Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vadsø

Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Sør-Varanger, Deatnu-Tana, Vadsø, Unjàrga-Nesseby. 22 487 ton, 144 000 m2.
Renovering og ombygg av oppvekstsenter i Vadsø
Oppvekstsenter med barnehage, 1-10 skole og SFO.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Vadsø, trinn 1
Opparbeidelse av infrastruktur for 5 tomter.
Utvidelse av energibrønnpark ved helsesenter i Vadsø
Eksisterende energibrønnpark ved Vadsø helsesenter skal utvides for å gi eksisterende varmepumpe gunstigere driftsbetingelser. Brønnparken utvides mot syd med 25 nye brønner med aktiv lengde på 210 m.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.
Brurekkverk på riks- og fylkesveger i Finnmark 2019
Felles kontrakt for 6 riksvegbruer og 12 fylkesvegbruer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: