Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stange

Utvidelse fra 2 til 4-felts veg Kolomoen-Moelv, parsell Kolomoen-Arnkvern
18 km. Også 6,5 kilometer lokalveg og 3 kilometer gang- og sykkelveg. Strekningen vil bestå av 30 konstruksjoner og 5 toplanskryss. Skal gå gjennom Åkersvika naturreservat
Nybygg av boliger i Stange, B8, B9, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av boliger i Stange
30 mål tomteareal fordelt på 22 tomter. Det er planlagt 35 boenheter, tomannsboliger og eneboliger.
Oppgradering av skole i Stange
Nytt ventilasjonsanlegg, utskifting av elektrisk anlegg, og nye lærerarbeidsplasser, eventuelt tilbygg m.m.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Stange
Ca 12-16 stk boenheter. Grunneierne er Frode Strandlie og Øyvind Thorsen.
Sanering av vann- og avløpsledninger i Stange
Sanering av ca. 1 km hovedledningsanlegg for vann, spillvann og overvann fra Breidablikk skole til militærgarasjen på Ilseng.
Sanering av VA i Stange kommune
Det skal saneres ca. 750m spillvannsledning som skal ligge i terreng og ca. 350m vann-, spillvanns- og overvannskedninger som skal ligge i kommunale veg på Tallholen.
Nybygg av VA-ledning i Stange, etappe 9
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Tomtene selges till private utbyggere.
Nybygg av råvannspumpestsjon på Nordsveodden i Ottestad
Ny råvannspumpestasjon er en del av prosjektet Hias vannbehandlingsanlegg.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.
Ny brakkerigg ved Stange videregående skole
Leie av brakkerigg til undervisningsformål i 13 måneder fra 01.01.2019 - 31.01.2020, med opsjon på leie i ytterligere 1+1+1 måned.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Jønsberg
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Stange
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hedmark
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: