Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kongsvinger

Nybygg av ungdomsskole i Kongsvinger
Plass 720 stk elever. Totalentreprenør har opsjon på idrettshall.
Nybygg av skytebane i Kongsvinger
3 stk skytebaner samt større øvelseområder.
Nybygg av vannledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Nybygg av høydebasseng i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Roverud-Føttaskjæra i Kongsvinger
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Nybygg av VA-ledning i Kongsvinger
Stømnerhamna til Langeland. 330 meter vannledning 355mmPE100SDR11, 330 meter spillvannsledning 250mmPE100SDR11 og 56 meter overvannsledning 315mm PE100SDR17.
Sanering av VA-ledning i Kongsvinger
Usikkert prosjekt. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entrepreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning på Vennersberg
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning i Roverud
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Rammeavtale for overordnet planlegging i Region øst 2018-2022, Hedmark
Oppdragsviger har opsjon på å forelenge avtalen med 1+1 år.
Fresing for vegoppmerking på fylkesveger i Hedmark
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten inntil 2 år (2019 – 2020) med 1 år av gangen.
Sanering av VA-ledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning i Kongsvinger
Byggetips. Fra investerngsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Nybygg av pumpestasjon i Austmarka
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning i Kongsvinger
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole i Kongsvinger
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Rehabilitering av høydebasseng i Austmarka
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Rehabilitering av høydebasseng i Vennersberg
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Rehabilitering av vannbehandlingsanlegg i Austmarka
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Mulighetsstudie for stasjonsområde i Kongsvinger
Mulighetsstudie pågår. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning i Roverud
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-20121. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: