Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Porsanger

Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. 487m. Skredfaktor høy.
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Banak
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Porsanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Ny fangvoll på E69 Indre Molvik i Porsanger
Skredsikringsprosjekt riksveger 2014-2023. Skredtype snøskred.
Utskifting av VA-anlegg og reetablering av gang- og sykkelveg i Lakselv
Ca. 50 m reetablering av gang- og sykkelveg. Samt andre berørte vegarealer. Ca. 208 m VA-anlegg med vann- og spillvannsledning (VL 110 PVC og SP 160 PVC. Grøftedybde inntil 4,5 m). 2 stk. vannkummer og 4 stk. spillvannskummer, samt tilkopling til eksisterende kummer for vann og spillvann.
Branntiltak i helsetun i Lakselv
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: