Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidskog

Asfaltarbeider i Region øst 2019, Glåmdalen
Eidskog, Åsnes, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue. 64 124 tonn asfalt, 45 000 m2 fresing.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Etablering av bredbånd i Eidskog kommune
Fellesutlysning for: Ilag-Grønnerud-Matrand, Eidskog nord Åbogen og Eidskog vest.
Opprydding av næringsområde for videre utbygging i Eidskog kommune
Eidskog Kommune har behov for å klargjøre Magnormoen næringsområde for videre utbygging. Oppdraget består i å fjerne røtter, matjord og humuslag og ranke dette opp i støyvoller som er regulert i området VS1, VS2 og VS3 i reguleringplanen. Hele området, totalt ca 82,3 mål skal deretter planeres og lages flatt med svak skrånende helning mot vest. Området er avskoget og virke er lagt i ranker og kjørt vekk. Området er derfor klart for oppstart.
Asfaltering for Eidskog kommune 2019
Eidskog Kommune har behov for legging av asfalt flere steder i kommunen i sesongen 2019. Flere av stedene vil være masseutskiftet og skal ha ny asfaltering. I Hovedsak vil det være behov for asfaltering i deler av Kurervegen, Gangveg langs Ilagsvegen, Enderudvegen,Lunderbyebakken, Adelsbyvegen og Mokalenga.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: