Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hedmark fylke

Alvdal (4)
Eidskog (4)
Elverum (31)
Engerdal (6)
Folldal (12)
Grue (3)
Hamar (100)
Løten (12)
Nord-Odal (6)
Os (4)
Rendalen (6)
Ringsaker (63)
Stange (32)
Sør-Odal (9)
Tolga (2)
Trysil (30)
Tynset (17)
Våler (7)
Åmot (10)
Åsnes (17)
Rv 3/25 Løten-Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Utvidelse fra 2 til 4-felts veg Kolomoen-Moelv, parsell Kolomoen-Arnkvern
18 km. Også 6,5 kilometer lokalveg og 3 kilometer gang- og sykkelveg. Strekningen vil bestå av 30 konstruksjoner og 5 toplanskryss. Skal gå gjennom Åkersvika naturreservat
Nybygg av handelssentrum i Ringsaker, etappe 1
Ca.50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nybygg av boliger på Korsmoenga vest for Glomma og Skarnes sentrum
Trinnvis utbygging, uklart angående oppdeling. Planområdet er totalt ca 60 daa. Ca. 20654 m2 BRA.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av kraftverk i Tolga kommune
205 GWh. Anlegg i fjell. Skogsavverkning: Glommen Skog AS.
Rehabilitering og tilbygg av helsehus i Elverum
Levering/montering av pasientheis; Hill-Rom Norway AS.
Riving og nybygg av sykehjem i Moelv
56 nye sykehjemsplasser.
Fortetting av boliger i Tynset
Område Sjukehusveien, Arnemoveien, Skogveien, Skolegata og Holmengata. Planområdet er på ca. 41,3 daa.
Nybygg av hytter i Engerdal, trinn 3
Nøkkelferdige hytter. Ca 100 stk hytter i trinn 3.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Etablering av boligområde i Hamar
Grunner:Halvor Stoltenberg Steen og Marit Bergljot Løvsletten, 96 daa.
Nybygg av kjøpesenter, boliger og kontor i Kongsvinger
Parkeringskjeller. Ca 400m2 tilpassing i eksisterende bygg.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Stange, B8, B9, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Etablering av boligområde i Hamar
Grunneier: Trine Øynes og Finn Øynes, 75 daa.
Utbedring av Rv 25 Disen-Åker i Hamar
Samme reguleringsplanarbeid som for Kåterud-Arnkvern. Registreringer og undersøkelser i Åkersvika naturreservat inngår.
Nybygg av leiligheter i Kongsvinger
Gnr/bnr 51/65, 51/60, 51/19 mfl
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av boliger i Stange
30 mål tomteareal fordelt på 22 tomter. Det er planlagt 35 boenheter, tomannsboliger og eneboliger.
Rehabilitering av kraftverk i Folldal
57,50 GWh. Fjellanlegg. Prosj maskin: Eidsiva Energi.
Nybygg av leiligheter i Brumunddal
2 boligbygg, ett i 2 etasjer og ett i 4 etasjer.
Oppgradering av skole i Stange
Nytt ventilasjonsanlegg, utskifting av elektrisk anlegg, og nye lærerarbeidsplasser, eventuelt tilbygg m.m.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Etablering av boliger i Øvre Vang i Hamar
Grunneier: Lars Erik Smistad, Jon Opsahl og Anne Rustad
Rehabilitering av skole i Skarnes
Ny ventilasjon, nye vinduer, dører og porter, solavskjerming der det er nødvendig, utskifting av deler av fasadeplater, belysningsanlegg og ledelysanlegg, oppgradering av el-anlegg og ny taktekking.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Ca 40-60 stk hytter. Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Moelv, trinn 1
Totalt 76 enheter fordelt på 4 byggetrinn. Ca. 0,5 km fra Moelv sentrum. Boligene blir en del av det nye grua område.
Nybygg av rekkehus i Skarnes
Totalt bygges 29 leiligheter. I trinn 1 bygges 10 leiligheter. Uklart hvor mange i trinn 2.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Elverum
Infrastruktur for ca. 220 enheter. Området kommer bygges trinnvis fortløpende over flere år. Gnr/bnr 14/207, 15
Etablering av boligområde i Hamar
Grunner: Halvor Stoltenberg Steen og Marit Bergljot Løvsletten, 23 daa

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: