Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hordaland fylke

Askøy (22)
Austevoll (5)
Austrheim (3)
Bergen (195)
Bømlo (14)
Eidfjord (8)
Etne (12)
Fedje (2)
Fitjar (10)
Fjell (29)
Fusa (5)
Granvin (5)
Jondal (4)
Kvam (16)
Kvinnherad (20)
Lindås (22)
Meland (11)
Modalen (1)
Odda (13)
Os (23)
Osterøy (10)
Radøy (9)
Samnanger (3)
Stord (14)
Sund (8)
Sveio (9)
Tysnes (2)
Ulvik (3)
Vaksdal (15)
Voss (26)
Øygarden (5)
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av tunnel og motorvei i Fjell og Øygarden kommune, Sotrasambandet del 2
21-22 km strekning. Sotrasambandet, delprosjekt 2 av 3.
Nybygg av videregående skole med kulturhus og bibliotek i Bergen
Norconsult utfører programmering av prosjektet.
Nybygg av leiligheter, kontor og barnehage i Sandsli
Lokalisering nær det nye bybanestoppet i Sandslivegen. 128 dekar, totalt cirka 389 nye boenheter i form av boligblokker på fra 5-8 etasjer, og noe næringsareal inkludert barnehage. Antall nytt næringsareal (BRA): 5 500 m2 kontor.
Nybygg av hotell i Bergen
Flytende hotell. Hotellet blir på cirka 30.000 kvm, cirka 200 hotellrom. Flytedelen utførs i betong, og vil ha en diameter på cirka 100 meter.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.
Nybygg av boliger i Kollevåg
En-, to- og firemannsboliger samt lavblokker.
Nybygg av boliger og hotellrom på Breivik
5 stk frittliggende eneboliger, 26 stk eneboliger i kjede, 23 stk eneboliger i tun, 27 stk leiligheter, 50 stk hotellrom (25 stk i hotellbygg, 15 stk separate til utleie og 10 stk separate sovebokser.), 200 stk båtplasser og en barnehage.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Nybygg av kraftverk i Etne
Fortløpende utbygging.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer. Konsulent for betongfasade: Betong Consult AS.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Rehabilitering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Riving og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av eneboliger, flerbolighus og rekkehus i Arna
Uregulert. 56 daa. 120-150 boenheter.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje.
Nybygg av barnehage i Fjell
Planområdet er på om lag 13,0 daa
Nybygg av boliger og næring i Storebø
Total utbygging 12-13000 kvm leiligheter, 2500 kvm næring. Høyeste bygget 8 etasjer. Parkeringshus i fjell.
Nybygg av barneskole i Skogsvåg
Skolen skal dimensjoneres for 300 elever.
Nybygg av leiligheter i Odda
Godkjent detaljregulering. 5 tomter. Totalt 60-75 leiligheter. Ca. 15.000-30.000 kvm over 2-3 plan. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. Leverandør av baderomskabiner: Parmarine OY
Nybygg av leiligheter, kontor og butikk i Nyhavn, trinn 5
Utbygger er Barlindhaug Eiendom AS (70 prosent) og Brynjulfsen Eiendom AS (30 prosent) gjennom utbyggingselskapet Nyhavn Bergen AS.
Nybygg av firemannsboliger på Kollevåg i Askøy
Totalt 91 stk boenheter på Fureneset Sør.
Nybygg av hytter i Eidfjord, trinn 2
Tomtene selges til private.
Nybygg av biogassanlegg i eksisterende anlegg i Stord
Anlegget vil ha potensial for å produsera opp mot 100 GWh.
Nybygg av boligområde i Sveio
Ca 40 eneboliger.
Nybygg av leilighetsbygg på Kollevåg i Askøy
Totalt 91 stk boenheter på Fureneset Sør.
Riving og nybygg av gymnastikksal med parkeringskjeller i Os
Dobbel flerbrukshall med garderobe og kjøkken. Parkeringskjeller i inntil 2 etasjer.
Nybygg av eneboliger, tomannsbolig og firemannsboliger på Myksvoll i Lindås
10 eneboliger, 1 tomannsbolig, 2 firemannsboliger og 5 sekundærbueiningar.
Nybygg av kraftverk i Kvam kommune
75,6 GWh. Fjellanlegg.
Nybygg av boligområde i Granvin herad
30-35 boenheter fordelt på eneboliger, 2-mannsboliger, 3-mannsboliger, 4-mannsboliger og rekkehus.
Oppgradering av E39 Matrebergtunnelen i Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1352m.
Nybygg av sykehjem i Ulvik
Multiconsult vil bli tiltransportert totalentreprenøren.
Nybygg av tomannsboliger på Kollevåg i Askøy
Totalt 91 stk boenheter på Fureneset Sør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: