Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Åsnes

Etablering av næring i Flisa
Gjenstår 10-15 mål for næringsbebyggelse. Byggeklar tomt.
Nybygg av blokkleiligheter på Flisa i Åsnes, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Dema Eiendom AS og Stjerneglimt AS.
Nybygg av gang og sykkelvei, fv.455, Skybak-Søgardshaugen i Åsnes
Østre Gjesåsveg, Parsell Sørgårdshaugen-Skyvanhandel. Ca 1000 m inkl. fiber.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsel Grue grense-Kløfta bru i Åsnes
Ved avkjøringen til Bjerkely folkehøgskole. Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner. Under regulering. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Flisa-Våler grense i Åsnes
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Slutføring av gang og sykkelvei i Søgårdshaugen- Skybak
Ca. 1,6 km gang- og sykkelveg langs fv.455 mellom Skybak-Søgardshaugen.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Sanering av vannleding (eternittledning) i Åsnes kommune
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Ny infrastruktur på Kjellmyra, etappe 1
Under regulering 65 dekar. Antatt byggestart.
Ombygging av vei og nybygg av fortau i Åsnes
Byggetips. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: