Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Unjarga-Nesseby

Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 i Finnmark
Drift og vedlikehold av riksveger, riks gang- og sykkelveger, fylkesveger og fylkes gang- og sykkelveger med tilstøtende sideareal, utstyr og installasjoner.
Etablering av infrastruktur for nytt industriområde i Nesseby
Asfaltdekke 2000 m2. Frostsirkingslag 5000 m3. Graving 5000 m3. Transport 10000 m3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: