Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Elverum

Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av rekkehus og firemannsbolig på Slåttmyrbakken
12,7 dekar. 6 st 4 man boliger. 3 st med 4 leiligheter i rekke. 2 st parhus.
Nybygg av skole og barnehage på Ydalir, ved ny bydel i Elverum
Ydralir skole vil ligge nord for Damtjernvegen mot Olav sæters veg. 2- parallell barneskole med bygningsareal 4.500 m , hvor det er kapasitet til inntil 350 elever.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Elverum, trinn 1
7 stk rekkehus og 9 stk kjedet eneboliger i byggetrinn 1. Totalt 17 stk rekkehus og 30 stk kjedet eneboliger i 2 etasjer på Bakketunet Hageby. Garasje er integrert i boligene.
Nybygg av omsorgsboliger for funksjonshemmede barn i Elverum
Professor Ola Øyen er rådgiver i energibruk av massivtrekonstruksjoner.
Infrastruktur for boliger i ny bydel, Elverum kommune
Området ligger nord-vest for Damtjernvegen.
Rehabilitering av garasje i Elverum
Totalt skal 88 stk garasje rehabiliteres. Alternativt nybygg av 106 nye garasjer.
Rehabilitering av va-ledninger samt fjerning og plassering av nye vannkummer i Elverum
Rehabilitering med strømpeforing av ca 1650 m Ø800 spillvannsledning og Ø450 overvannsledning samt fjerning av gamle og plassering av 11 stk nye vannkummer. Opsjon på rehabilitering av vannledning Ø200 eternittledning
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.
Oppgradering av nytt gatelysanlegg i Elverum
Nytt gatelysanlegg på deler av Søbakken og deler av Øverleiret. Behovet gjelder levering og montering av 311 master og armaturer, tilkobling av eksisterende anlegg mot det nye, samt rivning og fjerning av eksisterende gatelysanlegg.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i museum i Elverum
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: