Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vadsø

Driftskontrakt elektriske anlegg Øst-Finnmark 2018-2023
Gjelder i Vardø, Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nesseby, Lebesby, Karasjok, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord kommune.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Finnmark
Sted for gjennomføring: Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nordkapp, Nesseby, Måsøy, Lebesby, Kvalsund, Hammerfest og Gamvik.
Fresing for vegoppmerking på europa-, riks- og fylkesveger i Finnmark
Omfatter region nord del 1 (Nordland og midtre Hålogaland) og del 2 (Troms og Finnmark). Kontraktsperioden er 2 år. Forventet mengde totalt er ca 475 000 m fresedrag fordelt på ca 200 km veg.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: