Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hamar

Etablering av boligområde i Hamar
Grunner:Halvor Stoltenberg Steen og Marit Bergljot Løvsletten, 96 daa.
Etablering av boligområde i Hamar
Grunneier: Trine Øynes og Finn Øynes, 75 daa.
Utbedring av Rv 25 Disen-Åker i Hamar
Samme reguleringsplanarbeid som for Kåterud-Arnkvern. Registreringer og undersøkelser i Åkersvika naturreservat inngår.
Etablering av boliger i Øvre Vang i Hamar
Grunneier: Lars Erik Smistad, Jon Opsahl og Anne Rustad
Etablering av boligområde i Hamar
Grunner: Halvor Stoltenberg Steen og Marit Bergljot Løvsletten, 23 daa
Om-og nybygg av barneboliger på Skjønsberg i Hamar
4 stk permanente boliger og 4 stk avlastningsboliger.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 1
Totalt 9,7 daa. Kjedet eneboliger, fra 107 til 109 kvadratmeter.
Oppgradering av ventilasjon og varmeanlegg i eldre bygningsmasse i skole på Hamar
Ventilasjon og varmeanlegg utbedres i den eldre bygningsmassen.
Utskifting av lyseanlegg i Torggata i Hamar
Demontering og fjerning av eksisterende lysanlegg med master. Nye fundamenter, master og LED lysarmaturer med integrert trådløs styring. Lysanlegget består av 36 armaturer. I tillegg ønskes opsjonspris på utskifting i sidegater, samlet 17 armaturer.
Flomsikring av ny bydel i strandsonen i Hamar
Avventer beslutning. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Utvidelse av gravlund og bygging av ny vei i Hamar
Avventer beslutning. Antatt byggestart.
Drift og vedlikehold av lyseanlegg i Hamar
Hamar og Elverum kommune har henholdsvis ca 5500 og 3700 lyspunkt langs veg, G/S veg og i parker. Det er behov for drift og vedlikehold av disse lyspunktene samt utbedring etter el- kontroll. Totalkostnad for Hamar og Elverum kommer er ca. 22 mill.kr
Etablering av parkeringsplass i Hamar
30–40 parkeringsplasser.
Utskifting av lyseanlegg ved sidogater til Torggata i Hamar
Demontering og fjerning av eksisterende lysanlegg med master. Nye fundamenter, master og LED lysarmaturer med integrert trådløs styring. Sidegater, samlet 17 armaturer.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.
Sanering og nybygg av vannledning i Hamar
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i administrasjonsbygg i Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i høgskole i Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i kunstsenter i Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: