Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordkapp

Utdyping av fiskerihavn, Kamøyvær i Nordkapp
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av tankeanlegg på Kobbholla i Honningsvåg
Anskaffelsen kunngjøres som 2 stk "Totalentrepriser med forhandlinger". Arbeidene består av: 1. Grunn og betongarbeider, dvs planering, graving av grøfter for rør og kummer, levering og montering av betongelementer og betongstøp. 2. Levering og montering av tankanlegg med, tilhørende utstyr, dvs rør, pumper, nivåmåling, styring-og kontrollsystem for bunkring, sikkerhetsutstyr mv
Utdyping av fiskerihavn, Skarsvåg i Nordkapp
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Gjesvær i Nordkapp
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utskiftning av vinduer på skole i Honningsvåg
Det foreslås å skifte ut alle vinduer på skolen for å effektivisere oppvarmingskostnader og oppnå bedre kvalitet på bygningen.
Rehabilitering av rørtrase i Nordkapp
Rør trasé i Øvergata er av de eldste traseene vi har og er en forlengelse av traseen i Elvegata.
Utbygging av klubbhus i Nordvågen i Nordkapp
Planen er en utbygging på 2 meter og 40 centimeter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: