Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vardø

Utdyping av fiskerihavn, Kiberg i Vardø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Svartnes i Vardø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Rehabilitering av kaianlegget ved fyrstasjon Vardø
Prosjektet går ut på betongrehabilitering av hele kaien med bølgebryteren og gangvei. Arbeidet omfatter riving av eksisterende kaidekke med tilhørende søyler, samt deponering av dette. Armering fra dekke og søyler skal utskilles fra betongen og leveres godkjent deponi. Det skal forskales, armeres og støpes nytt kaidekke og søyler. I tillegg skal bølgebryter, gangvei og kaifront repareres med sprøytebetong. Leider fra gangvei og opp til øvre kaidekke skal skiftes ut med ny leider.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: