Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nordkapp

Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Honningsvåg
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Etablering av anlegg for fisketurism innerst i Risfjorden
Etablering av en fiskecamp bestående av flytebrygge, gjestehus, administrasjonsbygg og fellesbygg. Ca. 15 daa.
Legging av ny asfalt og oppgradering av parkeringsplass i Honningsvåg
Forespørselen omfatter legging av ny asfalt i Elvegata, her skal også eksisterende parkeringsplass oppgraderes bl.a. med stablemur. Også i Skolegata skal det legges nytt asfaltdekke, her må først eksisterende asfalt fjernes og grunnarbeider utføres.
Fanggrøft på E69 Ole Arntsenvika, Magerøya i Nordkapp
Skredsikringsprosjekt riksveger 2014-2023. Skredtype snøskred.
Ombygg av klimaanlegg på kino i Honningsvåg
Glassfiberarmerte polymerbetongplater.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: