Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sør-Varanger

Nybygg av turistsenter, restaurang mm i Neiden
Opplevelsesenter i Sør-Varanger. Gnr/Bnr 7/6,17,30,38,74 m.fl.
Ombygg til pellefabrikk på Bakkejord i Neiden
Pellefabrikk for produsering av reinsdyrføde.
Nybygg av hytteområde i Neiden
Gnr/bnr 7/6,17,30,74 m.fl.
Nybygg av fortau ved Sandnes skole i Bjørnevatn
Fortau langs hele Nybrottsveien samt at selve veibanen også må flyttes noe.
Utbedringer på Fv. 885, strekningen Vintervegskaret–Svanvik og forsterkning av vegoverbygning på strekningen Langvasseid-Firkantvann
Det skal utføres utbedringsarbeider på strekningen Vintervegskaret – Svanvik, med hovedvekt på forsterkning av vegoverbygning på strekningen Langvasseid – Firkantvann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: