Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (37)
Austevoll (5)
Austrheim (4)
Bergen (295)
Bømlo (25)
Eidfjord (9)
Etne (14)
Fedje (2)
Fitjar (17)
Fjell (30)
Fusa (8)
Granvin (4)
Jondal (11)
Kvam (16)
Kvinnherad (37)
Lindås (36)
Meland (25)
Modalen (4)
Odda (36)
Os (38)
Osterøy (14)
Radøy (12)
Samnanger (7)
Stord (30)
Sund (11)
Sveio (11)
Tysnes (2)
Ullensvang (13)
Ulvik (2)
Vaksdal (20)
Voss (32)
Øygarden (14)
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 2 mfl
Fase 1 er prosjektet "S2 Wergeland" med FM Strand AS som totalentreprenør. Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Nybygg av lokalsenter i Myrsæter
Gnr/bnr 199/121 m.fl
Nybygg av leiligheter, kontor og barnehage i Sandsli
Lokalisering nær det nye bybanestoppet i Sandslivegen. 128 dekar, totalt cirka 389 nye boenheter i form av boligblokker på fra 5-8 etasjer, og noe næringsareal inkludert barnehage. Antall nytt næringsareal (BRA): 5 500 m2 kontor.
Nybygg av hovedrenseanlegg i Kleppestø
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av boliger og forretninger på Minde i Bergen
Mulighet for utvikling av ca. 40.000 kvadratmeter på eiendommen. Ca. 12 000 kvm nye eller rehabiliterte kontorlokaler.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Fitjar
Landbassert fiskeoppdrett for laks. Planen er å bygge et landbasert, lukket anlegg med fem haller på en 35 mål stor tomt.
Nybygg av boligområde i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on ZEB. Med ca 80.000-100.000 m2 med nullutslippstandard vil Zero Village Bergen bli et foregangseksempel for energiløsninger i boliger og skal vise vei for framtidens boligkrav som støtter statens mål om energieffektivisering i bygg. 500-800 boliger.
Nybygg av næringsbygg på Espevoll
Områdesplan godkjend oktober 2012. Sentralt område 10 min fra E16 Osterøybrua, 40 min fra Bergen sentrum. Alle typer av næring også plasskrevende virksomheter.300 dekar.
Rehabilitering av høyskole i Bergen
Rehabilitering av hovedbygget.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer.
Nybygg av storskole i Strusshamn
OPS-prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Gnr/bnr 388/323,395
Nybygg av boliger og hotellrom på Breivik
5 stk frittliggende eneboliger, 26 stk eneboliger i kjede, 23 stk eneboliger i tun, 27 stk leiligheter, 50 stk hotellrom (25 stk i hotellbygg, 15 stk separate til utleie og 10 stk separate sovebokser.), 200 stk båtplasser og en barnehage. Gnr/bnr 45/1 m.fl.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Nybygg av boliger i Kollevåg
En-, to- og firemannsboliger samt lavblokker.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer. Konsulent for betongfasade: Betong Consult AS.
Ombygg av høyskole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av Wigandgården i Bergen
Planlegger å etablere kontor, forretning, undervisningslokaler, hotell og boliger samt annen tjenesteyting i bygget. Planforslaget oppgir ikke antall nye boliger, men planbeskrivelsen opererer med et boligtall på inntil 110 enheter.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen, trinn 1
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Utvidelse av kaianlegg og kranbane i Stord
Sprenging av 120 000 m2 med fjell. Forlengelse av kai med 266 meter. Forlengelse av kranbanen med 10 meter. Utdypning av havnebassenget med 16 meter. Det vil føre til 17.000 kvadratmeter nytt produksjonsområde på vestsida.
Nybygg av kontor i Laksevåg
Total utbygging på området er planlagt: Langs Kringsjåveien og Vågsgaten: Nye bygg med sokkeletasje på 7000m² som egner seg godt til produksjons- eller lagerlokale. Tre kontor-/næringsbygg i 5-6. etasjer bygges på toppen. De tre byggene er totalt på ca 30 000m². Mot Vågsgaten (i nord): Tre kontor-/næringsbygg med totalt ca 19 000m² næringsareal. Et fleksibelt bygg (kafé, kantine, velferdstilbud) på ca 1000m² kommer i tillegg. Smien ytterst på kaien erstattes med et nytt næringsbygg i 3 etasjer på totalt 2700m². Dette kan inneholde kontor, kantine og lignende. Nybygget vil bli tilpasset Personalbygget.
Nybygg av kjøpesenter, næring og bolig i Paradis
Ca. 3500 kvm næringsareal. Gnr/bnr 13/127,137,146 m.fl.
Nybygg av kontor og boliger i Bergen, trinn 2
40000 kvm tomt gjenstår. (Tiltakshaver for trinn 1 er Ferd Eiendom AS).
Rehabilitering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Nybygg av boligområde på Fana i Bergen
3-4 etasjer. Gnr/bnr 41/670 mfl
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Nybygg av gymbygg, kulturbygg og servicekontorer i Os
Godkjent detaljregulering. Promenade langs elvebredden, ny gymnastikksal til skolen, ca. 110 parkeringsplasser i parkeringsgarasje og 90 parkeringsplasser i terreng.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Om- og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av hotell i Voss
Komplett leveranse fra Kodumaja. Ikke behov for gulv, maling, tak, fasadearbeid m.m.
Nybygg av næring og boliger i Bergen, trinn 1
Prosjektet er oppdelt. 72 leiligheter og 3500 kvm næring.
Nybygg rekkehus, flerbolighus mm i Torvhustjørna, Sund kommune
Totalt ca. 100 boenheter fordelt på rekkehus, firemannsboliger og blokkbygg.
Nybygg av leiligheter, næring og promenade i Bergenhus bydel
4-6 etasjer. 50-70 leiligheter. Gnr/bnr: 163720, 579.
Nybygg av parkeringshus i Nesttun
200000 kubikk sprenging.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Ombygging av badehus til scenekunsthus
BIT Teatergarasjen og Carte Blanche vil bruke bygget.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av tomannsbolig, enebolig og flerbolighus i Bømlo, tr 2
Totalt 107 boenheter fordelt på 24 tomannsboliger, 23 eneboliger og 60 leiligheter. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: