Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidskog

Asfaltarbeider i Region øst 2019, Glåmdalen
Eidskog, Åsnes, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue. 64 124 tonn asfalt, 45 000 m2 fresing.
Tilbygg av skole i Skotterud
Brakkerigg skal flyttes og ny paviljong bygges.
Utbedring av Fv 21 Akershus grense-Skotterud
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av mobilmaster i Eidskog
Kontrakten omfatter både bygging av master med teknisk hytte eller skap, samt 10 års leie av mast mot at leverandøren forplikter seg til å levere mobiltelefoni og datadekning, samt besørger drift i form av strøm og data inn til masten, samt vedlikehold av fasilitetene i leieperioden.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Etablering av bredbånd i Eidskog kommune
Fellesutlysning for: Ilag-Grønnerud-Matrand, Eidskog nord Åbogen og Eidskog vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: