Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nord-Odal

Nybygg av bank, bibliotek og leiligheter i Nord-Odal
Totalareal 3200-3800 kvadrat varav 2000-2500 kvadrat boliger.
Etablering av bredbånd i Nord-Aurdal kommune
Området i Nord-Odal omfatter 261 boenheter og 107 fritidsboliger, samt eventuelle bedrifter
Nybygg av pumpestasjon i Austvatn
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt entreprenører fra rammeavtale. Antatt byggestart.
Utbedring av torg og parkeringsplass ved Mosenteret i Gardvik
Byggetips! Betongkantstein. Antydet byggestart.
Oppgradering/asfaltering av vei i Sagstua
Fra kryss v/Thorvald Meyers Minde til kryss ved Gjensidige.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: