Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hedmark fylke

Alvdal (8)
Eidskog (6)
Elverum (26)
Engerdal (10)
Folldal (8)
Grue (5)
Hamar (54)
Løten (12)
Nord-Odal (6)
Os (8)
Rendalen (20)
Ringsaker (81)
Stange (20)
Sør-Odal (8)
Tolga (13)
Trysil (28)
Tynset (16)
Våler (4)
Åmot (6)
Åsnes (11)
Rv 3/25 Løten Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Nybygg av handelssentrum i Ringsaker, etappe 3 mfl
90dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Utvidelse fra 2 til 4-felts veg Kolomoen-Moelv, parsell Arnkvern-Moelv
24 km. Kolmoen-Moelv. Del av strekningen Kolomoen-Biri. Reguleringsplan for parsell E6 Tjernli-Botsenden.
Nybygg av handelssentrum i Ringsaker, etappe 2
70 dekar. Minimum: 100.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av handelssentrum i Ringsaker, etappe 1
Ca.50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nybygg av kontor, forretning, hotell/boliger ved Anne Diesens torg i Hamar
Total bygningsmasse 28.000 m2 fordelt på 3 lavblokker og 1 høyblokk med parkeringsanlegg under terreng. To alternativer vurderes.
Nybygg av boligområde ved Nydal
80 daa. Ca. 300 boliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg/samlokalisering av arkiv på Tynset
Ytterliggere informasjon vil dessverre ikke bli offentliggjort. Forprosjekt er sendt in til Kulturdepartementet. Sentralmagasin for Arkivverket samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. 14200m2, avhengig av løsning. Konstad ukjent. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av barne- og ungdomskole og flerbrukshall i Skarnes
Som følge av brannen på Korsmo skole skal det foretas en helhetlig modellutredning for en ny skole i Sør-Odal. Utredningen skal foregå i tre faser. Kommunestyret skal fatte en beslutning i hver fase som neste fase i prosjektet skal bygge videre på.
Nybygg av arkiv i Tynset
Digitaliseringsbygg med tilhørende funksjoner. 2700-3100 m2
Nybygg av hytter i Kroksjølia, Sjusjøen
Fortetting av hytteområde. Kroksjølia rett innenfor Storåsen på Sjusjøen.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 2
Ca 250 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av kjøpesenter, boliger og kontor i Kongsvinger
Parkeringskjeller. Ca 400m2 tilpassing i eksisterende bygg.
Om- eller nybygg av sykehjem i Moelv
Lokalisering er ikke fastsatt. 56 nye sykehjemsplasser.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Elverum, trinn 2 mfl
7 stk rekkehus og 9 stk kjedet eneboliger i byggetrinn 1. Totalt 17 stk rekkehus og 30 stk kjedet eneboliger i 2 etasjer på Bakketunet Hageby. Garasje er integrert i boligene.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
Ca 150 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av hytteområde i Bergset
Deler vil selges til privatpersoner.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 2
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 1
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa. Totalentreprisekostnad: 121 mnok eks. mva.
Nybygg av skole og barnehage på Ydalir, ved ny bydel i Elverum
Ydralir skole vil ligge nord for Damtjernvegen mot Olav sæters veg. 2- parallell barneskole med bygningsareal 4.500 m , hvor det er kapasitet til inntil 350 elever.
Nybygg av bank, bibliotek og leiligheter i Nord-Odal
Totalareal 3200-3800 kvadrat varav 2000-2500 kvadrat boliger.
Rehabilitering av kraftverk dam i Folldal
57,50 GWh. Fjellanlegg. Prosj maskin: Eidsiva Energi.
Nybygg av småhusboliger i Ringsaker
70 daa. 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av omsorgsboliger i Kjølen
Dagsenter i 1 etasjer.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Elverum, trinn 1
7 stk rekkehus og 9 stk kjedet eneboliger i byggetrinn 1. Totalt 17 stk rekkehus og 30 stk kjedet eneboliger i 2 etasjer på Bakketunet Hageby. Garasje er integrert i boligene.
Nybygg av leiligheter i Brumunddal
2 boligbygg, ett i 2 etasjer og ett i 4 etasjer.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest, derunder 5 næringsområder. Områdereguleringen omfatter 700 daa.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områdereguleringen omfatter 700 daa.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Moelv
370 dekar. Infrastruktur for ca. 200 hytter.
Nybygg av parhytter og hytter i Budor
14 parhytter og 3 enkel hytter.
Nybygg av hytteby i Engerdal, trinn 2
Totalt 42 byggeklare tomter i trinn 2.
Nytt boligområde i Ringsaker
Planområdet er ca. 17 daa, og består av 9 eksisterende bygg (ett næringsbygg og 8 fritidsboliger) Det bygges 2-3 etasjer med parkeringskjeller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: