Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hammerfest

Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Rypefjord
Rypefjord Marina ligger i et populært og familievennlig boligområde i Rypefjord i Hammerfest kommune. Naturlig skjermet for nordavinden, ligger boligutviklingsprosjektet i en lun vik med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold. Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Nybygg av omsorgsboliger i Hammerfest
3 hus, 2 etasjer. 1 hus, 1 etasje. Ikke behov for blikk.
Nybygg av eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Sanering VA-ledning og ombygg av vei og fortau i Hammerfest
Sanering VA i Idrettsveien, Stikkveien, Trasè C, D, F og kabelarbeider for Hammerfest Energi. Ca. 1200 lm, samt ca. 1300 m med kabeltrasèer for Hammerfest Energi (HEN).
Etablering av ny havneterminal mm i Hammerfest
Uklart prosjekt. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Hammerfest kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Forarbeid for nytt boligområde mm i Rypefjord
Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Ombygg av kjeller i museum i Hammerfest
Hammerfest Kommune, som eier av Kirkegata 21 «Gjenreisningsmuseet», skal utvide dagens magasin i kjelleretasjen. Det skal bygginnredes i råkjeller, samt etableres stor vareheis og nytt vareinntak i 1. etasje. Kanalanlegg til ventilasjon må bygges noe om, og nytt sirkulasjonsanlegg med befukter skal etableres for magasinarealene. Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av konkurransegrunnlag
Innredning av kontorer i Hammerfest
Hammerfest Kommune skal innrede nye kontorer i Sjøgata 4, 3. etage for kommunes ansatte. Det skal også etableres et nytt ventilasjonsanlegg for 3. etage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: