Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hordaland fylke

Askøy (22)
Austevoll (4)
Austrheim (2)
Bergen (228)
Bømlo (13)
Eidfjord (3)
Etne (11)
Fedje (1)
Fitjar (12)
Fjell (17)
Fusa (6)
Granvin (3)
Jondal (3)
Kvam (13)
Kvinnherad (27)
Lindås (24)
Meland (6)
Modalen (3)
Odda (32)
Os (22)
Osterøy (14)
Radøy (7)
Samnanger (7)
Stord (20)
Sund (6)
Sveio (5)
Tysnes (6)
Ullensvang (10)
Ulvik (2)
Vaksdal (15)
Voss (24)
Øygarden (11)
Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av videregående skole med kulturhus og bibliotek i Bergen
Norconsult utfører programmering av prosjektet.
Nybygg av sykehjem, Sandsli i Bergen
120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger. Lås og beslag: Heikki Bruvik AS, Bergen
Nybygg av boliger, kontor og næring i Bergen
25000 kvm næring, fordelt på flere bygg. Antatt byggestart.
Fastsamband til Huglo, Jektavik-Hodnanes-Huglo
Under planlegging. Stord og Tysnes kommuner.
Tilknytning til vegnettet på Nyborg (kryss) i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier i Åsane i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Ny veg fra Hagelsundet bru til Isdalstø i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024. Nordhordalandspakken.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Nybygg av kontor og boliger i Bergen, trinn 2
40000 kvm tomt gjenstår. (Tiltakshaver for trinn 1 er Ferd Eiendom AS).
Nybygg av undervisnings- og kontorbygg for Høgskolen på Kronstad i Bergen
Rigg: Ramirent AS, Bergen Solceller: Siv Ing Carl Christian Strømberg, Kråkerøy
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Nybygg av gymbygg, kulturbygg og servicekontorer i Os
Godkjent detaljregulering. Promenade langs elvebredden, ny gymnastikksal til skolen, ca. 110 parkeringsplasser i parkeringsgarasje og 90 parkeringsplasser i terreng.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av boliger i Lonevåg
Infrastruktur utføres på et separat prosjekt. Entreprenør er Halvorsen Grave & Transportservice A/S.
Nybygg av eneboliger, flerbolighus og rekkehus i Arna
Uregulert. 56 daa. 120-150 boenheter.
Nybygg av flerbolighus på Åsane, Bergen
Totalt 125 leiligheter i blokkbebyggelse på 5-6 etasjer. Ca. 18 dekar areal.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av barneskole og gymsal i Laksevåg, Bergen
Oppstart riving juni 2016. 450 elever. Passivhus.
Nybygg rekkehus, flerbolighus mm i Torvhustjørna, Sund kommune
Totalt ca. 100 boenheter fordelt på rekkehus, firemannsboliger og blokkbygg.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje.
Nybygg av kontor, flerbolighus og næring i Bergen
3 punkthus påbygg på kontor/lager.
Nybygg av sykehjem i Stord
Engelsen Entreprenør ansvarer for oppkjøp av RIB.
Nybygg av hytteområde i Lindås
Totalt 64 tomter, 80 boenheter.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Nybygg av boliger og næring i Storebø
Total utbygging 12-13000 kvm leiligheter, 2500 kvm næring. Høyeste bygget 8 etasjer. Parkeringshus i fjell.
Nybygg av barneskole i Skogsvåg
Skolen skal dimensjoneres for 300 elever.
Til- og ombygg av skole på Godvik
Tilbygg 1600-1800 kvm, ferdigstilles til sommer 2017. Ombygg ferdigstilles til sommer 2018. Passivhus/lavenergihus, universell utforming. Riving er utført i egen entreprise.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Nybygg av leiligheter på Nyborg i Åsane bydel, Bergen, trinn 1
Lås og beslag: Låssenteret AS, Søreidgrend Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS, Arendal Brakkerigg: Ramirent AS, Minde Stikking: Exact Geosurvey, Nesttun Web-hotell: Infotech AS, Bergen Rekkverk: Rekkverkspesialisten AS, Knarrevik 2-4 rom. 43-128 kvm per leilighet.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk.
Nybygg av hovedavløprenseanlegg i fjellrom i Fjell
Entreprise F2: utsprengning, utlasting og transport sprengsteinsmasser for rensehall og tunneler i forbindelse med etablering av fjellrom for hovedrenseanlegg Storanipa. Arbeidsoppgaver for entreprise P1 vil være planlegging, prosjektering og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag/ tegninger for følgende hovedanlegg: Renseanlegg/fjellrom, Bygningsmessige arbeider knyttet til prosessteknisk, RIB, Byggelektro for rensehall og tunneler samt anlegg for belysning i fjellrom/ tunneler og ute i dagen, Ventilasjon i rensehall, tunneler, RIBr, VVA-anlegg, Ferdigstillelse av vei og plasser i dagen og kjørebaner i tunnelene, VA-anlegg i tilkomsttunnel inn til rensehallen, Utslippledninger fra renseanlegget via rømningstunnel fram til sjø, Sjøledning.
Nybygg av flerbolighus i Leirvik
Ca. 50 leiligheter. 8-10 hus.
Nybygg av leiligheter på Nyborg i Åsane bydel, Bergen, trinn 2
Lås og beslag: Låssenteret AS, Søreidgrend Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS, Arendal Brakkerigg: Ramirent AS, Minde Stikking: Exact Geosurvey, Nesttun Web-hotell: Infotech AS, Bergen Rekkverk: Rekkverkspesialisten AS, Knarrevik
Utbedring av vei, Espeland-Herland
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 2
Ca 60-70 boliger. Sammenlagt 174 boliger i Gartnerløkken.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 3
Ca 60-70 boliger. Sammenlagt 174 boliger i Gartnerløkken.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer.
Oppgradering av E16 Langhelletunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 926m.
Oppgradering av E16 Beitlatunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 663m.
Ombygging av kommunal del av E39 gjennom sentrum i Knarvik
Ombygging av kommunal del av E39, kommunal vei skal bygges sammen med E39.
Nybygg av boliger, kontor og butikk i Nyhavn, trinn 4
Utbygger er Barlindhaug Eiendom AS (70 prosent) og Brynjulfsen Eiendom AS (30 prosent) gjennom utbyggingselskapet Nyhavn Bergen AS
Nybyggg av brannstasjon i Fana
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av boligområde i Sveio
Ca 40 eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: