Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Åsnes

Nybygg av blokkleiligheter på Flisa i Åsnes, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom Dema Eiendom AS og Stjerneglimt AS.
Slutføring av gang og sykkelvei i Søgårdshaugen- Skybak
Ca. 1,6 km gang- og sykkelveg langs fv.455 mellom Skybak-Søgardshaugen.
Etablering av bredbåndsnett i Åsnes kommune
Felles utlysning for Grue og Åsnes kommune.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Flisa
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Gjesåsen
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Utbygging/utbedring av mobildekning i Åsnes
Utbygger tilrettelegger infrastruktur som mast, hytte, strøm eller kostnadsfri innplassering av leverandør sitt basestasjonsutsyr i eksisterende infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: