Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Odal

Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Alle leilighetene får store syd / vest vendte verandaer på 20 m2. Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Etablering av bredbånd i Nord-Aurdal kommune
Området i Nord-Odal omfatter 261 boenheter og 107 fritidsboliger, samt eventuelle bedrifter
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Sanering og utskiftning (utblokking 280 VL) av vannledning i Nord-Odal
Fra Mo barnehage til Nord-Odal ungdomsskole.
Etablering av pumpestasjon i Nord-Odal
Gnr/Bnr: 54/5, 48, 72, 178.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: