Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sør-Varanger

Nybygg av barnehage i Kirkenes
6 avdelings barnehage.
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 2
90 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 3
90 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Kirkenes, trinn 1
Parkeringskjeller. 90 leiligheter totalt i alle trinn.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Sør-Varanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Nybygg av fortau ved Sandnes skole i Bjørnevatn
Fortau langs hele Nybrottsveien samt at selve veibanen også må flyttes noe.
Utbedringer på Fv. 885, strekningen Vintervegskaret–Svanvik og forsterkning av vegoverbygning på strekningen Langvasseid-Firkantvann
Det skal utføres utbedringsarbeider på strekningen Vintervegskaret – Svanvik, med hovedvekt på forsterkning av vegoverbygning på strekningen Langvasseid – Firkantvann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: