Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Åsnes

Nybygg av blokkleiligheter på Flisa i Åsnes, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Dema Eiendom AS og Stjerneglimt AS.
Oppgradering av skole i Åsnes
Ny ventilasjon, ny damegarderobe, utskifting av deler av belysningsanlegg og utskifting av vinduer/dører. Del 2 av oppgraderingen er ikke prioritert i denne planperioden.
Slutføring av gang og sykkelvei i Søgårdshaugen- Skybak
Ca. 1,6 km gang- og sykkelveg langs fv.455 mellom Skybak-Søgardshaugen.
Sanering av vannleding (eternittledning) i Åsnes kommune
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Ny infrastruktur på Kjellmyra, etappe 1
Under regulering 65 dekar. Antatt byggestart.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Flisa
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole på Gjesåsen
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Ombygging av vei og nybygg av fortau i Åsnes
Byggetips. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: