Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Loppa

Rassikring/støtteforbygning, snøskjerm og fangvoller på Fv 882 Hamnbukt/Stranda i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 480m.
Rassikring/omlegging av vei på Fv 882 Bukta (Øksfjordvegen) i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 330m.
Rassikring/støtteforbygning på Fv 882 Leirvika i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 400m.
Rassikring/overvåking og varsling på Fv 72 Offirfjellet i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1600m.
Overvåking og varsling på FV 72 Laukberget i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 750m.
Rassikring/overvåking og varsling på FV 264 Vassberget i Gamvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 543m.
Rassikring/varslingsanlegg på Fv 882 Sommarnes i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 250m.
Rassikring på Fv 77 Gargoland i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 500m.
Rassikring på Fv 77 Kvalkeila i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 100m.
Rassikring på Fv 72 Svartberget i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 145m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: