Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Åmot

Utvikling av område tilknyttet Høgskolen i Innlandet i Rena sentrum
Åmot kommune planlegger å anskaffe en samarbeidspartner som sammen med kommunen skal søke å forestå utvikling, utbygging, utleie/salg og drift av nye utvidede lokaler til høgskolen, mulige nye studentboliger og overnattingsfasiliteter samt næringsarealer.
Tiltak i Rødsmoen og Regionfelt Østlandet for NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 i Hedmark
NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 skal foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder. Øvelsen medfører behov for en rekke tiltak i Rødsmoen og Regionfelt Østlandet, som planlegges løst gjennom denne totalentreprisen.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: