Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Varanger

Nybygg av turistsenter, restaurang mm i Neiden
Opplevelsesenter i Sør-Varanger.
Nybygg av fortau ved Sandnes skole i Bjørnevatn
Fortau langs hele Nybrottsveien samt at selve veibanen også må flyttes noe.
Utbedringer på Fv. 885, strekningen Vintervegskaret–Svanvik og forsterkning av vegoverbygning på strekningen Langvasseid-Firkantvann
Det skal utføres utbedringsarbeider på strekningen Vintervegskaret – Svanvik, med hovedvekt på forsterkning av vegoverbygning på strekningen Langvasseid – Firkantvann.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Finnmark
Sted for gjennomføring: Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nordkapp, Nesseby, Måsøy, Lebesby, Kvalsund, Hammerfest og Gamvik.
Utskifting av vinduer på rådhus i Kirkenes
68 stk vinduer på rådhuset skal skiftes ut.
Riving av drivstoffanlegg ved grensevaktstasjoner i Sør-Varanger
Rivearbeidene omfatter fjerning av pumper og rørinstallasjoner samt oppgraving og rengjøring av drifstofftanker før transportert til godkjent deponi. På tidligere Elvenes grensevaktstasjon inngår også riving og fjerning av installasjoner som antennemast og fundament, hundegård og utvendig smørebukk i kontraktsarbeidene.
Sanering av skytebaner i Finnmark
Forsvarsbygg v/Skifte Eiendom har fått i oppdrag å sanere skytebanene på Gjøkåsen og i Grense Jakobselv i Sør-Varanger kommune. Gjøkåsen skytebane: 515 m3. Grense Jakobselv skytebane: 690 m3. Det skal utføres sanering av forurenset grunn og oppryddingsarbeider basert på miljøgeologiske undersøkelser og tiltaksplan. Det skal fjernes ca. 1.200 m3 forurensede masser og områdene skal deretter settes i stand og arronderes tilsvarende tilgrensende terreng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: