Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Trysil

Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 1
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa. Totalentreprisekostnad: 121 mnok eks. mva.
Nybygg av appartmentsleiligheter og hytter i Trysil
Godkjent detaljregulering. Ca. 120 enheter.
Nybygg av hytter i Trysil-Knuts Fjellverden
15 hyttetomter. Ferdig regulert. Salg både til firma og privatpersoner. Område Trysil-Knuts Fjellverden. Infrastruktur ca 3- 4 mill kroner.
Nybygg av passeringslomme i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av lyskryss i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av adkomstvei i Trysil
Byggetips. Tidlig prosjekt. Antatt byggestart.
Legging av fast dekke på veg i Ljørdalen
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Antatt byggestart.
Legging av fast dekke på vei i Innbygda
Byggetips. Uklart fremdrift. Prioritering ikke fastsatt. Antatt byggestart.
Utvendig maling av ungdomsskole i Trysil
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Ikke prioritert i budsjett. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: