Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Elverum

Nybygg av industri, handel, kontor og logistikk i Elverum
Tidlig prosjekt under regulering. Ca 150 mål under utvikling. Byggestart tidligst 2018. Mer informasjon blir ikke offentliggjort.
Rehabilitering og tilbygg av videregående skole i Elverum
Limtre: Moelven Limtre AS Lås: Lås og Sikkring AS, Elverum
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
150 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Elverum, trinn 1
7 stk rekkehus og 9 stk kjedet eneboliger i byggetrinn 1. Totalt 17 stk rekkehus og 30 stk kjedet eneboliger i 2 etasjer på Bakketunet Hageby. Garasje er integrert i boligene.
Nybygg av hytter i Sørskogbygda, trinn 2 mfl
Under regulering. Uklart omfang. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Infrastruktur for boliger i ny bydel, Elverum kommune
Området ligger nord-vest for Damtjernvegen.
Nybygg av bofellesskap i Elverum
Omsorgsboliger med fellesrom, personalbase og felles teknisk rom. Sportsboder. Rådgivende ing. Integrert bygningsautomatikk: Norconsult AS. Kontaktperson: Erik Storsveen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: