Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hamar

Nybygg av boligområde i Hjellum
42 daa. 120-150 boender.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av flerbolighus, carport og boder i Hamar
20-25 leiligheter. 30-35 m2 per leilighet. Parkering i 1. etasje.
Tillbygg av omsorgsboliger i Hamar
Fra forlag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 1
Totalt 9,7 daa. Kjedet eneboliger, fra 107 til 109 kvadratmeter.
Tilbygg av sykehjem i Hamar
6 nye sykehjemsplasser. 400-500 BTA.
Nybygg av boliger i Hamar
Leilighet med 4 boliger og en enebolig.
Ny VA-ledning i Hamar
Prosjekt i tidlig fase. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
oppgradering og nybygg park og vei i Hamar
Planlegging pågår. Antatt kostnad.
Etablering av parkeringsplass i Hamar
30–40 parkeringsplasser.
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole og fylkeshus i Hedmark
Den resterende videregående skolen samt fylkeshus 1 som opsjon.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i fylkeshuset på Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Nytt gulvbelegg i kirke i Hamar
Det skal legges et nytt heltregulv av eik i Hamar domkirke, eikeplankene skal hel limes til underlaget. Totalt areal er omlag 360m2. Det skal i tillegg bygges en HC-rampe mellom skip og kor med en høyde som tilsvarer to opptrinn, og det skal monteres nytt teleslyngeanlegg under golvplankene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: