Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kongsvinger

Nybygg av ungdomsskole i Kongsvinger
Plass 720 stk elever. Totalentreprenør har opsjon på idrettshall.
Nybygg av kjøpesenter, boliger og kontor i Kongsvinger
Parkeringskjeller. Ca 400m2 tilpassing i eksisterende bygg.
Nybygg av skytebane i Kongsvinger
3 stk skytebaner samt større øvelseområder.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Etablering av aktivitetspark i Kongsvinger
Aktivitetsarenaen inneholder enkle trimapparater, trampoline, parkour, klatre/buldrevegg og grill avslappingsområder.
Fresing for vegoppmerking på fylkesveger i Hedmark
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten inntil 2 år (2019 – 2020) med 1 år av gangen.
Drift og vedlikehold for signalanlegg i Region øst 2018-2022, Hedmark
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo og Akershus fylker. Oppdraget omfatter også noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Østfold, Hedmark og Oppland fylker. Oppdraget omfatter også bygging/ombygging og leveranse av materialer knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylker.
Rammeavtale for overordnet planlegging i Region øst 2018-2022, Hedmark
Oppdragsviger har opsjon på å forelenge avtalen med 1+1 år.
Utskifting av veglys i Brødbøl
Utskifting av armaturer og kabler og strømskap. 150 stk.
Trafikksikkerhetstiltak ved Langeland skole i Kongsvinger
Belysning og fysiske tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende til Langeland skole ved snuplassen samt fartsreduserende tiltak.
Energisparende tiltak ved skole Kongsvinger
Energieffektiviserende tiltak som isolering, skifte av ventilasjonsanlegg, etablering av sentralt driftsovervåkingsanlegg m.m
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hedmark
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: