Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karasjohka-Karasjok

Tilbygg av ny fløy ved helsepark i Karasjok, BT3
Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken. Ikke behov for flislegger.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Karasjok kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Oppføring av konvensjonsgjerde/sperregjerde i Karasjok
Trase mellom Hoaššir og Váljohka i Karasjok kommune.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Midt-Finnmark, pakke 2
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: