Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stange

Nybygg av rekkehus i Stange
Godkjent detaljregulering. To eneboliger og 10 kjedehus.
Utskifting og forsterkning av kapasitet på overføringsledningen mot Romedal
Dette er vannledning som forsyner mot Romedal, Vallset og videre mot Tangen. Strekningen Romedal - Korsgård er skiftet ut og det gjenstår fram til boligområdet ved Sanner.
Styrking av vanntilførsel inn mot Stange Næringspark
Dette for å imøtekomme framtidig vekst og styrking av infrastrukturen inn mot området hvor det vil skje næringsvekst i årene framover.
Brannsikring av kirker i Stange
Det skal installeres slokkeanlegg i 3 kirker og eksisterende brannvarslingsanlegg i de 3 kirkene skal også skiftes ut/ oppgraderes. Gjelder Stange kirke, Vallset kirke og Ottestad kirke.
Riving og deponering av hus i Stange
Denne entreprise omfatter riving og deponering av hus på 11 eiendommer i Stange kommune. Arbeidet utføres i forbindelse med fremtidig utbygging av dobbeltspor på strekningen KleverudSørli.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: