Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gamvik

Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Gamvik kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Reasfaltering av rullebane og etablering av nye flushlys ved lufthavn i Mehamn
Avinor planlegger å reasfaltere rullebanen, taksebanene A og B samt oppstillingsplassen (apron) ved Mehamn lufthavn. I tillegg utføres et tilknyttet delprosjekt med etablering av nye flushlys i rullebanedekket for terskel og rullebaneende. Utførelsen er splittet i to entrepriser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: