Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Trysil

Ny- om- og tilbygg av trygdeboliger i Østhagenområdet i Trysil
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Om- og tilbygg av barnehage i Trysil
TEK 17. Barnehagen vil få et samlet areal på 350 m2 samt et nytt frittstående uthus på 35 m2.
Nybygg av passeringslomme i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av lyskryss i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Nord
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Hedmark
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av adkomstvei i Trysil
Byggetips. Tidlig prosjekt. Antatt byggestart.
Legging av fast dekke på veg i Ljørdalen
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Antatt byggestart.
Legging av fast dekke på vei i Innbygda
Byggetips. Uklart fremdrift. Prioritering ikke fastsatt. Antatt byggestart.
Utvendig maling av ungdomsskole i Trysil
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Ikke prioritert i budsjett. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: