Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Folldal

Rehabilitering av kraftverk dam i Folldal
57,50 GWh. Fjellanlegg. Prosj maskin: Eidsiva Energi.
Nybygg av boliger og hytter i Folldal
55 dekar. 10-15 tomter.
Utvidelse av hytteområde i Grimsbu
7 private grunneiere.
Forlengelse av avløpsledning i Folldal
Forslag fra investeringsbudsjett 2012-2015. Antatt byggestart.
Utbedring av bru, Fv 29 Eide bro i Folldal
Bjelkebru. Totallengde, 24 meter og en føringbredde på 5,49 meter. Tre av fem elementer i endetverrbærer i betong i akse 1 har knusningsskader og skal skiftes ut.
Etablering av adkomstvei til hytter og boliger i Folldal
10-15 nye hyttetomter som legger til rette for hyt ter i begrenset størrels e, friluftsområde og atkomstveg. 15 dekar.
Utbedring av bru i Hovda
Forslag fra investeringsbudsjett 2014-2017. Antatt byggestart.
Maling av kirke i Folldal
Maling av kirke.
Rehabilitering av kirke i Folldal
Isolering av gulv og himling, skifte vinduer, oppussning av kjeller, toalett og kjøkken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: