Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hammerfest

Nybygg av omsorgsboliger i Hammerfest
3 hus, 2 etasjer. 1 hus, 1 etasje. Ikke behov for blikk.
Sanering VA-ledning og ombygg av vei og fortau i Hammerfest
Sanering VA i Idrettsveien, Stikkveien, Trasè C, D, F og kabelarbeider for Hammerfest Energi. Ca. 1200 lm, samt ca. 1300 m med kabeltrasèer for Hammerfest Energi (HEN).
Etablering av ny havneterminal mm i Hammerfest
Uklart prosjekt. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Hammerfest kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Forarbeid for nytt boligområde mm i Rypefjord
Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Skredsikring ved Storvannet i Hammerfest kommune
Prosjektet omfatter leveranse og montering av støtte forbygninger mot snøskred i terrenget ovenfor planlagt Hammerfest Arena ved Storvannet og bebyggelsen ved Rørvikvannet Hammerfest, Finnmark. Ved Hammerfest Arena er det totalt 6 rader med støtteforbygninger som skal plasseres oppe i utløsningsområdet. Total lengde er 116 m. Høyde på støtteforbygningene er: Dk=3,5 m, lengde 20 m, Dk=4,0 m, lengde 96 m.
Skredsikring ved Rørvikvannet i Hammerfest kommune
Prosjektet omfatter leveranse og montering av støtte forbygninger mot snøskred i terrenget ovenfor planlagt Hammerfest Arena ved Storvannet og bebyggelsen ved Rørvikvannet Hammerfest, Finnmark. Ved Rørvikvannet er det totalt 3 rader med støtteforbygninger som skal plasseres oppe i utløsningsområdet. Total lengde er 186 m. Høyde på støtteforbygningene er: Dk=3,5 m, lengde 110 m, Dk=4,0 m, lengde 76 m.
Bygginnredning til kompaktmagasin og vareheis i Hammerfest
Hammerfest Kommune, som eier av Kirkegata 21 «Gjenreisningsmuseet», skal utvide dagens magasin i kjelleretasjen. Det skal bygginnredes i råkjeller, samt etableres stor vareheis og nytt vareinntak i 1. etasje. Kanalanlegg til ventilasjon må bygges noe om, og nytt sirkulasjonsanlegg med befukter skal etableres for magasinarealene. Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av konkurransegrunnlag

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: