Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stange

Samlekontrakt mindre utbyggingstiltak i Hedmark
Arbeidene vil primært forgå i kommunene Stange, Hamar, Ringsaker og Løten. Det må påregnes/kan bli aktuelt med arbeid i andre kommuner innenfor Hedmark fylkeskommune. Opsjon 1+1 år.
Nybygg av vikingland i Stange
Planen omfatter bygging av hus fra vikingtiden, langhus og småhus.
Nybygg av flerbolighus i Stange
1,5 etg på 2-mannsboliger.
Etablering av ny opplevelsepark med vikingtema i Stange
Det skal etableres et levende miljø med bygninger og anlegg i byggeteknikk fra vikingtid. All bebyggelse skal ta utgangspunkt i vikingtidens byggeskikk for å få et tidsriktig bilde. Bebyggelsen kan også organiseres som parhus eller rekkehus.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Godkjent regulering. Infrastruktur for ca. 100 enheter.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Regulering er godkjent. Infrastruktur for ca. 20 enheter.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: