Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Porsanger

Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
6,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av utleieboliger i Lakselv
To-og tremannsboliger. Kommunale langtids utleieboliger.
Utvidelse av fjernvarmenett, ombygging av fyrrom og sanering av oljekjeler i Porsanger
I entreprisen inngår graving av ca. 500 meter med grøft for fjernvarme og legging av ca. 1100 meter med fjernvarmerør (tur og retur), samt etablering av VA-ledninger for ny energisentral. Entreprisen skal også sanere 5 nedgravde oljetanker og 4 tørroppstilte oljetanker. Eventuelle forurensede masser skal deponeres og erstattes.
Etablering av prosjektkontor i Porsanger
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen inntil 12 måneder slik at total mulig avtalelengde blir 53 måneder.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Finnmark
Sted for gjennomføring: Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nordkapp, Nesseby, Måsøy, Lebesby, Kvalsund, Hammerfest og Gamvik.
Nybygg av vann- og avløpsanlegg i Lakselv i Porsanger
Etablering av pumpestasjon for avløp med tilhørende nødstrømsaggregat. Ca. 550 m VA-anlegg med vann-, spillvanns- og pumpeledning for spillvann. 6 stk. vannkummer og 12 stk. spillvannskummer, samt tilkopling til eksisterende kummer for vann og spillvann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: