Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Odal

Nybygg av barne- og ungdomskole og flerbrukshall i Skarnes
Som følge av brannen på Korsmo skole skal det foretas en helhetlig modellutredning for en ny skole i Sør-Odal. Utredningen skal foregå i tre faser. Kommunestyret skal fatte en beslutning i hver fase som neste fase i prosjektet skal bygge videre på.
Etablering av bredbånd i Sør-Odal kommune
Området i Sør-Odal omfatter om lag 150 boenheter og 79 fritidsboliger, samt eventuelle bedrifter.
Ombygg av vannledninger på Skarnes i Sør-Odal kommune
Ca. 700 meter VA-ledningsanlegg. Ca. 125 meter rørpressing under Ev16 og Kongsvingerbanen. Ca. 230 meter styrt boring under Kongsvingerbanen fram til entreprisegrense i øst. 4 stk prefabrikkerte vannkummer av betong. 5 stk minikummer av plast ø400mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: