Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stange

Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av leiligheter på Vika i Stange
Kjonerud. Blokkbebyggelse. Ca 65-85 stk boenheter.
Nybygg av boliger i Stange, B8, B9, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Oppgradering av skole i Stange
Nytt ventilasjonsanlegg, utskifting av elektrisk anlegg, og nye lærerarbeidsplasser, eventuelt tilbygg m.m.
Utvidelse av næringsområde på Tangen
Nybygg av eventuelt industri og logistikk eller mer forbrukerrettet handel.
Samlekontrakt mindre utbyggingstiltak i Hedmark
Arbeidene vil primært forgå i kommunene Stange, Hamar, Ringsaker og Løten. Det må påregnes/kan bli aktuelt med arbeid i andre kommuner innenfor Hedmark fylkeskommune. Opsjon 1+1 år.
Nybygg av overføringsledning i Arstad
Overføringsledning mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Arstad.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 5-8 enheter i trinn 1.
Nybygg av råvannspumpestasjon på Nordsveodden i Ottestad
Omfatter tre bygg med tilhørende anlegg; råvannpumpestasjon med grunnflate på cirka 145 m2, vannbehandlingsanlegg med grunnflate på cirka 2.300 m2 og pumpestasjon med grunnflate på ca. 90 m2.
Etablering av ny opplevelsepark med vikingtema i Stange
Det skal etableres et levende miljø med bygninger og anlegg i byggeteknikk fra vikingtid. All bebyggelse skal ta utgangspunkt i vikingtidens byggeskikk for å få et tidsriktig bilde. Bebyggelsen kan også organiseres som parhus eller rekkehus.
Sanering av VA i Stange kommune
Det skal saneres ca. 750m spillvannsledning som skal ligge i terreng og ca. 350m vann-, spillvanns- og overvannskedninger som skal ligge i kommunale veg på Tallholen.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Regulering er godkjent. Infrastruktur for ca. 20 enheter.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Godkjent regulering. Infrastruktur for ca. 100 enheter.
Ny brakkerigg ved Stange videregående skole
Leie av brakkerigg til undervisningsformål i 13 måneder fra 01.01.2019 - 31.01.2020, med opsjon på leie i ytterligere 1+1+1 måned.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Forsterking av Løkenvern bru på Fv 237
Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: