Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Engerdal

Forsterkning av bru langs Fv 217 i Engerdal
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. 35 km.
Ombygg av omsorgsleiligheter i Engerdal
Ombygg og oppgradering av 6 omsorgsleiligheter.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Nord
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Ombygg av ventilasjonsanlegg ved kommunehus i Engerdal
I tillegg inneholder oppdraget følgende opsjoner: 1. Ombygging av et kontor i plan 1 til bad/WC tilpasset HC-brukere. 2. Solavskjerming på sørvendt fasade. 3. Skifte 2 stk branndører i korridor.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: