Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vardø

Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Svartnes i Vardø
Postsmolt og slaktefisk. Bygges ut i 2 trinn, bygg A og B.
Oppgradering av E75 Vardø tunnel
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2895m.
Utdyping av fiskerihavn, Kiberg i Vardø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Rehabilitering av kaianlegget ved fyrstasjon Vardø
Prosjektet går ut på betongrehabilitering av hele kaien med bølgebryteren og gangvei. Arbeidet omfatter riving av eksisterende kaidekke med tilhørende søyler, samt deponering av dette. Armering fra dekke og søyler skal utskilles fra betongen og leveres godkjent deponi. Det skal forskales, armeres og støpes nytt kaidekke og søyler. I tillegg skal bølgebryter, gangvei og kaifront repareres med sprøytebetong. Leider fra gangvei og opp til øvre kaidekke skal skiftes ut med ny leider.
Vedlikehold av glassfiberradomen i Vardø
Nedsliping og oppmaling av glassfiberradomen i Vardø. Radomen har 8 lag maling og grunnet dårlig heft og avflassing, må alle lag slipes bort før påføring av maling.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: