Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stange

Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Stange
Godkjent regulering. Ca. 100 enheter.
Nybygg av eneboligområde på Ljøstad
80 eneboligtomter. Deler av området er byggeklart.
Nybygg av boliger i Stange
30 mål tomteareal fordelt på 22 tomter. Det er planlagt 35 boenheter, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 12-15 enheter.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 5-8 enheter i trinn 1.
Nybygg av rekkehus i Stange
Godkjent detaljregulering. To eneboliger og 10 kjedehus.
Sanering av vann- og avløpsledninger i Stange
Sanering av ca. 1 km hovedledningsanlegg for vann, spillvann og overvann fra Breidablikk skole til militærgarasjen på Ilseng.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Regulering er godkjent. Infrastruktur for ca. 20 enheter.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Godkjent regulering. Infrastruktur for ca. 100 enheter.
Nybygg av råvannspumpestsjon på Nordsveodden i Ottestad
Ny råvannspumpestasjon er en del av prosjektet Hias vannbehandlingsanlegg.
Utskifting og forsterkning av kapasitet på overføringsledningen mot Romedal
Dette er vannledning som forsyner mot Romedal, Vallset og videre mot Tangen. Strekningen Romedal - Korsgård er skiftet ut og det gjenstår fram til boligområdet ved Sanner.
Styrking av vanntilførsel inn mot Stange Næringspark
Dette for å imøtekomme framtidig vekst og styrking av infrastrukturen inn mot området hvor det vil skje næringsvekst i årene framover.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Jønsberg
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Stange
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Riving og deponering av hus i Stange
Denne entreprise omfatter riving og deponering av hus på 11 eiendommer i Stange kommune. Arbeidet utføres i forbindelse med fremtidig utbygging av dobbeltspor på strekningen KleverudSørli.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hedmark
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: