Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Elverum

Nybygg av rekkehus og firemannsbolig på Slåttmyrbakken
12,7 dekar. 6 st 4 man boliger. 3 st med 4 leiligheter i rekke. 2 st parhus.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Elverum
Infrastruktur for ca. 220 enheter. Området kommer bygges trinnvis fortløpende over flere år.
Etablering av infrastruktur for omsorgsboliger for funksjonshemmede barn i Elverum
Professor Ola Øyen er rådgiver i energibruk av massivtrekonstruksjoner.
Rehabilitering av garasje i Elverum
Totalt skal 88 stk garasje rehabiliteres. Alternativt nybygg av 106 nye garasjer.
Rehabilitering av va-ledninger samt fjerning og plassering av nye vannkummer i Elverum
Rehabilitering med strømpeforing av ca 1650 m Ø800 spillvannsledning og Ø450 overvannsledning samt fjerning av gamle og plassering av 11 stk nye vannkummer. Opsjon på rehabilitering av vannledning Ø200 eternittledning
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i museum i Elverum
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: