Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Odal

Nybygg av boliger og dagligvareforretning på Korsmoenga vest for Glomma og Skarnes sentrum
Trinnvis utbygging, uklart angående oppdeling. Planområdet er totalt ca 60 daa. Bygningsmasse: Bolig ca 20654 m2 og næring 2000 m2 BRA.
Rehabilitering av skole i Skarnes
Ny ventilasjon, nye vinduer, dører og porter, solavskjerming der det er nødvendig, utskifting av deler av fasadeplater, belysningsanlegg og ledelysanlegg, oppgradering av el-anlegg og ny taktekking.
Etablering av bredbånd i Sør-Odal kommune
Området i Sør-Odal omfatter om lag 150 boenheter og 79 fritidsboliger, samt eventuelle bedrifter.
Ombygg av vannledninger på Skarnes i Sør-Odal kommune
Ca. 700 meter VA-ledningsanlegg. Ca. 125 meter rørpressing under Ev16 og Kongsvingerbanen. Ca. 230 meter styrt boring under Kongsvingerbanen fram til entreprisegrense i øst. 4 stk prefabrikkerte vannkummer av betong. 5 stk minikummer av plast ø400mm.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Skarnes
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: