Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsanger

Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
3,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Tilbygg av vei og va-ledning i Porsanger
Ca. 801 m etablering av veg inkl. etablering av 21 stk. gatelys. Ca. 912 m VA-anlegg med vann- og spillvannsledning. Vl 160 PE og SP 200 PVC. 11 stk. vannkummer og 19 stk. spillvannskummer.
Utbygging av bredbånd i Porsanger kommune
Syyrykoppa – Surbukt – Suvrragohppi ved ved Riksvei 98 i sør, til Fredheim ved Riksvei 98 i øst, til Kiksiniemi – Børselvnes – Giksenjárga ved Fylkesvei 183 i vest.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Midt-Finnmark, pakke 2
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: