Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Karasjohka-Karasjok

Driftskontrakt 2002 Karasjok 2018-2023
Drift og vedlikehold av riks og fylkesveger, samt riks g/s i Karasjok, Porsanger og Tana.
Nybygg av barnehage i Karasjok
Hovedentreprise med sidestilte fagentreprise og følgende oppdeling: Bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg, luftbehandlingsanlegg, sanitær- og varmeanlegg, elektrotekniske arbeider.
Tilbygg av ny fløy ved helsepark i Karasjok, BT3
Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Karasjok kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Sanering og nybygg av VA-ledninger og kummer i Karasjok
Fra Vulluasguolba til eksisterende renseanlegg. VA-grøfter, ca. 245 m, Spillvannsledning DN 200/250 mm ca 245 m, Vannledninger DN63/40 mm ca 245 m, Spillvannskummer DN 1000 betong 4 stk, DN400 PVC 1 stk, Vannkum DN1200 betong 1 stk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: