Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Løten

Rv 3/25 Løten-Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Nybygg av parhytter og hytter i Budor
14 parhytter og 3 enkel hytter.
Nybygg av en- og tomannsboliger på Ådalsbruk
4 tomannsboligtomter. 7 eneboligtomter.
Nybygg av flerbolighus i Budor
Totalt skal det bygges 24 boenheter fordelt på 2 bygg.
Etablering av infrastruktur for nye eneboliger på Ådalsbruk vestover mot Klevfos
Ferdig regulert område. Infrastruktur for ca. 25 boliger.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.
Etablering av takoverbygg for nødstrømaggregat i Løten
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Taktekking på rådhuset i Løten
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: