Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Trysil

Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 2
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 1
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa. Totalentreprisekostnad: 121 mnok eks. mva.
Nybygg av hytter i Trysil-Knuts Fjellverden
15 hyttetomter. Ferdig regulert. Salg både til firma og privatpersoner. Område Trysil-Knuts Fjellverden. Infrastruktur ca 3- 4 mill kroner.
Bygging av slambehandlingsanlegg i Trysil
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Ikke prioritert i budsjett. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledninger i Trysil
Strekket er på til sammen ca. 455 m med VA-ledninger og etablering av 10 kumgrupper.
Ny vannledning ved Jordet i Trysil
Traseen skal bestå av 233 m vannledning, 101 m spillvannsledninger og stikkledninger som føres ut av vei og terses. Det skal etableres 5 vannkummer og 3 spillvannskummer langs traseen, og anlegget skal kobles til eksisterende VA-ledninger i hver av traseens ender.
Etablering av fortau langs Liavegen til avkjøring til Sønsthagen i Trysil
Fortau langs Liavegen fra Lundevegen og fram til Skredderbakken videre opp Skredderbakken til avkjøring til Sønsthagen.
Ombygg av renseanlegg i Trysil
Tiltaket går ut på å legge ned denne stasjonen og flytte overløpet inn i dagens renseanlegg.
Riving av gamle hus på kommunale tomter i Trysil
Tiltaket omhandler 4 kommunale bygg/ boliger som står til nedfalls i Innbygda sentrum. Dette gjelder Ørns Minde, Bergevegen 59, Norbergvegen 7 samt skur/hus på Mosanden Industriområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: