Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Åsnes

Nybygg av blokkleiligheter på Flisa i Åsnes, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Dema Eiendom AS og Stjerneglimt AS.
Oppgradering av skole i Åsnes
Ny ventilasjon, ny damegarderobe, utskifting av deler av belysningsanlegg og utskifting av vinduer/dører. Del 2 av oppgraderingen er ikke prioritert i denne planperioden.
Nybygg av gang og sykkelvei, fv.455, Skybak-Søgardshaugen i Åsnes
Østre Gjesåsveg, Parsell Sørgårdshaugen-Skyvanhandel. Ca 1000 m inkl. fiber.
Sanering av vannleding (eternittledning) i Åsnes kommune
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Ny infrastruktur på Kjellmyra, etappe 1
Under regulering 65 dekar. Antatt byggestart.
Ombygging av vei og nybygg av fortau i Åsnes
Byggetips. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: