Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Folldal

Nybygg av hytter og infrastruktur i Dalholen
Regulert område 16 tomter gjenstår.
Rehabilitering eller nybygg av kino/fritidsklubb i Folldal
Fullstendig rehabilitering bl.a. for utforming av brannsikkerhet.
Utvidelse av hytteområde i Grimsbu
7 private grunneiere.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 3 tomter. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 2 tomter. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Riving av skole i Folldal
Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert i budsjettperioden. Antatt byggestart.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Nord
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: