Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ringsaker

Utvidelse fra to til fire felts vei, Hamar grense-Moelv
24 km. Kolmoen-Moelv. Del av strekningen Kolomoen-Biri. Reguleringsplan for parsell E6 Tjernli-Botsenden.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Bygges når E6 flyttes gjennom Ringsaker. Ca 300 mål.
Nybygg av hytter i Svarthaugen vest, Moelv
370 dekar. Totalt bygges ca. 200 hytter.
Nybygg av butikk og flerbolighus i Sjusjøen
Brannisolering og tetting: Firesafe AS, HAMAR
Etablering av fritidsbebyggelse langs Sjusjøvegens vestside opp til Storkvanndalsvegen.
Noe over hundre hytter. Området ligger sør for krysset mellom Storkvanndalsvegen og Sjusjøvegen.
Påbygg av flerbolighus i Brumunddal
Grand Terrasse skal bygges oppå eksisterende bygningsmasse, fem nye etasjer.
Nybygg av skianlegg, kunskapspark, servesingsted og frilufsbarnehage ved Svarthaugen vest
Ski- og akeanlegg med heis og flere nedfarter. Kunnskapspark, amfi med plass til 2.000 mennesker, et nytt serveringssted og ikke minst en friluftsbarnehage.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Moelv
370 dekar. Infrastruktur for ca. 200 hytter.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Ca 40-60 stk hytter. Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av omsorgsboliger i Burmunddal
Levering av baderomskabiner; Probad AS.
Nybygg av boligblokk og kontorlokaler i Brumunddal
Totalentreprisekostnad 47,5 mill.kr. Riving av 2 små trehus.
Nybygg av leiligheter i Fjellheimen, trinn 1
1-2 rekkehus og 6-7 hytter.
Bygningsbesiktigelse og lokale støytiltak langs E6 Kolomoen-Moelv
1. Tilstandsregistrering. 2. Prosjektering. 3. Gjennomføre anskaffelse(r) av utførelses av lokale støytiltak 4. Oppfølging.
Nybygg av eneboliger, tomannsbolig og leiligheter i Ringsaker
Byggtrinn 2 består av 2 st 5 mannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
Eneboligtomter for privatpersoner. Infrastrukturen gjenomføres som eget prosjekt. Antatt byggestart.
Nytt kuldeanlegg til Mjøsparken i Brumunddal
Prosjektering og levering av komplett kuldeanlegg med bygningstekniske detaljer til Mjøsparken i Brumunddal.
Nybygg av sykkelvei i Brumunddal sentrum
8 m inkl. grøfteareal. Det gir mulighet for etablering av 2,5 m bred sykkelveg med innmalt midtlinje, 2 m bredt fortau og 0,25 m bred skulder samt grøfter.
Nybygg av vannledning og pumpestasjon i Ringsaker
Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Infrastruktur for eneboliger i Ringsaker
Avventer reguleringsendring. Antatt byggestart.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Helgøya
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Uklart omfang. Antatt byggestart.
Områdeplan for Tingnes
Planen kan omfatta parkeringsarealer, fortetning av boligbebyggelse, fartsdempende tiltak, friområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: