Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Odal

Nybygg av barne- og ungdomskole og flerbrukshall i Skarnes
Som følge av brannen på Korsmo skole skal det foretas en helhetlig modellutredning for en ny skole i Sør-Odal. Utredningen skal foregå i tre faser. Kommunestyret skal fatte en beslutning i hver fase som neste fase i prosjektet skal bygge videre på.
Rehabilitering av skole i Skarnes
Ny ventilasjon, nye vinduer, dører og porter, solavskjerming der det er nødvendig, utskifting av deler av fasadeplater, belysningsanlegg og ledelysanlegg, oppgradering av el-anlegg og ny taktekking.
Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal
Stor undergang med trapper, ramper og heis.
Nybygg av rekkehus i Skarnes
Totalt bygges 29 leiligheter.
Utbedring av Fv 175 Melland bru i Sør-Odal
Dårlig bæreevne. 20m. ÅDT 775.
Rehabilitering av vei mm i Skarnes
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt byggestart.
Etablering av bredbånd i Sør-Odal kommune
Området i Sør-Odal omfatter om lag 150 boenheter og 79 fritidsboliger, samt eventuelle bedrifter.
Opparbeidelse av gangvei i Skarnes
Prosjekt kun på idèstadiet. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: