Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Varanger

Ombygg til pellefabrikk i Neiden
Pellefabrikk for produsering av reinsdyrføde.
Nybygg av barnehage i Kirkenes
6 avdelings barnehage.
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 2
90 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 3
90 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Kirkenes, trinn 1
Parkeringskjeller. 90 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av eneboliger i Kirkenes
20 tomter for eneboliger.
Nybygg av aktivitets- og avlastningssenter i Sør-Varanger
Samlokalisering og samdrift av omsorgsboliger og et aktivitets- og avlastningssenter.
Ny, -og ombygg till bolig/forettning/ kontorer i Sør -Varanger
Ombygg av legestasjon, helsesenter og ungdomsklubb til bolig, forettning og kontorer.
Nybygg nærbytikk, kontorer og ambulansestasjon i Sør-Varanger
Området er på 9096 kvm. Tomten tildeles som festetomt med en festeavgift estimert til kr. 6 per kvm.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Sør-Varanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Oppgradering av gamle E105 i Kirkenes
Grøfting, gatelys, asfalt + mulig rasteplass.
Nybygg av fortau ved Sandnes skole i Bjørnevatn
Fortau langs hele Nybrottsveien samt at selve veibanen også må flyttes noe.
Bygging av 7 omsorgsboliger på Hesseng
Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av 7 boliger fordelt på 2 hus med henholdsvis 4 og 3 leiligheter i hvert hus. Prosjektet omfatter alle nødvendige utomhusarbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: