Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vardø

Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 i Finnmark
Drift og vedlikehold av riksveger, riks gang- og sykkelveger, fylkesveger og fylkes gang- og sykkelveger med tilstøtende sideareal, utstyr og installasjoner.
Utdyping av fiskerihavn, Kiberg i Vardø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Svartnes i Vardø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Etablering av en omfatningsmolo på Kiberg havn i Vardø
Lengden av moloen er ca 65m og bredde i topp ca 2,5m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: