Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hammerfest

Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Rypefjord
Rypefjord Marina ligger i et populært og familievennlig boligområde i Rypefjord i Hammerfest kommune. Naturlig skjermet for nordavinden, ligger boligutviklingsprosjektet i en lun vik med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold. Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Forarbeid for nytt boligområde mm i Rypefjord
Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Ombygg av kjeller i museum i Hammerfest
Hammerfest Kommune, som eier av Kirkegata 21 «Gjenreisningsmuseet», skal utvide dagens magasin i kjelleretasjen. Det skal bygginnredes i råkjeller, samt etableres stor vareheis og nytt vareinntak i 1. etasje. Kanalanlegg til ventilasjon må bygges noe om, og nytt sirkulasjonsanlegg med befukter skal etableres for magasinarealene. Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av konkurransegrunnlag
Rehabilitering av gate i Hammerfest
Ny kabeltrase, skifer med fortausvarme skal også på plass.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Finnmark
Sted for gjennomføring: Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nordkapp, Nesseby, Måsøy, Lebesby, Kvalsund, Hammerfest og Gamvik.
Utfylling, dumping og mudring av sjø i Leirvika
Utfylling i sjø over av om lag 50 000 m2 med ca 370 000 m3 løsmasser/sprengstein. Utdyping i sjø ved mudring og sprengning av ca 700 m3 fordelt over ca 1000 m2. Deponering av muddermassene lokalt i sjø i geobag/strandkantdeponi i indre deler av utfyllingsområdet.
Skredsikring ved Storvannsveien i Hammerfest kommune
Oppdraget omhandler skredsikring i terrenget over Storvannsveien 90 (Bybo) i Hammerfest hvor det skal bygges 5 rader med til sammen 230 m stive støtteforbygninger. Kontrakten omfatter levering, fundamentering og montering av komplett skredsikring. Kontrakten omfatter også rivning av en rad gammel tømmerforbygning som er ca. 45 m lang og 2,5 m høy.
Innredning av kontorer i Hammerfest
Hammerfest Kommune skal innrede nye kontorer i Sjøgata 4, 3. etage for kommunes ansatte. Det skal også etableres et nytt ventilasjonsanlegg for 3. etage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: