Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Varanger

Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Nybygg av kjøpesenter på Sydvaranger-tomten i Kirkenes, tr 1
Hulldekker: Jaro AS. Betonggulv: Primekss.
Nybygg av barnehage i Kirkenes
6 avdelings barnehage.
Nybygg av eneboliger i Kirkenes
20 tomter for eneboliger.
Ny, -og ombygg till bolig/forettning/ kontorer i Sør -Varanger
Ombygg av legestasjon, helsesenter og ungdomsklubb til bolig, forettning og kontorer.
Nybygg nærbytikk, kontorer og ambulansestasjon i Sør-Varanger
Området er på 9096 kvm. Tomten tildeles som festetomt med en festeavgift estimert til kr. 6 per kvm.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Sør-Varanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Nybygg av fortau ved Sandnes skole i Bjørnevatn
Fortau langs hele Nybrottsveien samt at selve veibanen også må flyttes noe.
Riving av drivstoffanlegg ved grensevaktstasjoner i Sør-Varanger
Rivearbeidene omfatter fjerning av pumper og rørinstallasjoner samt oppgraving og rengjøring av drifstofftanker før transportert til godkjent deponi. På tidligere Elvenes grensevaktstasjon inngår også riving og fjerning av installasjoner som antennemast og fundament, hundegård og utvendig smørebukk i kontraktsarbeidene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: