Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvalsund

Rassikring/overbygg på Fv 132 Kvenklubben i Kvalsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 275m.
Rassikring/overbygg på Fv 132 Porsa i Kvalsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 162m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: