Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lebesby

Etablering av 22 kV kabel i grøft langs fylkesvei 98 i Lebesby kommune
12,5 km. Opsjon på legging av 2 stk fiberrør.
Rassikring på Fv 241 Brenngamklubben i Lebesby
Sikring av fjellsiden med nett. Antatt 1400 m² steinsprangnett og 150 m² wirenett. Det må også tas høyde for å utføre bolting for å sikre enkelte områder i fjellsiden. Etablering av 100 m med Gabionmur, bestående av 3 m³ mur pr. løpemeter. Muren skal etableres slik at det er plass bak den til å rydde ut nedfallsmasser med hjullaster. Det skal også anlegges en drensgrøft fylt med drenerende masser i eksisterende veggrøft for å lede vann til stikkrenne. Det må påregnes pigging av fjellmasser, men hovedmengden av berg i skjæring skal sprenges/skytes. Antatt mengde bergsprenging er 220 m³. Montering av 60 m steinspranggjerder som skal ta mot eventuelle steinmasser som løsner lengre opp i fjellsiden.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv 241 i Lebesby
100 m ny frittstående skjerm ved Dyfjord øst samt 158 m ny frittstående snøskjerm ved Brenngamklubben.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: