Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hamar

Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Detaljregulering er vedtatt. Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 1
Totalt 136 boliger på feltet.
Nybygg av leiligheter i Hamar
2-4 etasjer. 6-10 stk leiligheter.
Om-og nybygg av barneboliger på Skjønberg i Hamar
4 stk permanente boliger og 4 stk avlastningsboliger.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 1
Totalt 9,7 daa. Kjedet eneboliger, fra 107 til 109 kvadratmeter.
Oppgradering av ventilasjon og varmeanlegg i eldre bygningsmasse i skole på Hamar
Ventilasjon og varmeanlegg utbedres i den eldre bygningsmassen.
Nybygg av boliger i Hamar
Brattbakken gamle barnehage. 6200 m2.
Utskifting av lyseanlegg i Torggata i Hamar
Demontering og fjerning av eksisterende lysanlegg med master. Nye fundamenter, master og LED lysarmaturer med integrert trådløs styring. Lysanlegget består av 36 armaturer. I tillegg ønskes opsjonspris på utskifting i sidegater, samlet 17 armaturer.
Utskifting av lyseanlegg ved sidogater til Torggata i Hamar
Demontering og fjerning av eksisterende lysanlegg med master. Nye fundamenter, master og LED lysarmaturer med integrert trådløs styring. Sidegater, samlet 17 armaturer.
Etablering av parkeringsplass i Hamar
30–40 parkeringsplasser.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole og fylkeshus i Hedmark
Den resterende videregående skolen samt fylkeshus 1 som opsjon.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i administrasjonsbygg i Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i høgskole i Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i kunstsenter i Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: