Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Åsnes

Nybygg av hytter i Åsnes
250-300 hytter.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Åsnes kommune
60 daa regulert område, 31,7 daa ikke regulert. Ca 36 eneboliger og 61 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Kjølen
Dagsenter i 1 etasjer.
Nybygg av nærings og flerbolighus i Flisa
18 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsareal i nord for rådhuset langs Fv. 206 i Åsnes kommune
20,6 daa. Det er lagt inn en utvidelse for offentlig service nord for rådhuset langs Fv. 206 på 20,6 daa. Det er foreløpig ikke definert hva området skal brukes til, men det anses som hensiktsmessig å ha en buffer for evt. behov som måtte komme i planperioden.
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
9 daa regulert område, 27,2 daa ikke regulert område.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
6 daa regulert område, 14 daa ikke regulert.
Oppgradering av skole i Åsnes
Ny ventilasjon, ny damegarderobe, utskifting av deler av belysningsanlegg og utskifting av vinduer/dører. Del 2 av oppgraderingen er ikke prioritert i denne planperioden.
Slutføring av gang og sykkelvei i Søgårdshaugen- Skybak
Byggestart avhenger finansiering. Antatt byggestart.
Nyb av renseanlegg og sanering av renseanlegg i Berg-Kvisler
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart. Nybygg av prefabrikkert renseanlegg og sanering av eksisterende renseanlegg.
Utbygging/utbedring av mobildekning i Åsnes
Utbygger tilrettelegger infrastruktur som mast, hytte, strøm eller kostnadsfri innplassering av leverandør sitt basestasjonsutsyr i eksisterende infrastruktur.
Utskifting av veilys i Kjellmyra
Byggetips. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: