Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Porsanger

Utvidelse av fjernvarmenett, ombygging av fyrrom og sanering av oljekjeler og oljetanker i Porsanger
Entreprise B-E2; I entreprisen inngår graving av ca. 1350 meter medgrøft for fjernvarmerør og legging av ca. 2600 meter med fjernvarmerør (tur og retur), samt etablering av VA-ledninger for ny energisentral. Entreprisen skal også grave opp og sanere 6 oljetanker i tilknytning til inventarene. Eventuelle forurensede masser skal deponeres og erstattes. Entreprise B-E3; sanering av oljekjeler og ombygging av fyrrom til kundesentraler for fjernvarme på Banak flystasjon.
Utvidelse av fjernvarmenett, ombygging av fyrrom og sanering av oljekjeler i Porsanger
I entreprisen inngår graving av ca. 500 meter med grøft for fjernvarme og legging av ca. 1100 meter med fjernvarmerør (tur og retur), samt etablering av VA-ledninger for ny energisentral. Entreprisen skal også sanere 5 nedgravde oljetanker og 4 tørroppstilte oljetanker. Eventuelle forurensede masser skal deponeres og erstattes.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Finnmark
Sted for gjennomføring: Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nordkapp, Nesseby, Måsøy, Lebesby, Kvalsund, Hammerfest og Gamvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: