Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hamar

Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av nærbutikk og boliger i Hamar
Vedtatt detajregulering. 35-40 boliger.
Nybygg av bru og rundkjøring mm. i Hamar
Avventer beslutning. Antatt byggestart.
Nybygg av flerbolighus, carport og boder i Hamar
20-25 leiligheter. 30-35 m2 per leilighet. Parkering i 1. etasje.
Nybygg av eneboliger i Ingeberg
Tomter selgs til private utbyggere. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen. Hører sammen med Skogsrud infrastruktur. 600 m2/tomt. 58% tomteutnyttelse.
Rehabilitering og tilbygg til museum i Hamar
Den eksisterende hallen skal oppgraderes med ny isolert yttervegg av sandwichelementer for å legge til rette for oppvarming av bygningen. Utvidelse med ca 100 m2 for toaletter og utstillingslokaler.
Tilbygg av sykehjem i Hamar
6 nye sykehjemsplasser. 400-500 BTA.
Oppgradering av ventilasjon og varmeanlegg i eldre bygningsmasse i skole på Hamar
Ventilasjon og varmeanlegg utbedres i den eldre bygningsmassen.
Ny VA-ledning ledning fra Midtstranda til Bekkelaget i Hamar
Ledning fra Midtstranda til Bekkelaget.
Nybygg av boliger i Hamar
Leilighet med 4 boliger og en enebolig.
Rammeavtale for hådverksarbeider i Hamar
Opsjon på fornyelse med 1+1 år.
Ny VA-ledning i Hamar
Prosjekt i tidlig fase. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
oppgradering og nybygg park og vei i Hamar
Planlegging pågår. Antatt kostnad.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i fylkeshuset på Hamar
Anskaffelsen vil skje i to faser. Hvis denne piloten er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Utskifting av belysning på museum i Hamar
Det er utstillingsbelysning og evt. dimmere på kabelbruer som skal skiftes, samt belysning i noen personvogner.
Detaljutforming av stasjonsområder/uteområder med verdifulle historiske grøntanlegg
Tilknyttet landsverneplan for jernbanen. Dovrebanen, Kongsvingerbanen og Raumabanen er prioriterte strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: