Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hammerfest

Tillrettelegging for gårdsturisme/reiselivsanlegg mm i Hammerfest
2 fritidsboligområden, totalt 14-15 enheter. Fritidsboliger med mulighet for helårs bosetning. Overordnet formål med detaljplan er å legge til rette for gårdsturisme/reiselivsanlegg i form av istandsetting av eksisterende gårdsbebyggelse, samt nye fritidsboliger til utleie/eie i tilknytning til det eksisterende gårdstunet. Det vil være aktuelt å gjenoppbygge tidligere kai ved neset, samt å legge til rette for hytter og naust, samt båttopptrekk mot sjøen.
Rehabilitering av gate i Hammerfest
Ny kabeltrase, skifer med fortausvarme skal også på plass.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Finnmark
Sted for gjennomføring: Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nordkapp, Nesseby, Måsøy, Lebesby, Kvalsund, Hammerfest og Gamvik.
Utfylling, dumping og mudring av sjø i Leirvika
Utfylling i sjø over av om lag 50 000 m2 med ca 370 000 m3 løsmasser/sprengstein. Utdyping i sjø ved mudring og sprengning av ca 700 m3 fordelt over ca 1000 m2. Deponering av muddermassene lokalt i sjø i geobag/strandkantdeponi i indre deler av utfyllingsområdet.
Skredsikring ved Storvannsveien i Hammerfest kommune
Oppdraget omhandler skredsikring i terrenget over Storvannsveien 90 (Bybo) i Hammerfest hvor det skal bygges 5 rader med til sammen 230 m stive støtteforbygninger. Kontrakten omfatter levering, fundamentering og montering av komplett skredsikring. Kontrakten omfatter også rivning av en rad gammel tømmerforbygning som er ca. 45 m lang og 2,5 m høy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: