumpestasjoner er ca. 371 MNOK. Tunnelduk: W. Giertsen Tunnel AS, Bergen Fjellbolting: Wimo AS, Nesttun Ramirent AS: Utleie brakker, Bergen
Ny lysrigg, veggtepper og lys i Bergen
Universitetet i Bergen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har flyttet deler av sin aktivitet til Media City Bergen. I tillegg til omtrent 230 studenter på programmene vil pågående og nye forskningsprosjekt være knyttet til lokalene. I den forbindelse skal vi gå til anskaffelse av lysrigg, veggtepper og lys til et av våre studioer. I tillegg skal et påsynsrom ha tepper på tre av veggene.
Nybygg av undervisnings- og kontorbygg for Høgskolen på Kronstad i Bergen
Rigg: Ramirent AS, Bergen Solceller: Siv Ing Carl Christian Strømberg, Kråkerøy
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Utvidelse av grunnskole i Hauglandshella, trinn 2
Nybygget har et areal på ca 5100 m2 fordelt på 4 etasjer, ombygging i eksisterende skoler omfatter ca. 1500 m2. Solskjerming: Bergen Markiseindustri AS, Nesttun Rekkverk: Hamre A/S, Etne Lås og beslag: Låssenteret AS
Nybygg av flerbolighus på Åsane, Bergen
Totalt 125 leiligheter i blokkbebyggelse på 5-6 etasjer. Ca. 18 dekar areal.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av ungdomsskole på Søreide, Bergen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021. Plass for 400 elever.
Nybygg av infrastruktur og blokker på Askøy
Regulering er godkjent. Trinnvis utbygging.
Nybygg rekkehus, flerbolighus mm i Torvhustjørna, Sund kommune
Totalt ca. 100 boenheter fordelt på rekkehus, firemannsboliger og blokkbygg.
Områderegulering for Almås utmark
3 grunneier. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Ombygging av museum/storstue (midtbygg og nordfløy) i Bergen
Oppdragsgiver Kunskapsdepartemanget Oslo. Lås og beslag: Heikki Bruvik AS, Bergen. Solavskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland AS, Bergen.
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje.
Rehabilitering av videregående skole i Odda
Forprosjekt er utarbeidet av Origo Arkitektgruppe AS - ARK, Asplan Viak AS - RIB, Rambøll AS - RIE/RIV, Multiconsult AS - RI Br.
Nybygg av kontor, flerbolighus og næring i Bergen
3 punkthus påbygg på kontor/lager.
Vedlikehold av skole og svømmehall på Fyllingsdalen i Bergen
Det er behov for oppgradering av innvendige overflater særlig knyttet til svømmehall, garderober og rom for kunst og håndverk i underetasje. Ventilasjonsanleggene i bygget er med få unntak fra byggeår og i dårlig stand.
Nybygg av kvartal i Os
70 boenheter fordelt på 4 boligblokker. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av barneskole i Lindås, trinn 1
Solskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland Klatrevegg: Top 30 Norge AS, Beisfjord Lås og beslag: Dormakabra AS Leieutstyr: UCO Brakkevask: RTBC Rigg & renhold AS, Godvik Porter og branngardinger: Norsk Portservice Vest AS, Arnatveit Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Rehabilitering av ungdomsskole på Slåtthaug, Nesttun
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av sykehjem i Stord
Engelsen Entreprenør ansvarer for oppkjøp av RIB.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Overføring av Horgaset mfl til Evanger kraftverk
Overføring av bekkar i Teigdalsvassdraget inn på drifttunnelen til Evanger kraftverk. Det ska bygges 4 bekkeinntak og 4,3 km ny tunnel.
Nybygg av boliger og næring i Storebø
Total utbygging 12-13000 kvm leiligheter, 2500 kvm næring. Høyeste bygget 8 etasjer. Parkeringshus i fjell.
Tildekkingstiltak av nedlagt avfallsdeponi samt oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen
Totalt 450 000 m2 havsbotten skal renses og dekkes med 220 000 m3 steinmasser.
Nybygg av barneskole i Skogsvåg
Skolen skal dimensjoneres for 300 elever.
Nybygg av rekkehus på Ågotnes
Godkjent regulering. Ca. 20 mål. 70 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: