Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Alvdal

Utbedring av bru, Fv 684 Kveberg hengebru i Alvdal
Totallengde på 100 m og lengste spenn er 89 m. Brua står i Bk 3,5/8. Eksisterende brudekke i tre inklusive føringskanter, endetverrbærere samt brulagre skal rives og fjernes. Nye endetverrbærere, brulagre og nytt tredekke med slitelag skal etableres. Kabelforankringer skal rehabiliteres. Bærekabler skal overflatebehandles
Klargøring for barnehage i Alvdal
Deler av Plassens skole tas i bruk som barnehage. Utskifting av noen vinduer/dører og maling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: