Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tynset

Nybygg/samlokalisering av arkiv på Tynset
Ytterliggere informasjon vil dessverre ikke bli offentliggjort. Forprosjekt er sendt in til Kulturdepartementet. Sentralmagasin for Arkivverket samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. 14200m2, avhengig av løsning. Konstad ukjent. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av arkiv i Tynset
Digitaliseringsbygg med tilhørende funksjoner. 2700-3100 m2
Fornyelse av bruer på Rørosbanen, Koppang-Tynset
Utskifting av korte stålbjelkebruer ved innlegging av plate-/traubruer av betong med gjennomgående ballast, innlegging av rør og normalspor ved kryssende bekk/elv samt heving av eksisterende stålbjelkebru. Prosjektet omfatter 5 bruer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: