Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kongsvinger

Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Kongsvinger 2017-2021
136 885 km riksveg. 4 876 km riks-gang/sykkelveg. 613 930 km fylkesveg Hedmark. 40 269 km fylkes-gang/sykkelveg Hedmark.
Nybygg av skytebane i Kongsvinger
3 stk skytebaner samt større øvelseområder.
Nybygg av vannledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Nybygg av høydebasseng i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Nybygg av VA-ledning i Kongsvinger
Stømnerhamna til Langeland. 330 meter vannledning 355mmPE100SDR11, 330 meter spillvannsledning 250mmPE100SDR11 og 56 meter overvannsledning 315mm PE100SDR17.
Sanering av VA-ledning i Kongsvinger
Usikkert prosjekt. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entrepreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning på Vennersberg
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning i Roverud
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Asfaltering av kommunale veier i Kongsvinger 2017
Ca 15500 m2. Flere veger. Nyasfaltering og reasfaltering.
Nybygg av pumpestasjon i Austmarka
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning i Kongsvinger
Byggetips. Fra investerngsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Ny utendørsbelysning i Kongsvinger
Dagens belysningsanlegg ved Kongsvinger festning er utdatert og energikrevende. Nytt moderne anlegg med LED-teknologi og muligheter for både RGB, Tunable White og regulerbar lysmengde skal monteres. Styring av anlegg skal skje trådløst for å hindre graving på historisk grunn. Det er primært armaturer montert på mast som skal leveres. Det skal sammen med armaturene leveres ny topp med travers tilpasset type og antall armaturer til eksisterende master fra Ørsta.
Sanering av VA-ledning i Kongsvinger
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Rehabilitering av høydebasseng i Austmarka
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Rehabilitering av høydebasseng i Vennersberg
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Rehabilitering av vannbehandlingsanlegg i Austmarka
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning i Roverud
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-20121. Blir utført i egen regi, alternativt engasjeres entreprenører via rammeavtale. Antatt byggestart.
Mulighetsstudie for stasjonsområde i Kongsvinger
Mulighetsstudie pågår. Antatt byggestart.
Rammeavtale for fasttelefonitjenester i Hedmark
Totalt 20 mill. kr over hele Norge. Opsjon 2 år.
Rammeavtale for kontormøbler i Hedmark
Landsdekkende oppgave, totalt ca 12 mill. kr fordelt på 3 år. Opsjon 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: