Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Trysil

Nybygg av passeringslomme i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av lyskryss i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av adkomstvei i Trysil
Byggetips. Tidlig prosjekt. Antatt byggestart.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole i Trysil
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Legging av fast dekke på veg i Ljørdalen
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Antatt byggestart.
Legging av fast dekke på vei i Innbygda
Byggetips. Uklart fremdrift. Prioritering ikke fastsatt. Antatt byggestart.
Utvendig maling av ungdomsskole i Trysil
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Ikke prioritert i budsjett. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: