Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Unjarga-Nesseby

Ombygging av utomhusanlegg ved sykehjem i Varangerbotn
Ppparbeidelse av nytt parkeringsanlegg, nytt utomhus el.anlegg og etablering av ny vannkum og nytt vanninntak til helsesenteret.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: