Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Folldal

Rehabilitering av kraftverk i Folldal
57,50 GWh. Fjellanlegg. Prosj maskin: Eidsiva Energi.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Dalholen
Regulert område 16-17 tomter.
Nybygg av hytter og boliger i Folldal
28 nye hyttetomter som legger til rette for hytter i begrenset størrelse, friluftsområde og atkomstveg. 15 dekar.
Utvidelse av hytteområde i Grimsbu
7 private grunneiere.
Opprustning av museumsvirksomhet i Folldal
Ruste opp tak, drift og vedlikehold av Stoll 1 og bygninger på Verket, samt maling og rydding av vegetasjon. Videre blir det satt i gang et forprosjekt for hagen ved Direksjonsboligen.
Etablering av adkomstvei til hytter og boliger i Folldal
10-15 nye hyttetomter som legger til rette for hyt ter i begrenset størrels e, friluftsområde og atkomstveg. 15 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: