Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Eidskog

Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Asfaltering for Eidskog kommune 2018
Eidskog Kommune har behov for legging av asfalt flere steder i kommunen i sesongen 2018. Flere av stedene vil være masseutskiftet og skal ha ny asfaltering. I Hovedsak vil det være behov for asfaltering i deler av Hesbølbekken, Vognmannsvegen, Maurvegen, Jerpsetvegen og en gangveg i Hallbekken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: