Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Elverum

Rehabilitering og tilbygg av helsehus i Elverum
Levering/montering av pasientheis; Hill-Rom Norway AS.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Elverum
Infrastruktur for ca. 220 enheter. Området kommer bygges trinnvis fortløpende over flere år. Gnr/bnr 14/207, 15
Rehabilitering av garasje i Elverum
Totalt skal 88 stk garasje rehabiliteres. Alternativt nybygg av 106 nye garasjer.
Rehabilitering av va-ledninger samt fjerning og plassering av nye vannkummer i Elverum
Rehabilitering med strømpeforing av ca 1650 m Ø800 spillvannsledning og Ø450 overvannsledning samt fjerning av gamle og plassering av 11 stk nye vannkummer. Opsjon på rehabilitering av vannledning Ø200 eternittledning
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for min 40 enheter og max 65 enheter. Gnr/bnr 31/1313, 1383
Drift og vedlikehold av lyseanlegg i Elverum
Hamar og Elverum kommune har henholdsvis ca 5500 og 3700 lyspunkt langs veg, G/S veg og i parker. Det er behov for drift og vedlikehold av disse lyspunktene samt utbedring etter el- kontroll. Totalkostnad for Hamar og Elverum kommer er ca. 22 mill.kr
Utvidelse av massetak i Elverum
Sammenslåing av Hagen grustak og Vesterhaug massetak.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i museum i Elverum
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: