Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Åsnes

Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
Totalt ca. 30-40 tomter på feltet.
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Tilbygg av legesenter nord for rådhuset langs Fv. 206 i Åsnes kommune
Eksisterende legesenter/helsestasjon skal rehabiliteres og bygges om, samt få et mindre tilbygg. I hovedsak er det etasjen på bakkeplan som skal få ny planløsning, med mindre tiltak i kjeller.
Slutføring av gang og sykkelvei i Søgårdshaugen- Skybak
Ca. 1,6 km gang- og sykkelveg langs fv.455 mellom Skybak-Søgardshaugen.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: