Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hasvik

Utdyping av fiskerihavn, Breivikbotn i Hasvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Etablering av rassikring langs Fv. 882 på strekning Hasvik - Breivikbotn i Finnmark
Bårvika: På Hp 8, km 10700 – 10750 skal det settes opp 36 meter snønett. Flågan: På Hp 8, km 11850 – 12100 skal det settes opp 23 meter snønett og 70 meter steinspranggjerder.
Etablering av rassikring langs Fv. 102 på strekning Breivikbotn - Sørvær i Finnmark
Storbukta: På Hp 1, km 15700 – 16100 skal det settes opp 1106 meter snønett.
Utdyping av fiskerihavn, Sørvær i Hasvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Asfaltering av kommunale veier i Hasvik kommune
Ca 3500 kvm på Breivikbotn. Felles utlysning Sørvær, Breivikbotn og Hasvik.
Asfaltering av kommunale veier i Hasvik kommune
Ca 4150 kvm på Sørvær. Felles utlysning Sørvær, Breivikbotn og Hasvik.
Asfaltering av kommunale veier i Hasvik kommune
Ca 9300 kvm i Hasvik. Felles utlysning Sørvær, Breivikbotn og Hasvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: