Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stange

Nybygg av boliger i Stange
30 mål tomteareal fordelt på 22 tomter. Det er planlagt 35 boenheter, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg eller rehabilitering av basseng og garderober i Ottestad
Utredningen gjelder bygging av ny basseng på Ottestadområdet.
Nybygg av vikingland i Stange
Planen omfatter bygging av hus fra vikingtiden, langhus og småhus.
Nybygg av overføringsledning i Arstad
Overføringsledning mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Arstad.
Nybygg av rekkehus i Stange
Godkjent detaljregulering. To eneboliger og 10 kjedehus.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Stange
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Nybygg av VA-ledning i Stange, etappe 8
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Tomtene selges till private utbyggere.
Brannsikring av kirker i Stange
Det skal installeres slokkeanlegg i 3 kirker og eksisterende brannvarslingsanlegg i de 3 kirkene skal også skiftes ut/ oppgraderes. Gjelder Stange kirke, Vallset kirke og Ottestad kirke.
Utskifting av tak og takrenner ved sykehus i Ottestad
Bygg 5 er et bygg fra ca. 1960. Eksisterende tynn skifter med opplekting/sløyfer skal rives og nytt tak skal etableres. Takrenner med nedløpsrør skal skiftes ut med nye.
Ombygg av naturgressbaner til kunstgressbaner i Ottestad
Hovedbanen for 11-erfotball skal ha en spillebane på 68x105m. 9-erbanen skal ha en spillebane på 52x70m.
Opprusting av tak mm i forsamlingslokale i Strandlykkja
Byggetips. Usikkert prosjket fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Innvendig vedlikehold i kirke i Romedal
Prosjektet omfatter kalking av innvendige vegger.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Jønsberg
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Stange
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: