Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Grue

Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Kirkenær-Åsnes grense i Grue
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Etablering av bredbånd i Grue kommune
Omfatter Bergesidevegen, Grøsetgrenda, nord for Stemsrud, Smørhaugen, samt boliger mellom Kirkenær og Sandstadbrua
Ombygg av flyktingboliger i Kirkenær
Fra forslag til budsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: