Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hamar

Nybygg av kontor, forretning, hotell/boliger ved Anne Diesens torg i Hamar
Total bygningsmasse 28.000 m2 fordelt på 3 lavblokker og 1 høyblokk med parkeringsanlegg under terreng. To alternativer vurderes.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Hamar
2-4 etasjer. 6-10 stk leiligheter.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 1
Totalt 9,7 daa. Kjedet eneboliger, fra 107 til 109 kvadratmeter.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 2
Kjedet eneboliger, ca. 140 kvadratmeter. Totalt 9,7 daa.
Tilbygg av sykehjem i Hamar
6 nye sykehjemsplasser. 400-500 BTA.
Nybygg av boliger i Hamar
Leilighet med 4 boliger og en enebolig.
Sanering av VA-ledning i Hamar
Sanering av VA-ledning i jernbaneundergang til Aslak Boltsgate.
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole og fylkeshus i Hedmark
Den resterende videregående skolen samt fylkeshus 1 som opsjon.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i fylkeshuset på Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Nytt gulvbelegg i kirke i Hamar
Det skal legges et nytt heltregulv av eik i Hamar domkirke, eikeplankene skal hel limes til underlaget. Totalt areal er omlag 360m2. Det skal i tillegg bygges en HC-rampe mellom skip og kor med en høyde som tilsvarer to opptrinn, og det skal monteres nytt teleslyngeanlegg under golvplankene.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: