Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Engerdal

Nybygg av utleieboliger i Engerdal
Prosjektet tar utgangspunkt i at Engerdal kommune ønsker at utbygger skal oppføre leiligheter med kommunen som leietaker på 4-7 leiligheter. Utbygger bestemmer omfang av leiligheter som bygges totalt.
Forsterkning av bru langs Fv 217 i Engerdal
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. 35 km.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Nord
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Rehabilitering av avløpsledning i Engerdal
I samme grøftesnitt ligger en vannledning som eies av Drevsjø vannverk. Denne skal sikres i hele anleggsperioden der denne blir gravd frem i dagen. På strekningen skal det settes 3 kummer, 1 nedstigning og 2 stake og spyle. I tillegg til rehabilitering av avløpsledningen, skal det graves og anlegges ny stikkledning til Brennaveien 4. Tilkoblingen flyttes fra eksisterende påkobling ved Brennaveien 2 i dag og nordover til der Brennaveien 1 er tilkoblet. Totalt ca 150 meter. NO-Dig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: