Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Elverum

Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 2
Ca 250 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Elverum, trinn 2 mfl
7 stk rekkehus og 9 stk kjedet eneboliger i byggetrinn 1. Totalt 17 stk rekkehus og 30 stk kjedet eneboliger i 2 etasjer på Bakketunet Hageby. Garasje er integrert i boligene.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
Ca 150 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av skole og barnehage på Ydalir, ved ny bydel i Elverum
Ydralir skole vil ligge nord for Damtjernvegen mot Olav sæters veg. 2- parallell barneskole med bygningsareal 4.500 m , hvor det er kapasitet til inntil 350 elever.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Elverum, trinn 1
7 stk rekkehus og 9 stk kjedet eneboliger i byggetrinn 1. Totalt 17 stk rekkehus og 30 stk kjedet eneboliger i 2 etasjer på Bakketunet Hageby. Garasje er integrert i boligene.
Infrastruktur for boliger i ny bydel, Elverum kommune
Området ligger nord-vest for Damtjernvegen.
Oppgradering av nytt gatelysanlegg i Elverum
Nytt gatelysanlegg på deler av Søbakken og deler av Øverleiret. Behovet gjelder levering og montering av 311 master og armaturer, tilkobling av eksisterende anlegg mot det nye, samt rivning og fjerning av eksisterende gatelysanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: