Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Elverum

Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Hedmark
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger på Smedstadtoppen i Elverum
39 stk eneboligtomter og 12 stk tomannsboligtomter.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for Damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter. 44-50 boliger.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Hedmarken/Sør-Østerdal
Elverum, Ringsaker, Hamar, Våler, Åsnes, Stange, Åmot. 66 954 tonn asfalt, 160 000 m2 fresing.
Nybygg av eneboliger i Elverum
Gnr/bnr: 14/404, 405.
Nybygg av seksmannsboliger i Elverum
2,5 etasje. Gnr/bnr: 30/102, 1289.
Drift og vedlikehold av lyseanlegg i Elverum
Hamar og Elverum kommune har henholdsvis ca 5500 og 3700 lyspunkt langs veg, G/S veg og i parker. Det er behov for drift og vedlikehold av disse lyspunktene samt utbedring etter el- kontroll. Totalkostnad for Hamar og Elverum kommer er ca. 22 mill.kr
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for min 40 enheter og max 65 enheter. Gnr/bnr 31/1313, 1383
Ny gang- og sykkelvei i Elverum
Langs Johan Falkbergets veg og sørlige del av Henrik Wergelands veg. gnr/bnr: 28/480 og del av 28/624, 28/651, 28/1015, 28/269, 28/582, 28/1093, 28/109
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Våler grense-Jømna i Elverum
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Oppgradering av hovedledningen til Elverum Renseanlegg i Elverum, etappe 1
Fra Handlingsplan for vann og avløp 2018-2021. Rehabilitering av gammel 800 mm, betong, hovedledningen til Elverum Renseanlegg. Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er ca. 10 mill.kr.
Utvidelse av massetak i Elverum
Sammenslåing av Hagen grustak og Vesterhaug massetak.
Nytt masseuttak i Elverum
224 daa. Gnr/bnr: 150/1, 170/23 og 150/42.
Nytt ventilasjons- og kjøleanlegg i museum i Elverum
I administrasjonsfløyen med auditorium skal det installeres ett nytt ventilasjonsanlegg med kjøling. Eksisterende ventilasjonsanlegg med takmontert kjølemaskin skal demonteres og rives. Det nye ventilasjonsanlegget skal ha ettervarming med vannbåren varme.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: