Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Åsnes

Nybygg av omsorgsboliger i Kjølen
Dagsenter i 1 etasjer.
Oppgradering av skole i Åsnes
Ny ventilasjon, ny damegarderobe, utskifting av deler av belysningsanlegg og utskifting av vinduer/dører. Del 2 av oppgraderingen er ikke prioritert i denne planperioden.
Etablering av bredbåndsnett i Åsnes kommune
Felles utlysning for Grue og Åsnes kommune.
Utbygging/utbedring av mobildekning i Åsnes
Utbygger tilrettelegger infrastruktur som mast, hytte, strøm eller kostnadsfri innplassering av leverandør sitt basestasjonsutsyr i eksisterende infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: