Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rendalen

Nybygg av hytteområde i Bergset
Deler vil selges til privatpersoner. Gnr/bnr 9/152,173,176,10/55,11/5,12/1
Nybygg av hytteområde i Bergset
Deler vil selges til privatpersoner. Gnr/bnr: 9/152,173,176,10/55,11/5,12/1
Nybygg av hytteområde i Bergset
Byggeklare tomter. Totalt 50 hytter. Deler vil selges til privatpersoner. Gnr/brn: 9/152,173,176,10/55,11/5,12/1
Ombygging av sykehjem i Rendalen
Oppussing av 3 sykehjems fløyer. Riving av fløy for skjermet avdeling. Gjenoppføring av ny fløy med 6 omsorgsleiligheter. Noen mindre tilpasninger av eksisterende arealer i fløyer som pusses opp. Nytt brannvarslingsanlegg og nytt opplegg for datanett i hele sjukehjemmet.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Hedmark
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Nord
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: