Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hedmark fylke

Alvdal (11)
Eidskog (5)
Elverum (21)
Engerdal (2)
Folldal (12)
Grue (3)
Hamar (55)
Løten (27)
Nord-Odal (8)
Os (2)
Rendalen (4)
Ringsaker (46)
Stange (27)
Sør-Odal (12)
Tolga (4)
Trysil (17)
Tynset (16)
Våler (3)
Åmot (3)
Åsnes (15)
Nybygg av industri, handel, kontor og logistikk i Elverum
Tidlig prosjekt under regulering. Ca 150 mål under utvikling. Byggestart tidligst 2018. Mer informasjon blir ikke offentliggjort.
Utvidelse fra to til fire felts vei, Hamar grense-Moelv
24 km. Kolmoen-Moelv. Del av strekningen Kolomoen-Biri. Reguleringsplan for parsell E6 Tjernli-Botsenden.
Utvidelse fra 2 til 4-felts veg Kolomoen-Moelv, parsell Kolomoen-Arnkvern
18 km. Også 6,5 kilometer lokalveg og 3 kilometer gang- og sykkelveg. Strekningen vil bestå av 30 konstruksjoner og 5 toplanskryss. Skal gå gjennom Åkersvika naturreservat
Rehabilitering og tilbygg av videregående skole i Elverum
Limtre: Moelven Limtre AS Lås: Lås og Sikkring AS, Elverum
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Bygges når E6 flyttes gjennom Ringsaker. Ca 300 mål.
Nybygg av barne- og ungdomskole og flerbrukshall i Skarnes
Som følge av brannen på Korsmo skole skal det foretas en helhetlig modellutredning for en ny skole i Sør-Odal. Utredningen skal foregå i tre faser. Kommunestyret skal fatte en beslutning i hver fase som neste fase i prosjektet skal bygge videre på.
Nybygg av arkiv i Tynset
Digitaliseringsbygg med tilhørende funksjoner. 2700-3100 m2
Nybygg av hytter i Svarthaugen vest, Moelv
370 dekar. Totalt bygges ca. 200 hytter.
Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Kongsvinger 2017-2021
136 885 km riksveg. 4 876 km riks-gang/sykkelveg. 613 930 km fylkesveg Hedmark. 40 269 km fylkes-gang/sykkelveg Hedmark.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
150 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av butikk og flerbolighus i Sjusjøen
Brannisolering og tetting: Firesafe AS, HAMAR
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 1
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa. Totalentreprisekostnad: 121 mnok eks. mva.
Etablering av fritidsbebyggelse langs Sjusjøvegens vestside opp til Storkvanndalsvegen.
Noe over hundre hytter. Området ligger sør for krysset mellom Storkvanndalsvegen og Sjusjøvegen.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av nærbutikk og boliger i Hamar
Vedtatt detajregulering. 35-40 boliger.
Påbygg av flerbolighus i Brumunddal
Grand Terrasse skal bygges oppå eksisterende bygningsmasse, fem nye etasjer.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Elverum, trinn 1
7 stk rekkehus og 9 stk kjedet eneboliger i byggetrinn 1. Totalt 17 stk rekkehus og 30 stk kjedet eneboliger i 2 etasjer på Bakketunet Hageby. Garasje er integrert i boligene.
Nybygg av skianlegg, kunskapspark, servesingsted og frilufsbarnehage ved Svarthaugen vest
Ski- og akeanlegg med heis og flere nedfarter. Kunnskapspark, amfi med plass til 2.000 mennesker, et nytt serveringssted og ikke minst en friluftsbarnehage.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
2 flerbolighus. 14 rekkehus. Ca areal per leil: 80-100 m2.
Nybygg av omsorgsboliger i Burmunddal
Levering av baderomskabiner; Probad AS.
Nybygg av hytter i Sørskogbygda, trinn 2 mfl
Under regulering. Uklart omfang. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Ca 40-60 stk hytter. Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Moelv
370 dekar. Infrastruktur for ca. 200 hytter.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av tilkomstvei til Tangenvika bru mm i Stange
Leveransen omfatter bygging av rundkjøring på FV222 og permanent veg med gang- og sykkel veg til nye Tangen stasjon. Denne vegen har en lengde på ca 600m og inkluderer ei betongbru med lengde ca 40m. Det skal også etableres midlertidig anleggsveg for tilkomst vest for Måsåbekken bru. Denne midlertidige vegen fjernes når adkomst fra fylkesveg 222 er etablert. Leveransen omfatter også bygging av tilfartssveg fra nye Tangen stasjon til Furnesodden, dette for å kunne bygge Tangenvika bru. Denne vegen har bredde 7 meter og lengde ca 2500m. I tillegg skal det bygges gang- og sykkelveg fra Tangen skole til Kongspartvegen, inkludert ei trebru over Vikselva. Opsjon på vann-og avløpsledninger.
Nybygg av boligblokk og kontorlokaler i Brumunddal
Totalentreprisekostnad 47,5 mill.kr. Riving av 2 små trehus.
Utbygging av infrastruktur for nytt boligfelt i Stange
Infrastruktur for ca. 180-200 boenheter.
Nybygg av bru og rundkjøring mm. i Hamar
Avventer beslutning. Antatt byggestart.
Nybygg av flerbolighus, carport og boder i Hamar
20-25 leiligheter. 30-35 m2 per leilighet. Parkering i 1. etasje.
Nybygg av leiligheter i Fjellheimen, trinn 1
1-2 rekkehus og 6-7 hytter.
Nybygg av eneboliger i Ingeberg
Tomter selgs til private utbyggere. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen. Hører sammen med Skogsrud infrastruktur. 600 m2/tomt. 58% tomteutnyttelse.
Nybygg av hytter i Os
Totalt 109 tomter.
Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal
Stor undergang med trapper, ramper og heis.
Nybygg av hytter og boliger i Folldal
10-15 nye hyttetomter som legger til rette for hyt ter i begrenset størrels e, friluftsområde og atkomstveg. 15 dekar.
Infrastruktur for boliger i ny bydel, Elverum kommune
Området ligger nord-vest for Damtjernvegen.
Nybygg av bank, bibliotek og leiligheter i Nord-Odal
Totalareal 3200-3800 kvadrat varav 2000-2500 kvadrat boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: