Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stange

Utvidelse fra 2 til 4-felts veg Kolomoen-Moelv, parsell Kolomoen-Arnkvern
18 km. Også 6,5 kilometer lokalveg og 3 kilometer gang- og sykkelveg. Strekningen vil bestå av 30 konstruksjoner og 5 toplanskryss. Skal gå gjennom Åkersvika naturreservat
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
2 flerbolighus. 14 rekkehus. Ca areal per leil: 80-100 m2.
Nybygg av tilkomstvei til Tangenvika bru mm i Stange
Leveransen omfatter bygging av rundkjøring på FV222 og permanent veg med gang- og sykkel veg til nye Tangen stasjon. Denne vegen har en lengde på ca 600m og inkluderer ei betongbru med lengde ca 40m. Det skal også etableres midlertidig anleggsveg for tilkomst vest for Måsåbekken bru. Denne midlertidige vegen fjernes når adkomst fra fylkesveg 222 er etablert. Leveransen omfatter også bygging av tilfartssveg fra nye Tangen stasjon til Furnesodden, dette for å kunne bygge Tangenvika bru. Denne vegen har bredde 7 meter og lengde ca 2500m. I tillegg skal det bygges gang- og sykkelveg fra Tangen skole til Kongspartvegen, inkludert ei trebru over Vikselva. Opsjon på vann-og avløpsledninger.
Utbygging av infrastruktur for nytt boligfelt i Stange
Infrastruktur for ca. 180-200 boenheter.
Nybygg av overføringsledning i Arstad
Overføringsledning mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Arstad.
Nybygg av rekkehus i Stange
Godkjent detaljregulering. To eneboliger og 10 kjedehus.
Innvendig vedlikehold av internat ved videregående skole i Stange
Prosjektet består i hovedsak av nytt ventilasjonsanlegg, rehabilitering alle overflater i trapperom og korridorer på plan 1, 2 og 3, samt noe på hver hybel. I tillegg skal det inngå installasjon av ny heis med nytt inngangsparti, nytt sanitæranlegg på alle plan samt utvide eksisterende sprinkleranlegg med ny installasjon på loft.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Stange
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Nybygg av VA-ledning i Stange, etappe 8
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Tomtene selges till private utbyggere.
Brannsikring av kirker i Stange
Det skal installeres slokkeanlegg i 3 kirker og eksisterende brannvarslingsanlegg i de 3 kirkene skal også skiftes ut/ oppgraderes. Gjelder Stange kirke, Vallset kirke og Ottestad kirke.
Utskifting av tak og takrenner ved sykehus i Ottestad
Bygg 5 er et bygg fra ca. 1960. Eksisterende tynn skifter med opplekting/sløyfer skal rives og nytt tak skal etableres. Takrenner med nedløpsrør skal skiftes ut med nye.
Ombygg av naturgressbaner til kunstgressbaner i Ottestad
Hovedbanen for 11-erfotball skal ha en spillebane på 68x105m. 9-erbanen skal ha en spillebane på 52x70m.
Opprusting av tak mm i forsamlingslokale i Strandlykkja
Byggetips. Usikkert prosjket fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Innvendig vedlikehold i kirke i Romedal
Prosjektet omfatter kalking av innvendige vegger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: