Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hamar

Nybygg av flerbolighus i Hamar
150-200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Totalt ca. 9000 kvm. Gnr/bnr: 1/96, 1/128 og 1/129.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B2
39,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B1
31,8 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B5
21 daa. Områderegulering er vedtatt.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B3
16,7 daa. Områderegulering er vedtatt.
Nybygg av rekkehus i Hamar
2 og 3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Hamar
Gnr/bnr: 1/4782, 1862. Aluvegen 91 og 93.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B6
8,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av boliger i Hamar
12 eneboliger i kjede(140-190 m2 BRA). Furubergvegen 197 og 199.
Om- og nybygg av barneboliger på Skjønsberg i Hamar
4 stk permanente boliger og 4 stk avlastningsboliger. Ombygging av eksisterende areal: 339,7 Nybygg: 392,3 m2 + bod 22,2 m2.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 1
Totalt 9,7 daa. Kjedet eneboliger, fra 107 til 109 kvadratmeter.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 2
Kjedet eneboliger, ca. 140 kvadratmeter. Totalt 9,7 daa.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B4
B4 totalt: 6,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen.
Utvidelse av gravlund og bygging av ny vei i Hamar
Avventer beslutning. Antatt byggestart.
Drift og vedlikehold av lyseanlegg i Hamar
Hamar og Elverum kommune har henholdsvis ca 5500 og 3700 lyspunkt langs veg, G/S veg og i parker. Det er behov for drift og vedlikehold av disse lyspunktene samt utbedring etter el- kontroll. Totalkostnad for Hamar og Elverum kommer er ca. 22 mill.kr
Innvendig oppgradering og utvidelse av kino i Hamar
Hamar kino planlegger å kjøpe inn nye stoler i sal én og utvide vestibylen.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.
Utskifting av lyseanlegg ved sidogater til Torggata i Hamar
Demontering og fjerning av eksisterende lysanlegg med master. Nye fundamenter, master og LED lysarmaturer med integrert trådløs styring. Sidegater, samlet 17 armaturer.
Etablering av parkeringsplass i Hamar
30–40 parkeringsplasser.
Sanering og nybygg av vannledning i Hamar
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i administrasjonsbygg i Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i høgskole i Hamar
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: